lördag 29 december 2012

överdriven pessimism för teknikgiganter?

det är för väl att jag inte för kostnadsdagbok här på bloggen. Igår blev det både en och två drinkar följt av restaurangbesök och pubrunda. Men min filosofi är att det är fullt tillåtet att unna sig ibland, det viktiga är att man inte spenderar av slentrian. Det gäller att köpa det man uppskattar mest och spara in på annat.

Flera teknikgiganter har fångat mitt intresse på basis av dess låga multiplar, starka finanser och fina lönsamhet. Morningstar skriver:
"the market is telling us that Intel and Microsoft, key beneficiaries of PC demand, face secular decline, and that Apple, a key beneficiary of smartphone and tablet demand, faces secular decline.
We find it highly unlikely that none of these firms capitalizes on growing global demand for computing devices, whether desktop, notebook, tablets, smartphones, or some other form factor."
Medaljens baksida är att branschen är så snabbföränderlig. För något decennium sedan var Apple konkurshotat medan det idag är ett av världens största företag (mätt efter börsvärde). Nokia, Altavista och Myspace har gjort motsatt resa. Desto osäkrare framtid , desto lägre bör värderingen vara.

Värderingar
Då Apple växt otroligt snabbt blir PE baserat på flera års vinstsnitt missvisande. Denna gång har jag därför multiplicerat senaste årets försäljning med genomsnittlig historisk lönsamhet för att få fram vinstsiffran.
Vi ser att Google värderas högst följt av IBM och Apple. Värderingarna hos Intel och Microsoft kräver knappt någon realtillväxt (jag befarar dock att en del av vinsten kommer slösas bort på dyra förvärv, senaste året har Intel t.ex. förvärvat ett antivirusbolag och Microsoft har köpt Skype)

Antalet Apple- och Google aktier har ökat ca 1% årligen sedan 2007. Det innebär att tidigare aktieägares andel av företaget har spätts ut (vanligaste anledningen till utspädning brukar vara köpoptioner till anställda eller förvärv med hjälp av aktier). Utdelningen är inte heller mycket att hänga i julgranen. Men utdelning plus aktieåterköp är drygt 6% för IBM, Intel och Microsoft. Här är beroendet av tillväxt därför mindre.

Finanser
Apple och Google har oerhört starka finanser med stora nettokassor. Intel har varit starka men dess skulder har nästan dubblerats sista året och dess nuvarande räntetäckningsgrad är nog under 200. IBMs goodwill är större än det egna kapitalet (tack vare god lönsamhet är räntetäckningsgraden ändå bra).
Lönsamhet
Apple och Google har väldigt fin lönsamhet med tanke på att de har betydande nettokassor (med snål avkastning).  IBM får lägst betyg med tanke på att dess balansräkning är mest slimmad i gänget. Apple och Microsoft ser ut att ha extremt låga kapitalbehov, endast 10 respektive 17% av dess löpande kassaflöden har återinvesterats.   

Vilken är er favorit av IT-giganterna?

torsdag 20 december 2012

lästips dec-12

Här är några artiklar jag funnit läsvärda på sistone.

Aktiefokus: Jämförelse mellan tobaksbolag
Aktiefokus håller på att kvala in till min blogglista. 

the Economist: Technology giants at war
Underhållande, särskilt om man sett tv-serien Game Of Thrones.
Värderingen på bolag som Intel och Microsoft ser låg ut. De gör en del tveksamma och dyra förvärv men värderingen verkar ta höjd för detta.

the Economist: Look what they've done to my brands
Morningstar: How the Crash Altered My Strategy
Morningstar: Economic Growth: Great for Everyone but Investors?
Morningstar: Top 10 Dividend Stocks of Our Ultimate Stock Pickers

Nu närmar sig juleferien med stormsteg. Kos dere!

lördag 15 december 2012

Hur mycket elände är inprisat för FT?

