lördag 21 maj 2016

seismikmarknad i fritt fall

Globala oljeinvesteringar minskade ca 25% ifjol och förväntas falla ytterligare 20-30% innevarande år. Investeringar i seismisk data föll ännu mer, ner 40% ifjol och förväntas rasa ytterligare 40% innevarande år (källa Spectrum årsredovisning 2015).

Källa Spectrum årsredovisning 2015 + amerikansk inflation (CPI)
Källa Spectrum årsredovisning 2015 + amerikansk inflation (CPI)

TGS var kontracykliska ifjol och bibehöll investeringsnivån trots fallande försäljning. Innevarande år planerar TGS dock halvera capex. Som bakgrund uppger TGS att hyrorna på seismiska båtar minskat ca 50% sista tre åren. MCG väljer däremot att bibehålla sin höga investeringstakt trots fallande försäljning.
källa respektive bolags årsredovisningar

TGS lönsamhet har tidigare varit motståndskraftig i perioder med svaga oljeinvesteringar. Exempelvis snittade TGS ROE 30% mellan 1998-2004, en period då globala seismikinvesteringar var lägre än 2015 realt sett. 1,4 gånger bok för ett skuldfritt kvalitetsbolag vars ROE snittat 25% sedan 1998 tycker jag är riktigt trevligt.

Oljemyggan MCG är ett mer oprövat kort med endast sju års historik. Då jag köpte aktien i februari motsvarade börsvärdet endast halva nettokassan men sedan dess har kursen rusat hela 60% samtidigt som 40% av nettokassan investerats i databas. MCG är fortfarande prisvärd om lönsamheten kan återgå till någonting i närheten av den historiska. Om vi exempelvis värderar nettokassan till 50% och kärnverksamheten till fyra gånger normaliserad vinst (återgång till genomsnittlig ROA sedan grundandet 2009) är uppsidan mot börsvärdet 120%. MCG har fortfarande en betydande nettokassa (nettokassa definierat som kassa minus räntebärande skulder motsvarar 70% av nuvarande börsvärde) men desto längre oljekrisen fortsätter desto mer av nettokassan kommer omvandlas till seismisk data. Trösten är att det bör vara ett ovanligt bra läge för seismiska investeringar då båtägarna är desperata efter kontrakt.

måndag 9 maj 2016

konkurrent till Tesco Thailand säljs till saftig värdering

Den franska livsmedelskedjan Casino säljer sin thailändska verksamhet "Big C". Kedjan är landets näst största efter Tesco Thailand. I likhet med många andra asiatiska länder är Thailands matmarknad fragmenterad, de två största aktörerna har 8 respektive 15% marknadsandel. Försäljningspriset på Big C kan ge en fingervisning på marknadsvärdet av Tesco Thailand.

Försäljningspris       4,4M£ (59% av kedjan såldes för 3,3M€ motsvarande ca 2,6MGBP) 
EV/S                         1,7
EV/EBI*                   30
P/B ex intangibles    11

* skuldjusterat PE, 20% skatt
Saftig värdering i mina ögon. Som jämförelse värderas H&M till ca 22 gånger EV/EBI och 8 gånger P/B.  Big C ROE nosar visserligen på HM's men det är mycket tack vare belåning, HMs ROA är långt högre trots nettokassa. Som en annan jämförelse värderas Tesco till EV/S 0,35 (80% lägre).

Det vore vågat att värdera Tescos thailändska verksamhet till dessa multiplar. En "sum of the parts" värdering baserat på inflaterade värderingar får en skakig grund. Men jag tycker att Tescos internationella verksamhet ger "grädde på moset" då bolaget är billigt även utan denna uppsida.