fredag 29 april 2011

Total Q1: Högre olje- och gaspriser speedar försäljning och resultat

Idag släppte Total sin Q1 och samtliga bolag i min portfölj har därmed rapporterat hur året börjat.

Försäljning +22%
Resultat     +51%

Det genomsnittliga oljepriset (brent) ökade knappt 40% under perioden medan gaspriset ökade över 20%. Högre energipriser brukar missgynna segmenten raffinaderi och Chemicals (t.ex. produktion av asfalt, gödsel) pga högre råvarukostnader. På samma sätt får oljebolag med både utvinning och raffinaderier/chemicals en viss kompensation när energipriserna är låga: då går åtminstone raffinaderi och chemicals lite bättre. Detta samband stämde dock inte under Q1 då alla segment gick bättre än ifjol.

Energiproduktionen har minskat ca 2% (oljeproduktionen 6% lägre, gasproduktionen ökat 1%). Total uppger att ca en fjärdedel av produktionsminskningen beror på "situationen" i Libyen. På helårsbasis har Libyen tidigare bidragit med ca 2% av Totals produktion och denna produktion faller bort i och med inbördeskriget.

Utdelningen lämnas oförändrad. Antagligen pga de stora investeringar som görs.


Investeringar
Total vill förvärva 60% i en solkraftstillverkare för 1,4 miljarder usd. Följer därmed trenden där oljebolag satsar på förnybara bränslen. Jag ser hellre att Total fokuserar på sin kärnverksamhet gas/olja, det är där man har sina konkurrensfördelar.

Total fortsätter, tack och lov, att sälja aktier i läkemedelsbolaget Sanofi-Aventis. Obegripligt innehav för mig och det är ingen liten post, ägarandelen är ca 5%. Total meddelade i senaste årsredovisningen att man ämnar ha sålt hela innehavet senast 2012.

torsdag 28 april 2011

EXC + CEG = sant?

Nyheterna kommer som spön i backen.. Knappt har dammet lagt sig efter J&Js annonserade förvärv så kommer Exelons meddelande om samgående med Constellation Energy, ett annat elbolag.

Samgåendet är kanske inte hugget i sten:
"The company will have to receive approval from state regulators in areas where Constellation operates."

Exelon har tidigare försökt förvärva två andra elbolag och stött på förhinder hos myndigheter som stoppat köpen (pga farhågor om minskad konkurrens?). 

Några av de förväntade fördelarna (källa):
"Combining Exelon’s generation fleet and Constellation’s customer-facing businesses creates a strong platform for growth and delivers benefits to investors and customers
Adds stability to earnings and cash flow
Expands a valuable channel to market our generation
Increases geographic diversity of generation, load and customers in competitive markets"
Constellation Energy (CEG) fokuserar mindre på kraftgenerering och mer på distribution (som är säkrare och mer reglerat men har mindre uppsida):
När vi två blir en (källa)

Tidigare producerade Exelon närmare 70% av sin el med kärnkraft. "Nya" Exelons kraftproduktion ser ut så här:
"Nya" Exelons energimix (källa)

Största skillnaden är att andelen gas ökar kraftigt på kärnkraftens bekostnad. Gas verkar mer framtidssäkert och miljövänligt än kol/olja. Exelon var största kärnkraftsoperatören i USA redan innan förvärvet och nu ökar antalet kärnkraftverk ytterligare (kärnkraftsproduktionen ökar ca 10%)

Utdelningen för Exelon förändras inte i och med uppköpet. Påverkan på vinst: 
"The combination isn't expected to affect Exelon's adjusted earnings in 2012; in 2013, it is expected to add to earnings by more than 5%."
Köpesumma
Köpeskillnaden blir ca 8 miljarder usd vilket är ca 18% premium mot marknadsvärdet på CEG. Förvärvet är "100% stock –0.93 shares of EXC for each share of CEG".

Jag är inte helt med på noterna vad detta innebär. Antagligen utspädning av antalet Exelon-aktier.


Skulle defensiven köpa ett fristående CEG?

Aldrig kollat närmar på CEG förut. Snabbcheck:

PE: Mellan 8 och 18...
Svårbedömt. Negativt 2008 och 2010 samt mycket starkt 2009. Även kassaflödet från rörelsen påvisar dessa volatila tendenser. Baserat på de tre senaste åren är PE 18, baserat på de tre åren dessförinnan är PE 8.
PB (exklusive goodwill) under 1- mumma

Utdelningen halverades 2009:(

Minskande försäljning år efter år. 

Räntetäckningsgraden verkar vara ca 3 under normalåren. Soliditet exklusive goodwill 40% vilket är högt för amerikansk utility.

Jag skulle aldrig köpa CEG som fristående bolag. Alldeles för volatil historik. Svag räntetäckning.


Det är ett stort förvärv, köpesumman motsvarar runt 30% av "gamla" Exelons börsvärde. Ska fundera vidare kring detta. Alternativ, med stor andel kärnkraft, är Entergy och Public Service Entrp.

Q1 från Fortum, J&J, KO, Novartis, P&G, Shell

Fortum (källa)
Försäljning:  +4%
Resultat:      +21%
Innan vi blir allt för glada av vinstökningen kan vi konstatera att jämförbart rörelseresultat är oförändrat. I detta mått exkluderas effekter av de derivat Fortum använder för att hedga elpriser.


