onsdag 15 augusti 2018

bekymren fortsätter för Dundee

Idag släppte Dundee årets andra kvartalsrapport och förlusttrenden fortsätter. Bara sedan årets början uppgår förlusten till 104mCAD motsvarande ca 14% av ingående eget kapital. Att det skulle bli ytterligare förluster var väntat med tanke på att bolaget värderas till en bråkdel av bokfört eget kapital (P/B kring 0,2 i dec-17).

Parq Resort
Den största förklaringen till årets förlust är det nybyggda och nyligen invigda kasino/hotellet Parq Resort (totalt ca 55mCAD). VD Jonathan Goodman kommenterar:
"At Parq Vancouver, the overall ramp up of operations continued but at a slower pace than we envisioned. [...] Casino operations have been adversely impacted by the anti-money laundering initiatives introduced earlier this year by the provincial government at British Columbia. This has impacted the entire gaming industry in the province and not just Parq. Clearly, an adjustment period is ongoing as the industry adapts to these new rules, but longer term remains bullish on the prospects for the gaming business and the industry in BC, as a whole. Nevertheless, we have chosen to be cautious and adjust the carrying value of our investments in Parq."
Dundees andel av det löpande resultat är -30mCAD (varav ca 5m relaterar till själva rörelsen, 10m relaterar till valutaeffekter och resterande 15m är ränte- och utdelningskostnader till preferensaktier). Dundee har vidare skrivit ner restvärdet av de ordinära aktierna till noll (-10mCAD) och reducerat bokfört värde av preferensaktier med 20% (-16mCAD). Dundee har under det andra kvartalet samtidigt ökat finansieringen av kasinot med ca 33mCAD (ca hälften preferensaktier och hälften lån). Bokfört värde motsvarar nu ca 40% av ursprunglig investering.

Nuvarande värdering
Jag köpte visserligen Dundee till en extremt pressad värdering sett till dåvarande bedömda "slaktvärde" men säkerhetsmarginalen gröps ur om jätteförlusterna fortsätter. Genom att jag investerat i bolagets preferensaktier är effekten från värdeförändringar inte lika stor som för ordinära aktieägare.

Börsvärdet för hela Dundee (ordinära aktier + preferensaktier) uppgår numera till 194mCAD vilket kan jämföras med kassa, räntepapper och börsnoterade aktier på 232mCAD (nästan alla skulder tillhör dotterbolagen, inte själva holdingbolaget) plus mer osäkra tillgångar bokförda till ca 500mCAD. Här ingår inte Dundees betydande underskottsavdrag som i teorin kan vara värda ca 150mCAD givet 20% skattesats (historiska förluster ger underskottsavdrag som kan användas för att minska framtida skatt). I realiteten är värdet betydligt lägre då det kommer ta tid innan de kommer till användning och med tanke på att 70% av underskotten har bortre tidsgräns och börjar expirera 2024.

VD Jonathan Goodman kommenterar bolagets syn på Dundee Precious Metals, det största börsnoterade innehavet; 
"That's a Company that's set to double its EBITDA over the next 12 months, it's a very well-run, very low cost producer, and it trades at a significant discount to all of its peers. [...] we believe DPM is poised for significantly rating opportunity as Krumovgrad gold mine comes online in Q4 of this year."
VD'n fortsätter angående UHCL, störst bland de privata innehaven; 
"we are excited by the progress Delonex is making on the ground in the Republic of Chad. They are poised to drill their first well in the second half of this year, and we are anxiously awaiting for them to drill that and get those results.We believe Buick has been significantly de-risked and now offers Dundee and it's shareholders significant upside when successful oil production begins."

Kasinot verkar vara värt mindre än vad jag trodde men jag ser fortfarande mycket god risk/reward i Dundee Pref B. Aktien ger 15% utdelning som stiger i takt med räntenivån och har god täckning av tillgångar.
Baserat på min tolkning av Q2
Klicka för förstoring

onsdag 1 augusti 2018

MCH tappar nyckelkund

Häromdagen släpptes nyheten att Swatch, en av de största utställarna på klockmässan Baselworld, inte tänker delta nästa år. Financial Times skriver;
"The chief executive of Swatch Group has thrown into doubt the future of Switzerland’s high-profile Basel watch fair, saying traditional trade shows were no longer relevant in a digital age and accusing its organisers of exploiting exhibitors. [...] Watch trade fairs — and even car trade fairs — are not the way we should continue to operate,” said Mr Hayek. “The consumer wants to have quicker information, transparency,” Mr Hayek said. “You cannot just launch newness once a year. You must do it all the time.”

Swatch reckons it spends SFr50m on Baselworld, including flying in employees from round the world. “It’s a bit absurd. They all come and they meet the retailers they meet anyway every week at home,” said Mr Hayek."
Det här är förstås ett allvarligt avbräck med tanke på att Baselworld tillsammans med Art Basel är MCHs viktigaste mässa (Baselworld svarar för 10 respektive 15% av bolagets besökare respektive besöksareal men säkerligen betydligt större andel av intjäningen). Det här kommer antagligen innebära ytterligare nedskrivningar av de påkostade fastigheterna i Basel. Börsvärdet är ner ca 15% sedan nyheten släpptes.

Men jag tycker fortfarande att MCH är intressant då värderingen är extremt pressad i mina ögon. Jag har ökat moderat i aktien efter kursfallet och innehavet motsvarar numera 18% av portföljen.