fredag 5 februari 2016

inköp feb-16

Multiclient Geophysical (MCG) är ett norskt seismikbolag med liknande affärsmodell som TGS. Bolaget grundades så sent som 2007 och är en riktig "oljemygga" med 11 anställda och börsvärde under 50mNOK. Normalt håller jag mig till bolag med minst 10 års historik men gör här ett undantag p.g.a. betydande säkerhetsmarginal mot mitt estimerade värde.

Värdering (0,51 NOK per aktie)
P/B                     0,2
P/Nettokassa      0,5
Börsvärdet motsvarar halva nettokassan vid senaste kvartalsrapport (sep-15). Baserat på kassaflöde YTD har rabatten minskat till uppskattningsvis 40%. Värderingen prisar in att kärnverksamheten är värdelös och att nettokassan kommer slösas bort. Jag tror dock att dagens miljö med extremt pressade båthyror (Dolphin i konkurs, Polarcus på god väg) ger goda möjligheter till värdeskapande investeringar.

Även om själva kärnverksamheten för tillfället går med förlust har den också ett värde. Sju års vinstsnitt är 1,5m$ (att jämföra med börsvärde på 5,5m$). Med återgång till normal ROA (sju års snitt) skulle vinsten bli ca 4m$ p.g.a. att tillgångarna har ökat kraftigt under perioden. En mer försiktig metod är att utgå från dagens pressade marknadspriser på seismiska databaser. I Juni 2015 sålde Fugro sin databas till Spectrum för 0,1x 2008-2014 års investeringar vilket också motsvarade 0,1x periodens försäljning. Med motsvarande värdering av MCGs databas blir värdet på kärnverksamheten ca 6m$ (i tabellen nedan utgår jag från hälften av nämnda multiplar vilket innebär en värdering av kärnverksamheten till 2m$).

Min tillgångsvärdering ger motiverat värde 80% högre än börskursen. Detta är dock inte ett bolag jag är bekväm att ha någon stor del av portföljen i så jag nöjer mig med 2% av portföljen.

För vidare läsning se värdebyråns analys.

Klicka för förstoring.
* Baserat på Fugros försäljning av databas Juni-15 minus 50%