Alla segment hade positiv utveckling utom kraftgenerering:
"Power Division’s results were burdened mainly by a lower power sales price and clearly lower hydro volumes, which were partly offset by improved nuclear availability. Characteristic for Fortum’s business is its seasonality and in 2011 we expect the Power Division’s result to be more weighted towards the end of the year compared to 2010. This will be mainly driven by improved nuclear availability and current forward prices for power."

Fortum bjuder också på en liten utblick: 
"The key factor influencing Fortum's business performance is the wholesale price of electricity. The key drivers behind wholesale price development are the supply-demand balance, fuel and CO2-emissions allowance prices as well as the hydrological situation.[...] Fortum currently expects Nordic power demand to recover back to the 2008 level by 2012-2014. Electricity will continue to gain a higher share of the total energy consumption. Temperature-corrected power consumption in the Nordic countries is still approximately 4% (16 TWh) lower than in 2008 on an annual level."
 Jag gillar Fortum för dess stabila verksamhet, majoritetsägare i form av finska staten, finanserna samt energimixen. Värderingen börjar dock bli väl hög. Aktien har gått upp drygt 20% på ett år och tre års PE är 15. Högt för branschen, elbolag har svårt att växa och det är lätt att hitta utländska alternativ som värderas till PE 10. Den svenska energikonsumtionen har ökat ca 1% per år sen 1990 så man kan inte förvänta sig någon bländande tillväxt.

Det var länge sedan jag ökade i aktien och känner mig inte särskilt sugen i nuläget heller.


J&J (källa)
Försäljning: +4%
Stora skillnader inom de geografiska segmentet. Försäljningen i USA minskar knappt 1% (pga svag utveckling i consumersegmentet, antar att anledningen är produktåterkallningarna) medan försäljningen i asia-pacific/africa ökar 13%.

Resultat: -23%
Innan vi sätter kvällsteet i strupen kan denna siffra kompletteras med en jämförbar vinst som är oförändrad sedan 2010. Skillnad:
"The difference between as reported earnings and adjusted earnings [...] is the exclusion of expense due to litigation ($291 million) and additional DePuy ASR™ Hip recall costs ($55 million) of $346 million, $271 million and $0.10 per share, respectively."
 Rörelseresultat i fasta valutor är också oförändrat.

J&J har även meddelat att man ämnar köpa företaget Synthes, som är verksam inom ortopedi. Köpet sker genom en blandning av cash och aktier. Antar att det blir en viss utspädning som ger något lägre resultat per aktie.

Köpesumman blir för 21 miljarder usd. Motsvarar 13% av J&Js börsvärde för att sätta det i storleksrelation.

Morningstar om Synthes:
"Like many of its orthopedic peers, Synthes has dug a wide economic moat around its business thanks to sticky surgeon relationships and high barriers to entry, in our opinion. By dominating in trauma devices and offering novel spine products, Synthes' focus makes the firm unique in the ortho industry, and we like its prospects."
Synthes är ypperligt starkt finansiellt, räntetäckning över 100. God historisk tillväxt. Försäljningen har ökat 18% årligen det senaste decenniet.  Kanske ett bra komplement till J&Js Depuy som delvis är verksamt inom samma område. 

Utdelningen höjs knappt 6%.

Gillar J&Js värdering (PE under 14) och dess framtidsutsikter. 


KO (källa)
Försäljning: +40%
Resultat:    +19%
Jämförbart resultat +7%

För 49e året i rad höjs utdelning, denna gång med 7%.

Antar att förvärvet av CCE är en stor del av förklaringen till försäljninsökningen. 

Volymtillväxt 5%. Volymtillväxt exklusive läsk bl.a. juice och mineralvatten) 11%. Eurasia/africa samt Latin America leder volymtillväxten med 8 respektive 7%.

Riktigt kvalitetsbolag. Har tyvärr inte samma urstarka finanser i och med förvärvet av CCE. Aktien är upp 27% (usd) senaste året. Värderingen har blivit lite hög för min smak, PE närmar sig 20.


Novartis (källa)
Försäljning: +8% i konstanta valutor och exklusive uppköpet av ögonvårdsföretaget Alcon (14% inklusive)
Resultat:       0% i lokala valutor

2010 sålde Novartis mycket vaccin mot svininfluensa. Exklusive utvecklingen i denna produkt skulle resultatet vara upp ca 10%.

I övrigt kan nämnas att verksamheten inom generiska läkemedel går fint och ökar försäljningen med 15%.

Fin utveckling. Kvalitetsbolag till PE under 13.


P&G (källa)
"Organic sales" (exclude the impacts of acquisitions, divestitures, and foreign exchange) +4%
Resultat från kvarvarande verksamhet: +16%

Utdelningen höjs 9%.
"Market share was up in all geographic regions and flat or higher in 14 of the top 17 countries and for 18 of 24 billion-dollar brands."
Bra "utfyllnad" av portföljen tycker jag:) Defensivare verksamhet är svårare att hitta. Värderingen är helt ok, finanserna ganska starka och stor potential i tillväxtmarknader.


Shell (källa)
Försäljning: +28%
Resultat: +60%

Jag antar att det är högre olje- och gaspriser som förklarar den kraftigt ökade vinsten. Shells kostnader (personal, hyror, räntor mm) är på ungefär samma nivå som föregående år. När då intjäningen ökar blir effekten på resultat rätt stor.

På grund av försäljningar har produktionen minskat ca 3% (oförändrad exklusive försäljningar).