Dow Jones skriver:
"Revenues in Europe's telecoms industry contracted for the third straight year, with income from broadband not enough to offset the loss of voice telephony for operators"
Ett av telekombolagen som haft det tufft är France Telecom; försäljningen är ner ca 4% och vinsten ca 6% (jag exkluderar då nedskrivning av goodwill samt realisationseffekter av såld verksamhet). France Telecom menar att fyra femtedelar av försäljningstappet beror på hårdare regleringar. Franska staten har till exempel sänkt den reglerade ersättningen telekombolag får när konkurrenter använder dess nät.

De senaste månaderna har aktien fortsatt falla medan jag fortsatt köpa. För att bedöma värderingens rimlighet kan vi räkna på ett pessimistiskt scenario: 10% årlig försämring av resultatet fram till och med 2017 (-47% totalt). Startpunkten är fem års snittvinst. Jag tänker mig oförändrat aktiepris, oförändrad utdelning samt att FT lägger pengarna antingen på återköp (scenario 1) eller amorteringar (scenario 2). Scenario 2 har varit FT:s val historiskt.

Scenario 1) Återköp
Alla bibehållna vinstmedel (efter att utdelningen betalats) läggs på aktieåterköp. Med mina antaganden ökar vinst per aktie ca 1.2% årligen trots kraftigt fallande totalvinst. Med tanke på att direktavkastningen är över 9% är detta helt OK. PE vid periodens slut blir 4.3. 

Scenario 2) Amorteringar
Här antar jag istället att bibehållna vinstmedel används till att betala av skulder. Jag antar att vinsten minskar 10% årligen trots lägre skulder. I detta scenario kan FT amortera över 12% av totala skulder inom fem år. PE vid periodens slut (med oförändrad räntekostnad) skulle bli 8.6. Med oförändrade tillgångar skulle PB vara 2.2 och soliditeten 15% (<3% idag). Utdelningsandelen skulle dock uppgå till 80%.


Går det att lita på FT's redovisade vinst?
Jag tror det. France Telecoms fria kassaflöde har historiskt varit mycket högre än den redovisade vinsten. En förklaring är att skattebetalningarna varit låga i många år. Men om vi drar till med en skattesats på 30% och räknar alla förvärv som underhållsinvesteringar är nio års FCF fortfarande 10% högre än redovisad vinst.

Jag ser FT som mitt kvalitativt svagaste innehav. Men avkastningen bör kunna bli helt OK även med kraftigt fallande vinster.

decembers inköp

jag ska inte säga för mycket men min sparmotivation är nog rekordhög. Med nuvarande spartakt och försiktiga utdelningsantaganden kommer jag nå första skuldfria miljonen om 3-4 år (innan 30års-strecket). 

Igår ökade jag i Svedbergs till 20.4kr (GAV 21.5kr). Svedbergs har det tungt för närvarande med halverad vinst sedan ifjol. Men värderingen är låg om man tror på återhämtning: PE baserat på tretton års vinstsnitt är 8 blankt (strax under 9 baserat på fritt kassaflöde).
Flera badrumstillverkare har haft fallande lönsamhet de senaste åren (se Värdebyråns analys). Jag tror att Svedbergs har styrka att övervintra tack vare dess starka finanser (fem års räntetäckningsgrad över 300, soliditet ex goodwill 60%). Andra kvalitativa styrkor:
* Tydlig huvudägare i Sune Svedberg (men vad händer efter Sune? Visserligen dotter i styrelsen men hon verkar inte så djupt involverad).
* Bra lönsamhet (fem års ROE 27%).
* Bra fritt kassaflöde ("bara" 15% lägre än redovisad vinst).
* Väldigt få förvärv, det mesta av intjäningen går till underhållsinvesteringar och utdelningar.

Svedbergs svarar efter inköpet för 7% av portföljen.

söndag 9 december 2012

svenska bolag med gynnsam ägarbild - sorterade efter skuldsättning

till sist ett avslutande inlägg i serien om huvudägare. Vi ska se om det finns några bolag på stockholmsbörsen som kombinerar tydlig huvudägare med starka finanser. Banker och investmentbolag får inte vara med och leka (finansiella nyckeltal är missvisande för dessa branscher). 

