lördag 7 november 2020

Q3-20 från Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway är sedan en tid tillbaka mitt överlägset största innehav och publicerade idag sin Q3a

En första observation är att lönsamheten hos de helägda bolagen är imponerande stabil trots coronapandemin (EBIT ex nedskrivningar är ner ca 14% YTD ex försäkringsrörelse). Det var väntat att påverkan skulle vara begränsad på de reglerade bolagen (järnvägsbolaget BNSF och särskilt det reglerade elbolaget BHE) men jag hade förväntat mig större problem inom MSR (EBIT ex nedskrivningar "bara" ner 18%). Viktigaste undantaget verkar vara Precision Castparts som hör till ett av de största bolagen inom MSR:

 "Since March of 2020, the COVID-19 pandemic contributed to material declines in commercial air travel and aircraft production. Airlines responded to the pandemic by delaying delivery of aircraft orders or, in some cases, cancelling aircraft orders, resulting in significant reductions in build rates by aircraft manufacturers and significant inventory reduction initiatives being implemented by PCC’s customers.

Further, Boeing’s ongoing 737 MAX aircraft production issues have contributed to the declines in aerospace product sales in 2020. These factors resulted in significant declines in demand for PCC’s aerospace products in 2020. PCC’s pre-tax earnings in 2020 declined 80% in the third quarter and 70% in the first nine months as compared to 2019."

PCC köptes av Berkshire år 2016 för ca 30bUSD och bokförda värdet på bolaget har skrivits ner ca 10bUSD under 2020 (goodwill och immateriella tillgångar).

En andra observation är att "float" inom försäkringsverksamheten glädjande nog forsätter växa (+6% TTM). Tillväxttakten är lägre än historiskt (8-9% sista decennierna) men fortfarande hög.

En tredje observation är att Berkshire har ökat takten på aktieåterköpen. Under H1 gjordes återköp för 7bUSD medan nivån under Q3 var 9bUSD och ytterligare minst 2bUSD köptes under oktober. Återköpen under q3 motsvarar ca 7% i årstakt. Genomsnittligt återköpspris per B-aktie uppgick till ca 188USD i juli, 210USD i augusti och 216USD i september. Warren Buffetts värdering av B-aktien är följdaktligen betydligt högre än dessa nivåer.

En sista observation är att Berkshire fortsätter sitta med en massiv nettokassa vars storlek tom ökat något under 2020.