Utdelningen lämnas oförändrad vilket nog var lika bra med tanke på de stora investeringar bolaget gör. Investeringarna tog 2009 och 2010 nästan hela det operativa kassaflödet i anspråk.

Jag kan inte säga att jag föredrar Shell kvalitativt framför något annat oljebolag. Ärligt talat har jag svårt att skilja oljegiganterna åt och skulle gärna äga ett tredje oljebolag för diversifieringens skull. Jag gillar dock sektorn starkt. Inte minst som hedge mot ökande oljepriser som kan drabba stora delar av ekonomin. Även med egen kraft tycker jag att oljebolagen ser attraktiva ut med låga värderingar (Shells PE under 12) och ökande energiefterfrågan från tillväxtmarknader. Det katastrofscenario som en del målar upp för oljebolag med energireserver på upphällning tror jag är klart överdrivet. Visserligen minskar försäljningsvolymen men priset går ju också upp..


-----
Sammanfattningsvis tveksam till KO och Fortums värderingar i nuläget. Neutral till P&G och dreglar över J&J, Novartis och Shell.

onsdag 27 april 2011

Exelon och Handelsbanken Q1

Exelon
Försäljning                          +13%
Redovisad vinst per aktie     -11%
"Underliggande" resultat               +17%

Den underliggande/anpassade vinsten exkluderar bland annat vinster/förluster från hedginginstrument (som används för att minska volatilitet på elpriser). Exelon bedömer att "underliggande" resultat för 2011 kommer att landa kring 3,9 - 4,2 usd per aktie vilket är i linje med 2010.
En uppsida finns i elpriset:
"Wholesale power prices remain weak because of low natural gas prices, a fuel used to generation.
Farhågor kopplade till Japans kärnkraftsproblem
"Generation is confident its nuclear generating facilities do not have the same operating risks as the Fukushima Daiichi plant because they are designed to withstand extreme environmental hazards, including floods and earthquakes, even though Generation’s plants are not located in significant earthquake zones or in regions where tsunamis are a threat."
Antagligen är det nya hårdare säkerhetsregleringar på gång för kärnkraften till följd av Fukushima. Skulle innebära höjda kostnader.

Framtida hårdare reglering av kolkraftens utsläpp?
Morningstar skriver
On March 16, 2011, the EPA issued a draft air toxics rule under the Clean Air Act, which will require existing and new coal-fired electricity generating plants to reduce emissions of mercury and other hazardous air pollutants.[...] 
older, less-efficient coal-fired plants have to make costly upgrades or shut down some generating units. Owners of natural-gas, nuclear and renewable power plants would be the biggest winners. "

Handelsbanken
Totala intäkter justerat för valutakursförändringar                                +1%
Rörelseresultat (total verksamhet) justerat för valutakursförändringar +6%
Resultat per aktie kvarvarande verksamhet                                        +2%

Räntabilitet på eget kapital var goda 13%Imponerande låga kreditförluster på 0,06% vilket innebär en halvering sedan q1 2010.

Flera analytiker hävdar att bankerna gynnas av stigande räntor då räntemarginalen och räntenettot förbättras. Handelsbanken har en bit kvar till vinsterna innan finanskrisen och värderas till ett PE under 12 och PB 1,5. Attraktivt tycker jag.

Ny ingrediens i portföljen: P&G

Har köpt några stycken aktier Procter & Gamble.  Flera oerhört starka varumärken. Mycket stabil verksamhet. Potential på tillväxtmarknader.

Gillar att bolaget säljer Pringles som inte passar in i produktmixen. För några år sedan sålde P&G även verksamhet inom kaffe. En smalare produktmix och fokusering på de områden man kan bäst verkar klokt. Lönsamhet före imperiebyggande. Investeringsbehoven är låga varför jag uppskattar POE till dryga 16x.

tisdag 26 april 2011

Tele2 vs Telia

Dags för en liten duell mellan Sveriges telekomjättar Tele2 och Telia.

Tele2 ut ur glömskan
Anledningen att jag ignorerat Tele2 tidigare är att bolaget hade stora förlustår 2006 och 2007. Dessutom har man bara haft utdelningar sedan 2003. Sett till kassaflöde från kvarstående verksamhet var förluståren inte lika katastrofala. Poster som bidrog till förlusten var nedskrivning av goodwill samt förluster från avyttrad verksamhet. Ändå helt klart ett plump i protokollet men kanske kan värdering eller kvalitativa aspekter kompensera?
lågprisalternativet Tele2 (bildkälla)
Kort om bolagen
Telia har ca 70% av omsättningen i norden och knappa 10% i Eurasien respektive baltikum. Tele2 har knappt 40% i Norden, ca 25% i Ryssland ,knappa 10% i baltikum och dryga 20% i västeuropa. Jag gillar Telias geografiska mix bättre.

Bolagen bedriver liknande verksamhet och erbjuder bredband, fast telefoni och olika typer av mobiltelefoni. Tele2 är mer av ett lågprisalternativ, åtminstone här i norden. Något som motsäger detta är att Tele2 har investerat större andel av kassaflödet än Telia under många år (64 vs 44% sedan 2005).

Värdering

PE
       Tele2
         10,5
        Telia
         10,2
P/CF from operations 8,2 7,1
P/S 1,7 2,0
POE 3y 17 14
POE 5y 23 13
P/EBITDA cont 6,5 5,5

Tele2 har en högre värdering baserat på PE, operativt kassaflöde, ebitda från kvarvarande verksamhet och POE (inkluderar samtliga investeringar i materiella och immateriella tillgångar). P/S är dock lägre för Tele2 (lägre marginaler förklarar diskrepansen).