Tack vare börsdata.se kan vi på ett smidigt sätt sortera bolag efter räntetäckningsgrad (hur många gånger företaget klarar betala räntekostnaderna) och soliditet (andel av tillgångarna som inte är skuldsatta).
 
Large Cap
H&M utklassar resten av kandidaterna när det gäller skuldsättning. Axfood får också höga poäng; dess finanser är starka med tanke på dess oerhört defensiva verksamhet. Lundsbergsdominerade Holmen och Hufvudstaden ser också starka ut. H&M blir testets vinnare följt av nämnda trio på delad andraplats. Hela kvartetten har majoritetsägare.

Mot bakgrund av dess konjunkturstabila verksamhet tycker jag Tele2 och Telia klarar sig bättre än snittet (starkare finanser än de flesta utländska telekomoperatörer men värderingen är en annan sak..). Många av de cykliska bolagen har svagare finanser än vad jag skulle känna mig bekväm med.
Klicka för förstoring
Datakällor är börsdata.se för de finansiella nyckeltalen och placera.nu för ägarstrukturerna.

Mid Cap
På Mid Cap verkar det lättare att hitta bolag med låg skuldsättning. Fyra av bolagen i undersökningen har räntetäckningsgrad över 100 och åtta har soliditet över 50%.
Klicka för förstoring
Datakällor är börsdata.se för de finansiella nyckeltalen och placera.nu för ägarstrukturerna.

Small Cap
På Small Cap hittar vi fem bolag med räntetäckningsgrad över 100 (varav fyra är bemannings- och konsultföretag). Fyra av kandidaterna har soliditet över 50%.
Klicka för förstoring
Datakällor är börsdata.se för de finansiella nyckeltalen och placera.nu för ägarstrukturerna.

lördag 8 december 2012

svenska bolag med gynnsam ägarbild - Small Cap

Här är tredje delen om bolag med tydlig huvudägare (se tidigare inlägg om Large respektive Mid Cap).

Kriterier
  • Direktavkastning > 2% 
  • Största ägaren     >  30% av rösterna
  • Small Cap
Jag höjer ägarkriteriet från 20 till 30% eftersom det kan vara motiverat med extra trygghet bakom mindre bolag. 25 bolag på Small Cap uppfyller dessa kriterier. Hela 16 av dessa har en huvudägare med majoritetsandel. Jag måste erkänna att de flesta av dessa bolag är okända för mig (men Kabe och Svedbergs är två bolag jag kan rekommendera för vidare undersökning).

För att få ägarlistorna till en mer hanterlig storlek kommer nästa steg bli att filtrera listorna på basis av skuldsättning.
Klicka för förstoring
Datakälla placera.nu (Avanzas hemsida)

svenska bolag med gynnsam ägarbild - Mid Cap

här kommer del två i serien om bolag med tydlig huvudägare. Som jag skrev i del 1 kan en tydlig huvudägare i bästa fall innebära långsiktighet, stöd i kristider och (förutsatt att ägandet är tillräckligt viktigt för ägaren) kontroll/styrning av företagets ledning. Medan första delen täckte Large Cap går vi här ner i storlek till Mid Cap.

Kriterier
  • Direktavkastning > 2% 
  • Största ägaren     >  20% av rösterna
  • Mid Cap 
Jag hittar 31 bolag som uppfyller kriterierna. I jämförelse med Large Cap är det färre investmentbolag och mer direkt familjeägande. Ägarspridningen verkar vara större än i Large Cap.

Sex av bolagen har en huvudägare med över hälften av rösterna. New Wave har en del problem för närvarande och då är det en stor fördel att ha en huvudägare som stöd. Skistars etablering i alperna skrämmer mig, Norge och Sverige borde räcka fint som hemmamarknad och skulderna var ganska höga redan innan. Även om Nordnet har tydligare huvudägare sätter jag Betsson snäppet högre pga mycket bättre finanser. För den som vill läsa mer om New Wave och/eller Beijer Alma rekommenderar jag följande:
Aktiefokus - Analys av New Wave Group
Värdebyrån- Analys av Beijer Alma

Bland huvudägare som kan tänkas vara mindre gynnsamma för övriga aktieägare placerar jag ÅF:s forskningsstiftelse och private equity bolagen (tendens att agera kortsiktigt och brukar öka belåningen maximalt).

