lördag 17 augusti 2019

Q2-19 från Dundee

Häromdagen rapporterade Dundee årets andra kvartal och det första som kan noteras är att ledningen flaggar för återköp av preferensaktier (källa);
"we're in the process of implementing a normal course issuer bit for a Series 2 and Series 3 Preferred shares. We believe this would be a more effective use of capital that will result in lower interest payments and G&A costs and relative to potential use of capital we see this as delivering the best possible return for our shareholders at this time."
I mina ögon är det här en riskfri investering för Dundee med garanterad avkastning på ca 10% (dagens utdelning) samtidigt som bolaget reducerar sin utsatthet för stigande räntor (utdelningen på preferensaktierna följer räntenivån). Som jag uppfattar upplägget motsvarar återköpsnivån 5-10% av utestående preferensaktier på årsbasis. Det verkar också rimligt att Dundee reducerar sin belåning med tanke på att flertalet av dess innehav går med förlust eller är extremt cykliska dvs har hög operationell risk.

Kärninnehavet Dundee Precious Metals (guldgruvor i Bulgarien mm) fortsätter utvecklas väl vilket speglas i börsvärdet som rusat 70% sista året. Noterbart är att marknadsvärdet av Dundees innehav i DPM uppgår till 187mCAD (kurs 5,15CAD) vilket motsvarar hela börsvärdet på Dundee Corp (ordinära aktier + preferensaktier). Dvs alla övriga innehav (som svarar för 70% av bokfört eget kapital) värderas till netto noll av Mr Market.

Mätt efter bokförda värden är Dundees näst största innehav (efter DPM) dess delägande i oljeprospektering i Chad (ca 25% av bokfört värde). Även här var Dundee positiv;
"Delonex completed the first phase in Block H as planned with the completion of six exploration wells.The exploration drilling established the presence of hydrocarbons in multiple wells and zones. Based on the success of the initial exploration program, Delonex has commenced the next phase of exploration, starting with the acquisition of additional seismic surveys comprising of 1,530 square kilometers of 3D seismic and 800 line kilometers of 2D seismic. [...] Based on this update and the meeting with the Delonex team, we are very encouraged by the prospects for UH assets in Chad. The quality of the work being done and the high caliber technical team is this added confidence in Delonex and its ability to advance these assets in a timely manner.

Värdering
Mitt delägande i Dundee består som bekant av preferensaktier. Priset har stigit rejält på sistone vilket inneburit att utdelningen är nere på 10% vilket jag fortfarande tycker är en attraktiv nivå. Utdelningen är nämligen väl skyddad av tillgångsvärden (utdelningen motsvarar ca 2% av börsnoterade aktier, kassa och andra likvida innehav samtidigt som privata innehav har betydande värden) och stiger om räntan går upp.

Börsvärdet på Dundee är 187-243mCAD (beroende på om du värderar preferensaktierna till marknadsvärde eller till det nominella värdet a la räntepapper). Detta kan relateras till att Dundee äger börsnoterade aktier för ca 230mCAD, nettokassa och räntepapper för ca 60mCAD samt privata innehav värderade till ca 280mCAD i redovisningen. Därtill tillkommer betydande skattefordringar från tidigare realiserade förluster som teoretiskt är värda över 100mCAD om Dundee börjar gå med vinst.