Lönsamhet

Tele2     Telia
EBITDA margin 26 35
ROE 24 18

Telia har högre marginaler men Tele2 har bättre avkastning på det egna kapitalet.

Tillväxt sedan 2006

Tele2        Telia
Sales 4% 17%
EBITDA 66% 21%

Telias försäljning har växt med 17% sedan 2006, klart mer än Tele2. Tele2 har dock förbättrat sin lönsamhet rejält.

Finanser vid 2010 års utgång

Tele2 Telia
Sol ex goodw 62 32
Räntetäckning 2010 14 12

Förvånande att skillnaden i räntetäckningsgrad är så liten med tanke på att Tele2 har dubbla soliditeten och starkare ROE. En förklaring ligger i Tele2s räntenivå som 2010 uppgick till hela 10% (!). Telia hade i jämförelse en mer rimlig räntenivå på 3-4%.

Tele2 skriver "The high interest rate is a result of low level of loan in combination with high share of commitment fees." (A lender charges a borrower a commitment fee to keep a line of credit open, or to guarantee a loan at a certain future date even though the credit is not being used at that particular time.)
 

Sammanfattningsvis ser jag Telia som ett stabilare alternativ med lägre värdering.

söndag 24 april 2011

Vad beror Telias försvagade finanser på?

Häromdagen frågade en läsare vad Telias ökade skuldsättning under årens lopp beror på. Det är onekligen en tydlig försvagning av finanserna sedan 2005: soliditeten på materiella tillgångar har minskat från 47 till 26% medan räntetäckningsgraden har minskat med i runda slängar 40% (snittet 2008-10 vs 2005-07).

Det egna kapitalet är i stort sett oförändrat under perioden medan skulderna ökat kraftigt. Skuldökningen är tydligast år 2007 och 2008. (skulderna ökade under dessa år med 30 respektive 35%) Om ni inte tror mig kan ni klicka på bilden nedan:)

Telia tioårsöversikt (källa)Då ska vi se vad som var så speciellt med dessa år.
Urklipp från Telias kassaflödesanalys för år 2007 och 2008 (källa)


2007 (msek)
CF operations 26,5         - i linje med snitt
INV                -15,7       - i linje med andra år
Dividends        -28,3       - Oh my! Utan några som helst investeringar hade pengarna ändå inte räckt till.

2008
CF operations  27,1         - i linje med snitt
INV                 -19,6       - lite högre än andra år
Dividends         - 18,0        - ojoj

Telia delade alltså ut betydligt mer pengar än vad rörelsen genererade. Pengarna samlades ihop genom att minska kassan och ta nya lån. Ett annat sätt att se på det är att det mesta av det operativa kassaflödet delades ut samtidigt som tillgångarna (genom investeringar) ökat genom lån. En identisk ökning av tillgångar och skulder minskar soliditeten.

I årsredovisningen för 2007 står:
"excess capital shall be returned to shareholders, after the Board of Directors has taken into consideration the company’s cash at hand, cash flow projections and investment plans in a medium term perspective, as well as capital market conditions."
En hel del kapital skiftades ut genom extrautdelningar. Detta är för övrigt en manöver som Tele2 kopierar i år med en jättelik extrautdelning. 

Sammanfattningsvis verkar den främsta förklaringen till den ökade belåningen under perioden vara extrautdelningarna år 2007, 2008 samt 2006 (med utdelningsandelar mellan 90 och 160% av vinsten).

Om jag måste välja ser jag hellre att försvagade finanser beror på extrautdelningar än att det är beror på kapitalkrävande tillväxt eller svagheter i rörelsen.

fredag 22 april 2011

Telia Q1 fortsättning: finanserna

Kan ju vara på sin plats att även kommentera Telias finanser.

Soliditet baserat på materiella tillgångar mars 2010: 28%
Soliditet                                               mars  2011: 20%

Förklaringen ligger i att det egna kapitalet har minskat på grund av det stora aktieåterköpet.

Även räntetäckningsgraden för kvartalet är ner. Q1 samt helåret 2010 var räntetäckningsgraden ca 15. Q1 2011 var den nere på 12. Nya lån har gett ökade räntekostnader.

Fortfarande rejäla finanser för ett telekombolag men jag vill inte se fortsatta försvagningar. Kommer att hålla ögonen på skuldsättningen i kommande kvartalsrapporter.

torsdag 21 april 2011

Hudson Q1: minskad rörelsevinst och halverad utdelning

Hudson har som bekant stora problem för nuvarande och beslutade sig i mars för en omstrukturering av balansräkningen (här avhandlar jag detta lite närmare). Problemen grundar sig i extremt låga räntenivåer på huslån som beror på FEDs nollränta och pengatryckande samt statliga bolåneaktörer som försöker stödja fastighetsmarknaden.

Som väntat har omstruktureringen gett röda siffror för Q1. Mer oroande är att även rörelsevinsten minskat kraftigt.
 
Resultat per aktie -1,13 usd (dito 2010 var 0,3 usd)
Rörelsevinst          0,19 usd (-37%)
Net interest income (ränteinbetalningar minus ränteutbetalningar):  -23%

Net interest margin (skillnaden mellan den ränta banken betalar till sina långivare och den ränta man drar in från husägarna justerat för andelen tillgångar och skulder) var under Q1 1,5% (2% för ett år sedan).