Går i planer om att samköra mitt ägarregister med börsdata så att jag kan filtrera ut bolag med såväl tydlig  huvudägare som starka finanser.
Klicka för förstoring
Datakälla placera.nu (Avanzas hemsida)

fredag 7 december 2012

diss och hiss

äntligen fredag! Vad passar då bättre än att knäcka en pilsner och surfa in på nya börsdata? Suverän sida som är överlägsen när det gäller nyckeltal för svenska aktier.

Med några knapptryckningar kan vi till exempel se vilka aktier som är dyra respektive billiga jämfört med tidigare år. Detta kan ge uppslag till inköp respektive blankning/försäljningar. Lönsamhet tenderar att svänga kraftigt mellan åren vilket försvårar jämförelser (ett högt PE under lågkonjunktur behöver inte vara dyrt). Jag väljer därför två nyckeltal som är stabilare över tid nämligen eget kapital respektive försäljning. Endast aktier med direktavkastning över 2% får vara med (notering på small, mid eller large cap).

Börsen dissar
29 akter handlas med 25% rabatt eller mer jämfört med genomsnittliga femårsvärderingen. Blekare framtidsutsikter för Trade Doubler och Odd Molly har gjort att dess värderingar rasat ca 70%. Jag har egentligen inte så bra koll på något av bolagen i listan med undantag av Svedbergs som återfinns i min portfölj. Det är en aktie som jag anser fått för mycket stryk (men värderingen var också omotiverat hög för några år sedan).


Börsen hissar
22 aktier handlas med minst 25% premie mot historiskt snitt. Förvånande att SEB och Swedbank dyker upp på denna varningslista med tanke på oron kring svensk bostadsbubbla och europeisk skuldkris.

Swedish Match, Sagax, SCA och Haldex värderas till mer än 150% av historiskt snitt. SCA har väl värderats upp på förhoppningar om att bolaget ska förvandlas från skogskonglomerat till konsumentbolag. Jag oroas av diskrepansen mellan dess redovisade vinst och dess fria kassaflöde.  Det senaste decenniet har bolaget investerat stora summor utan att visa någon vidare tillväxt.

onsdag 5 december 2012

portföljupdate dec-12

Portföljen som helhet har en ganska låg värdering som inte prisar in särskilt mycket tillväxt. En tumregel är att avkastning för företag med nolltillväxt kan uppskattas till 1/PE . Resonemanget kan vara att om företagen började dela ut alla pengar som inte behövs för att bibehålla nuvarande verksamhet skulle direktavkastningen bli 1/PE. För min portfölj är 1/PE mellan 8 och 9%. Men i verkligheten går det ju inte alltid att lita på redovisade vinster. Ett sätt att bli säkrare kan vara att välja företag med starka fria kassaflöden.

Hursomhelst behåller företagen i min portfölj över 40% av detta "överskott" för tillväxtinvesteringar, amortering av skulder, aktieåterköp och/eller förvärv. Historiskt har flera av företagen varit duktiga på att förvandla bibehållna vinster till tillväxt. Genomsnittligt viktat ROA (baserat på resultat efter skatt , tillgångar exklusive goodwill) är sedan 2001 16%. Med lite belåning motsvarar detta ROE på åtminstone 20%.

köpkandidater för december
I Norge är det halv skatt i december.. följaktligen lite extra penningar att placera. Med tanke på branschspridning har jag tänkt investera utanför telekom. Ekornes, H&M och/eller Svedbergs är mina toppkandidater till dagens priser. På tal om Svedbergs har bloggaren Värdebyrån skrivit en bra analys.

Jag ser även att 4020 lanserat nya börsdata. Jag var en av beta-testarna och hemsidan är enligt min mening mycket användbar.