torsdag 30 juni 2011

Bästa amerikanska aktien det senaste halvseklet

Vilken amerikansk aktie hade den bästa avkastningen år 1957 till 2007? Med en fantastisk årlig avkastning på närmare 20% måste det väl vara kopplat till någon banbrytande ny teknologi? Säkerligen Boeing eller GM då flyg och bilar har  revolutionerat världen sedan 50-talet. Eller varför inte IBM, pionjär på datorer?

Säljer Shell - defensiven goes trader?


Fjärde försäljningen för året är verkställd. Man kan undra hur många aktier som är kvar i portföljen vid årets slut om jag fortsätter i denna takt..

Svagt fritt kassaflöde- täcker inte utdelningen
Shell får nobben av liknande anledningar som Fortum. Dess fria kassaflöde täcker inte utdelningen, långt därifrån. (För Fortum är jag dessutom kvalitativt tveksam till investeringarna (se detta inlägg)) För Shell är det storleken på investeringarna som oroar mig. Det är en kraftig varningsflagga för mig när det fria kassaflödet (enligt mina mått) knappt täcker hälften av utdelningen. Även om man justerar för de försäljningar som gjorts, t.ex. bensinmacksverksamheten i Sverige, så genererar Shell betydligt mindre än Exxon och Total.

Ett högt fritt kassaflöde tyder på kapitaldisciplin och att ledningen fokuserar på de bästa projekten. En av anledningarna till att jag gillar utdelningsaktier är att utdelningen har (eller borde ha) en investeringsbegränsande effekt.

Svagare lönsamhet än konkurrenter
Anledning nr 2 är lönsamheten. Sedan jag köpte aktien har jag undersökt oljegiganterna lite närmare och Shell har svagast marginaler och lägst ROA av de sex giganter jag spanat på. 

Defensivens ivriga säljaktivitet bygger i alla fall på rimliga orsaker. Det är inte ett bristande tålamod med senaste kvartalet eller säljpanik efter kursnedgång. Det är ingen analytiker som fått mig på andra tankar. Nej det är ett ökat användande av kassaflödes- och lönsamhetsmått som leder till de kostsamma omplaceringarna. Jag kan alltid hoppas att jag numera är fullärd inom investeringar och slipper omplacera framöver pga ändrade åsikter..

(Facit blev trots allt gott då Shells aktie har stigit med raketfart det senaste året i takt med oljepriserna. Köpte största posten i september 2010 och sedan dess har aktien stigit 30% i usd.)