Till följd av detta meddelar Hudson att utdelningen halveras. Inte så roligt men jag tycker att det verkar rimligt att Hudson anpassar sig till rådande svårigheter och minskar utdelningen.
Dividend-cut
(bildkälla)


Always look at the bright side of life..
* Positivt är att kreditförlusterna är på en fortsatt låg nivå.

Värdering
Aktien har verkligen haft en golgatavandring på börsen det senaste året.. ner 34%. Jag kommer att bli ännu försiktigare mot finans i framtiden. Har funderingar på att placera finanssektorn (även SHB) i samma hög som teknik- its a nono. Mycket svårare att bedöma redovisningen än hos "vanliga" företag. Ständigt återkommande kriser.

I och med utdelningssänkningen är direktavkastningen ca 3,4%.
Om helåret blir lika svagt som Q1 blir PE runt 14.  Jag tror dock att helåret blir bättre än q1, om inte annat så har Q1 fått dras med högre räntekostnader (innan omstruktureringen). PE för 2008-2010 är 9,3.
Baserat på eget kapital Q1 (exklusive goodwill) är PB 1,0.

Now what?
Trots nuvarande motvind för bolaget är jag envis som en åsna och sitter kvar i aktien. Det verkar vara extrema förhållanden på den amerikanska fastighetsmarknaden och förr eller senare sker nog en normalisering.


edit:
Några citat från rapporten.
"Our net loans decreased $591.6 million during the first quarter of 2011 to $30.18 billion. The decrease in loans primarily reflects the elevated levels of loan repayments during the first three months of 2011 as a result of continued low market interest rates.[...]


The refinancing activity caused increased levels of repayments to continue during the first three months of 2011 as some of our customers refinanced with other banks. Our loan purchase activity has significantly declined as the government-sponsored entities (“GSEs”) have been actively purchasing loans as part of their efforts to keep mortgage rates low to support the housing market during the recent economic recession. We expect that the amount of loan purchases will continue to be at reduced levels for the near-term. 


[...] The decrease in net interest margin during the first quarter of 2011 is primarily due to the low market interest rates that resulted in lower yields on our mortgage-related interest-earning assets as customers refinanced to lower mortgage rates and our new loan production and asset purchases were at the current low market interest rates. [...] We expect that the Restructuring Transaction will result in as much as a 40 basis point improvement in our net interest margin in the second quarter of 2011."

En förbättring av net interest margin med 40 points (från 1,7 till 2,1%) skulle innebära en stor förbättring. Net interest income i nästa kvartal skulle då bli ungefär som dito 2010.

tisdag 19 april 2011

Telia Q1 - inga överraskningar

Jag tycker nyss att jag spottade ut en massa summeringar av Q4-rapporter men redan nu kommer första Q1. Rapporterande bolag är TeliaSonera.

Omsättning exklusive förvärv:  +2,5% (lokala valutor)
EBITDA före engångsposter exklusive förvärv +5,3% (lokala valutor)
Resultat per aktie (sek)  -1%

Telia reviderar sin utsikt för 2011 något och bedömer nu att tillväxten i lokala valutor under 2011 kommer att bli ca 3%.

VD Lars Nyberg:
Även om vi räknar bort den förbättrade lönsamheten i Spanien, steg EBITDA-marginalen före engångsposter nästan en procentenhet jämfört med motsvarande kvartal förra året. Vissa av de nordiska mobilmarknaderna redovisade lägre tillväxt jämfört med tidigare kvartal till följd av regulatorisk påverkan, lägre hårdvaruförsäljning och något lägre mobilintäkter. I de baltiska länderna väntar vi fortfarande på en ekonomisk återhämtning. I Spanien tar Yoigo ytterligare marknadsandel och redovisade positivt resultat varje enskild månad under kvartalet. [...]

Eurasien fortsätter att vara vår tillväxtmotor och i det första kvartalet passerade vi 30 miljoner abonnemang i våra konsoliderade verksamheter tack vare ett starkt kundintag i Kazakstan, Uzbekistan och Nepal. Inom Bredbandstjänster nåddes en milstolpe i april då vi nu har fler än en miljon tv-abonnemang i Norden och Baltikum. Efterfrågan på högre bandbredd, så man kan använda hdtv, kapacitetskrävande on-demand-tjänster och avancerade onlinespel, är så gott som obegränsad och vi aviserade nyligen att vi kommer att uppgradera 800 000 bredbandsanslutningar i Sverige med VDSL2, vilket medför väsentligt högre hastigheter för våra kunder.

Omsättningsförändring i lokala valutor:
Mobilitetstjänster  +5%
Bredbandstjänster -7%
Eurasien               22%

EBITDA i lokala valutor exklusive förvärv:
Mobilitetstjänster     10%
Bredbandstjänster    -9%
Eurasien                   26%Mobilitetstjänster (bl.a. mobiltelefoni, mobilt bredband)
"Den starka efterfrågan på mobil internetaccess i de nordiska länderna driver intäkter för
mobildata och hårdvaruförsäljning och uppväger alltjämt en minskning i röstintäkter. Billigare
smarttelefoner finns nu på marknaden vilket medför att nya målgrupper kan nås."


