torsdag 10 maj 2018

Sainsburys och ASDA förlovar sig

Häromdagen släpptes nyheten att Sainsburys och ASDA önskar ingå äktenskap. Brudgåvan (prislappen) är överenskommen men bröllopet kräver godkännande av konkurrensmyndigheter innan det kan bli av. Bolagen svarar för ca 16% vardera av den brittiska livsmedelshandeln och skulle tillsammans bli marginellt större än marknadsledaren Tesco.

Mr Market blev euforisk och handlade upp Sainsbury ca 40%. För att bedöma om affären är värdeskapande eller värdeförstörande gäller det att jämföra vad Sainsbury ger upp jämfört med vad det tar emot. Brudgåvan stadgar att Sainsbury tar över Asda medan Walmart i gengäld får 42% ägarandel i det nya större bolaget plus en engångsbetalning a 3 miljarder pund. Baserat på min värdering av Sainsbury före förvärvet motsvarar köpesumman ca 6,5 miljarder GBP (3 miljarder i cash + 42% av Sainsbury). Sista årsredovisningen jag hittar från Asda är från 2016; 
Enligt min bedömning köper alltså Sainsbury delägande i ASDA för 20-70% högre multiplar än min värdering av Sainsbury på egna ben. Jag tycker att en viss premie kan vara motiverad då ASDA äger 75% av sina fastigheter mot 50% hos S. Vidare kan helheten tänkas bli större än summan av delarna tack vare stordriftsfördelar.

Sammantaget är min värdering av Sainsbury ganska oförändrad före och efter nyheten. Det rusande börsvärdet har därför minskat säkerhetsmarginalen mot mitt estimerade värde (från 60 till 20% uppsida). Jag har följaktligen trimmat positionen från 28 till 15% av portföljen. Resterande trio (Apetit+ Dundee+ Hornbach) svarar för ca 20% vardera medan ränteandelen är uppe i 30%.

Mail vid nytt inlägg