söndag 20 november 2016

inköp nov-16

Jag ökar positionen i Sainsbury från 5 till 10% av portföljen då bolaget handlas med betydande säkerhetsmarginal mot mitt estimerade värde.
 
Tillgångsvärde
Sainsburys fastigheter är bokförda till ursprunglig investering minus avskrivning. Det bokförda värdet motsvarar knappt 80% av ursprunglig investering men i verkligheten har värdet av Sainsburys fastigheter ökat över tid. Över 40% av fastighetsinvesteringarna gjordes nämligen 1995 eller tidigare och sedan dess har de brittiska fastighetspriserna rusat 250% medan inflationen summerat till 50%. Givet att fastigheterna ökat i värde i takt med inflationen blir P/B ca 0,5 (antar 50 års avskrivningstakt på byggnader).

Jag ser relativt lite luft i balansräkningen. Andel av tillgångar: 
Fastigheter värderade enligt ovan       60%
Kundlån                                              20%
Lager                                                   10%
Kassa                                                    5%
Övriga tillgångar                                  5%
Om vi skriver ner kundlån och lager med 20% samt övriga tillgångar med 50% blir P/B 0,7 givet fastighetsvärdering enligt ovan.

Intjäning
Mot bakgrund av flera års priskrig är Sainsburys lönsamhet imponerande stabil. Tesco och Morrisons intjäning har som jämförelse rasat över 50%.  Skuldjusterat P/E är ca 12 för Sainsbury och 25 för Tesco (rullande helårsvinst). Exklusive fastighetsavskrivningar blir nyckeltalet ca 10. 
källa morningstar.co.uk

Förvärv av Agros
Sainsbury förvärvade nyligen butikskedjan Argos. Argos har ett brett sortiment med bredsida mot elektronik och hushållsapparater. Det är ett stort förvärv som ökar Sainsburys försäljning med närmare 20%.  Jag brukar vara negativ till förvärv då de i regel sker till uppskruvade priser. Men förvärvet av Agros verkar göras till rimlig prislapp. Priset motsvarar 1,1 gånger eget kapital , 0,19 gånger försäljning (skuldjusterat) samt 15 gånger femårsvinsten (skuldjusterat).

Ca hälften av Argos försäljning sker online (varav hälften levereras via fysisk butik). Bolagets hemsida är enligt uppgift Storbritanniens näst mest besökta butikssida (efter Amazon). I och med förvärvet ökar Sainsburys onlineförsäljning med 160% och dess andel av försäljningen går från 5 till 12%.
källa Home Retail Group Investor Pack
källa Sainsburys