En annan viktig förklaring till den ökade försäljningen och lönsamheten är att verksamheten i Spanien förbättrats. Förlusten har vänts till vinst och omsättningen är upp kraftigt. Det kan finnas fortsatt utrymme för förbättringar då marginalen i Spanien är ungefär en tiondel av resterande marknader. Samtidigt verkar inte Spaniens ekonomi vara allt för ljus då det talas om stödpaket...

Bredbandstjänster (bredband, traditionell telefoni, iptv)
Så gott som alla marknader har försämrad försäljning och resultat. Bredbandsabonnemangen ökar 3%, TV-abonnemangen med 21% och fast-telefon/ip-telefoni minskar 6%. Eftersom volymen inte verkar ha minskat så mycket antar jag att det är ökad konkurrens och prissänkningar som frestat på omsättningen.

Eurasien
"Fortsatt stark abonnemangstillväxt, främst i Nepal, Uzbekistan och Kazakstan. Ncell i Nepal har på ett år mer än fördubblat abonnemangsbasen och nådde 5 miljoner abonnemang i april."

Bedömning
Inga större överraskningar i Q1-rapporten. Jag fortsätter att tycka att Telias verksamhet är lite väl spretig. Förstår inte varför bolaget etablerat sig i Spanien. Vidare är jag tveksam till det stora ägandet i turkiska Turkcell och ryska Megafon som svarar för runt en fjärdedel av vinsten. Bolaget har inget bestämmande inflytande över dessa men vill leka investmentbolag. Nu har man tydligen inlett rättsliga åtgärder mot styrelseordförande i Turkcell då han "nekat oss våra lagliga rättigheter som minoritetsägare".


Mina kvalitativa tveksamheter vägs upp av den låga värderingen och konjunkturstabila robusta verksamheten. Telia har det senaste kvartalet gjort ett stort aktieåterköp motsvarande ca 4% av aktierna. Med justering för detta är direktavkastningen 5,8% och PE 10.

lördag 16 april 2011

Helgläsning

4020
Fördjupning i Årsredovisning – del 2 Kassaflödesanalysen

Läsvärt och utförligt inlägg om kassaflöde och owner earnings.

dividendmonk
Johnson and Johnson (JNJ) Dividend stock analysis
"Overall, I think JNJ is a solid pick for dividend yield and growth right now. It’s a stable, incredibly diverse company with fair growth prospects and a large international exposure, and an above average dividend yield. The stock has lagged behind the 2 year broad stock run for good reasons, but with a P/E ratio of under 13 and a strong balance sheet, I find JNJ to be a solid buy."
Couldnt agree more!


Kärnkraft, kol och naturgas

SVD
Kol - det verkliga skälet till panik
"Koleldning är den största bidragaren till växthuseffekten. [...] Kärnkraft är den enda energikällan som kan producera samma kvalitet av elektricitet i liknande omfattning på medellång och lång sikt.” säger Jonathan Sinton, ledande Kinaspecialist vid International Energy Agency "
 e24
Kärnkraften är död i Tyskland
"Kärnkraften är nu stendöd i Europas största och världens fjärde största ekonomi. Merkels regering rev förra året upp beslutet att avveckla atomenergin fram till 2021/2022 och förlängde istället med ytterligare 12 år. Häromdagen, när tv-bilderna från Japan fick den tyska nationen att darra, gjorde hon en helomvändning. Landets sju äldsta reaktorer har nu tagits ur drift, temporärt som det heter men troligen för gott.

[...]den ”smutsiga” kolkraften kommer att behövas i den nya energimixen."
Morningstar
LNG: A Remedy for Nuclear Jitters
"To us, natural gas seems an appealing option to nuclear power because it's cleaner burning than other fossil fuels, plentiful, and relatively safe.  Today the world has only two realistic choices for generating massive amounts of clean-burning electricity: nuclear power or natural gas.  Indeed, the equation couldn't be simpler: if less nuclear power is used going forward, then natural gas must pick up the slack. [...] Analysts at the French bank Société Générale call natural gas the fuel of “no choice” in light of all the concerns about nuclear power and the increasing constraints on greenhouse-gas emissions. [...]

[...] The Wall Street Journal characterized the nuclear dilemma of China and India in this manner: “There is no way for a poor country to become a rich country without a big increase in energy consumption.  The governments of China and India still have to lift well over a billion people out of poverty.  To do that, they are going to have to tap every conceivable source of energy, and they won’t be able to achieve that without nuclear power.” [...] we think nuclear energy is here to stay if for no other reason than nations want to keep their energy supplies diversified; to put all power-generation eggs in the natural-gas basket is likely to be deemed too risky by most governments.[...]

Even before the Japanese nuclear crisis, U.S. utilities were turning to natural gas to generate electricity for political/environmental reasons.  We think that trend is likely to accelerate, as utilities not only in the U.S. but internationally deemphasize nuclear and coal-burning power plants to some degree. [...] The big energy companies [...] have become true believers in natural gas. [...] Royal Dutch Shell estimates that by 2012 half of its output will be from natural gas."

tisdag 12 april 2011

Dividend champions

Dividend champions är företag som höjt sin utdelning 25 år i rad. Det är företag som presterat decennium efter decennium. Konjunkturcykel efter konjunkturcykel. En sådan bedrift blir möjlig genom att ha en affärsidé som håller och bestående konkurrensfördelar.

