söndag 5 juni 2011

Skepsisen störst för Teliaaktien

Under veckan har läsare kunnat delta i en omröstning: "Vilken aktie är ni tveksammast till i nuläget"? 30 läsare har röstat med följande resultat: 

Telia
Vi ser att tveksamheten är störst för Teliaaktien. Jag kan tänka mig att det har att göra med kvalitativa aspekter:
* Spretig verksamhet, däribland en kostsam satsning i Spanien
* Runt en fjärdedel av vinsten kommer från delägande i turkiska Turkcell och ryska Megafon. Jag är alltid tveksam när det ska börjas leka investmentbolag.
* Balansräkningen tenderar att försvagas år efter år (blir inte bättre av stort aktieåterköp 2011)

Trots dessa kvalitativa brister gillar jag innehavet, inte minst pga värderingen. Direktavkastning närmare 6% och PE på 10. Godkänt fritt kassaflöde och starka finanser i jämförelse med andra internationella telekombolag. Intäkterna från fast telefoni blir allt mindre och även bredband verkar gå trögt. Prispress i mobila röstsegmentet kan kompenseras tack vare boomen av smartphones som innebär ökad efterfrågan på mobil internetaccess samt behov av snabbare hastighet pga ökad mobildata. Eurasien är riskabelt, inte minst politiskt, men har stor potential och visar strålande tillväxt.

Hudson
Även Hudson får en släng av sleven. Det går onekligen tungt för bolaget, det är inte lätt att konkurrera med statligt ägda bolånebanker som gärna vill stödja fastighetsmarknaden. Tittar man bakom den kostsamma omstruktureringen tjänar banken fortfarande en del pengar. PE på underliggande vinst är runt 9-12. Handlas något under det materiella bokförda värdet så nedsidan är begränsad i mina ögon. En förbättring kan förvisso dröja.

Övriga
Tillsammans med två andra läsare röstade jag på Coca-Cola. Värderingen är rätt ansträngd. Exelon har fått två röster, kanske pga den ökade skepsisen till kärnkraft. Även Fortum och oljebolagen har fått några röster.

Den som känner sig manad får gärna motivera sin röst!

6 kommentarer:

 1. Min röst föll på Fortum. Var aktieägare i Fortum i drygt ett år, innan jag avyttrade innehavet för ett par månader sedan.

  Anledningen till avyttringen var att jag analyserade Fortums Owner Earnings, och fann att en stor del av de kassaflöden som företaget genererade går till Capex (inte oväntat kanske). Efter diskontering av den årliga summa som faktiskt skapar mervärde för aktieägarna, antingen i form av utdelningar eller tillväxt, fick jag ett värde en bra bit under 20 euro.

  Jag kände därför att det förväntades en tillväxt högre än vad jag tyckte gick att räkna hem med Fortum. Nu har jag inte exakt koll på Fortums tillväxt, men har för mig att det i min analys behövdes någonstans runt 9%* tillväxt för att det ens skulle gå jämnt ut.

  * 9% år 1-10. 5% år 11 och framåt.

  SvaraRadera
 2. jag är också bekymrad över Fortums fria kassaflöde. Enligt min bedömning har det fria kassaflödet den senaste femårsperioden varit runt hälften av vinsten.

  SvaraRadera
 3. Sedan 2008 har ungefär en tredjedel av Capex gjorts i Ryssland (mest "fossilbaserad" elproduktion).

  Närmare 60% har gått till Finland och Sverige . I dessa länder har fokus varit på värme och distribution. Satsningarna på kärnkraft och vattenkraft är små i jämförelse och står för ca 10% av total capex.

  SvaraRadera
 4. Jag sitter för närvarande vid fel dator men jag vill minnas att om man litar på Fortums egna klassificeringar av investeringar så blir POE i linje med vinsten.

  (Fortum delar upp investeringar i maintenance, productivitive increase samt growth (eller liknande termer). Jag tolkade i nämnda beräkning maintenance och productivite som underhåll vilket innebär att dessa poster ska belasta det löpande kassaflödet från rörelsen. )

  SvaraRadera
 5. Det var ju generöst av dom att ge den informationen. Ska försöka kolla upp det lite närmare.

  Det är ju alltid problem att uppskatta dessa siffror själv, vilket försvårar uträkningar av OE.

  SvaraRadera
 6. Yes Fortum är ovanligt detaljerade om investeringarna.

  Ja det är verkligen inte det lättaste att bedöma OE har jag märkt. Numera använder jag mig av det vanliga Fria kassaflödet ist. Försöker undvika bolag där det fria kassaflödet är betydligt lägre än vinsten, särskilt om tillväxten historiskt varit låg. Fortum och Shell är undantagen i portfölljen.

  SvaraRadera