(Precis som den vakna läsaren Sune har påpekat finns det två listor för bolag som höjt utdelningen i minst 25 år. Jag blandade tidigare begreppen vilt. Dividend Aristocrats är den kändaste och denna lista plockar företag från S&P 500 Dividend Champions inkluderar alla publika aktier i USA. Listorna använder även olika kriterier för utdelningshistorik och även här är Dividend Champions mer inkluderande. Två exempel är ColgatePalmolive och Altria som inte räknas som Dividend aristocrats men däremot som Dividend Champions. I Altrias fall beror detta på att dess internationella verksamhet avskilts men investerare har fortfarande fått stigande utdelningar. För CL beror det på en extrautdelning. )

En utmärkt källa för att få fram en lista över amerikanska dividend champions är The DriP Investing Resource Center (länk). Det är deras excelark jag använt för att få fram nedanstående lista. I nuläget finns det 100 dividend champions så jag använder några urvalskriterier för att få ned antalet.

* Minst 25 år av kontinuerligt stigande utdelningar 
* Direktavkastning > 2%
En lägre yield tyder på en låg utdelningsandel vilket gör att prestationen inte blir så imponerande. Alternativt är värderingen hög.
* Market cap > 5000m USD
Vill inte ha allt för små bolag då riskerna är större.
* Yield + 10y growth > 8%
Med en högre yield accepterar jag lägre historisk tillväxt och tvärtom.

30 bolag stämmer in på dessa kriterier:
Några dividend aristocrats (datakälla)
Vissa branscher, såsom försäkringsbolag, läkemedelsbolag och konsumentgiganter är överrepresenterade medan banker, råvarubolag och industriella bolag nästan saknas helt. I den här listan tycker jag det finns flera kvalitetsaktier som är värda att titta närmare på..


Några favoriter
Två favoriter är naturligtvis Coca-Cola och J&J som ingår i min portfölj. Några andra favoriter (beskrivningarna är från morningstar.com):
 

Becton Dickinson & co
Becton, Dickinson is the world's largest manufacturer and distributor of medical surgical products, such as needles, syringes, and sharps-disposal units.

Urstarka finanser. Mindre patentrisk än läkemedelskollegorna.

Colgate- Palmolive
Colgate-Palmolive has long been one of the most focused consumer products companies on the planet, dominating the oral care category with a worldwide toothpaste market share of almost 45%. 

Stor andel av försäljning i tillväxtmarknader. Mer än tre fjärdedelar av försäljningen utanför US.

ExxonMobil
Exxon is an integrated oil and gas company that explores for, produces, and refines oil around the world.

Urstarka finanser. Bäst lönsamhet av oljegiganterna (både sett till marginaler och ROA).


Procter & Gamble 
Since its founding in 1837, Procter & Gamble has become the world's largest consumer product manufacturer, with a lineup of famous brands.

Är precis som Colgate rätt högt värderad sett till PE. Men det är befogat.


Deep value
Om man är mer fundamentalt värdeorienterad är det två av dessa 30 företag som uppfyller Grahams kriterier. Båda är försäkringsbolag. 
* PE<15
* PB (exklusive soliditet) <1,5
* årlig tillväxt under 10 år > 3%


Chubb
global, multiline insurer focused in property and casualty.

Stora aktieåterköp som tack vare den låga värderingen ger bra effekt. Defensiv "float" med mycket räntor.

Cincinnatti
Cincinnati Financial primarily sells commercial property-casualty insurance with a smaller personal lines exposure.

Har tidigare haft aktier i detta bolag. Kvalitativt tveksam. Bland annat överviktade ledningen finansiella aktier innan finanskrisen.

Gillar värderingarna på dessa försäkringsbolag men det är en bransch med oerhörd konkurrens. Vikande försäljning. Men värderingarna prisar in detta bra.Dividendmonk har analyserat många av aktierna i listan.

lördag 2 april 2011

Är utdelningen hållbar? (Del 2: Kassaflöde)

Här kommer en andra och avslutande del i serien om utdelningars hållbarhet. Kassaflöde är en aspekt som jag inte använt mig av särskilt mycket tidigare. Jag vill därför varna för att det kan bli lite virrigt och att risken för fel är större än annars.

Resumé från del 1
Första delen handlade om hur skulderna förändrats sedan 2005. Min slutsats blev att flera av bolagen har försämrat sin finansiella styrka sedan 2005. Hela sex av elva bolag visade både försämrad soliditet och räntetäckningsgrad under perioden: Castellum, Clas Ohlson, Coca-Cola, J&J, Novartis samt Telia. Min bedömning är att det inte är försvagningar i den operativa verksamheten som är boven utan snarare stora investeringar. För Castellum och Clas Ohlson bedömer jag att det huvudsakligen är "vanliga" investeringar i rörelsen som ökat belåningen medan den starkaste förklaringen för de övriga verkar vara företagsuppköp.

Vinst eller kassaflöde?
Eftersom jag inte är någon fena på kassaflödesanalys citerar jag här Finanstankar som skriver:
"Även om ett företag har en ganska simpel redovisning och vinsten faktiskt överensstämmer med verkligheten så är det för en investerare intressantare hur mycket pengar företaget kan generera åt sina ägare. 
Säg att vi har två företag med identiska vinster på 100kr/aktie. Det ena bolaget (A) har stora kapitalbehov och måste varje år återinvestera 80kr per aktie för att hålla sin produktionsutrustning modern och kunna konkurrera med andra företag. Det andra bolaget (B) har väldigt små kapitalbehov och behöver endast investera 20kr per aktie varje år. Med andra ord skapar bolag A 20kr per år i kassaflöde som man antingen kan återinvestera för expansion eller dela ut till ägarna, medan bolag B varje år skapar 80kr i sådant kassaflöde. 
Om vi bara tittade på vinsten per aktie skulle de två företagen se identiska ut och det skulle vara hugget som stucket vilket bolag vi investerade i. [...] Men investeraren som köpte företag A skulle maximalt kunna få ut 20kr per aktie varje år utan att förstöra sitt företags konkurrenskraft, medan investeraren som köpte B skulle kunna få ut 80kr per år."
Kassaflöde 2005-2010 vs utdelningar
Tabellen nedan visar en sammanställning av en undersökning jag gjort om företagets kassaflöden. Undersökningen spänner sig över fem år men det hade varit önskvärt med data från en tioårsperiod eftersom särskilt investeringar kan visa en ryckig utveckling. För de utländska bolagen har jag använt mig av morningstar.com som källa och för de svenska bolagen har jag använt mig av årsredovisningar.


Average dividend: Genomsnittlig utdelning per aktie mellan 2005 och 2010. 
*FCF per share: Genomsnittligt fritt kassaflöde per aktie under perioden 2005-2010. Jag definierar fritt kassaflöde som Kassaflöde från den löpande verksamheten - CAPEX. 
** Dividend coverage = Utdelning / FCFI tabellen ser vi att Castellum haft negativt fritt kassaflöde (FCF) under perioden vilket innebär att företaget betalat ut mer slantar än de dragit in. Castellum har bra kassaflöde från den operativa verksamheten men det har gjorts stora investeringar. Investeringarna har alltså överstigit det operativa kassaflödet och därutöver tillkommer relativt ambitiösa utdelningar.

Vidare finns det några bolag som visserligen genererat pengar under perioden men som samtidigt delat ut mer än denna summa till aktieägarna. Fortum har delat ut mer än dubbelt så mycket pengar till ägarna som man dragit in, Novartis tredubbelt och Clas mer blygsamma 20% mer. 

Att dela ut mer pengar än bolaget drar in går inte i längden. Om inte det operativa kassaflödet förbättras måste utdelningen till slut sänkas eller så måste investerings- och/eller expansionstakten sänkas.

Exelon och Shell täcker sin utdelning med lätthet. Dessa bolag har lagt pengar på hög under perioden och har inga problem att finansiera utdelningen.
Varningsflaggor kan tyda på framtida problem
(bildkälla)
Om vi jämför med föregående inlägg i ämnet så är det några bolag som får varningsflaggor både när det gäller skuldsättning och FCF: Castellum, Clas Ohlson samt Novartis.  Ett bolag som klarade sig helskinnat genom del 1 men som får sig ett slag med sleven i del 2 är Fortum. 

Invändning mot FCF
Finanstankar skriver:
"FCF är behäftat med en mängd problem, exempelvis genom att FCF inte skiljer på investeringar som görs för att hålla företaget flytande och investeringar som görs för att få företagets vinster att växa. Med andra ord kan ett lågt FCF i själva verket vara ett tecken på att ett företag hittat en god användning för sitt kapital och investerar i tillväxt."
Några tankar:
* Överoptimistisk utdelning hos Clas under år 2007, särskilt med tanke på omfattande expansionsplaner i UK. Precis som 4020 skriver hade sänkningen av utdelningen kunnat misstänkas i förväg. Fortum har också haft svag täckning av utdelningen i kassaflödet och där sänktes utdelningen år 2008 för att sedan dess ha stått still.
* Castellums tillväxttakt verkar ej uthållig. Har expanderat genom stora investeringar finansierade av ökade lån. Bolagets mål är 10% årlig tillväxt i förvaltningsresultat. Jag tror att detta mål är för högt.
* J&J fria kassaflöde imponerar. Snittet dras ner av förvärvet 2006 av Pfizers konsumentdivision. Annars är kassaflödet ungefär tredubbla utdelningen.  
* H&M imponerar som vanligt. Ligger i topp när det gäller tillväxt trots att bolaget inte fått hjälp genom ökad belåning. 


 Jag slänger in en till tabell nu när jag är igång! Siffrorna baseras på fem års snitt.


P/C = Pris/FCF
Ett lågt värde kan indikera att bolagets intjäning värderas lågt. FCF/E
Visar hur det fria kassaflödet förhåller sig till den redovisade vinsten. Ett värde högre än 1 indikerar att det redovisade värdet kan underskatta företagets intjäning. Det kan t.ex. bero på att redovisningen tyngs av avskrivningar som egentligen inte har någon motsvarighet i verkligheten. Ett värde lägre än 1 kan tyda på att redovisningen överskattar intjäningsförmågan. 

fredag 1 april 2011

Lite helgläsning

Morningstar har de senaste dagarna gett sin syn på olika branscher. Jag fastnade för tre av dessa som jag tycker är läsvärda. Det resoneras och tipsas även kring specifika företag.
Consumer Defensive
Health-Care
Utilities


Bloggaren Dividend Growth Investor jämför guld med utdelningsaktier.  Även The dividend guy har skrivit ett läsvärt inlägg om råvaror vs företag. Om ni ännu inte är övertygade tar jag in det tunga artilleriet och tipsar om  ett eget inlägg i ämnet:)


Trevlig helg!