söndag 17 mars 2019

Inköp Mar-19

Den brittiska livsmedelskedjan Sainsbury gör comeback i portföljen. Jag sålde innehavet ifjol i samband med nyheten om att Sainsbury och ASDA ämnade ingå äktenskap på grund av att kursen rusade 40% samtidigt som jag tyckte prislappen var i högsta laget från Sainsburys sida. Den brittiska konkurrensmyndigheten har nu rest flera invändningar mot affären och konsensus är nu att den inte blir av. Aktiekursen föll kraftigt efter beskedet och är ner närmare 40% sedan toppen.

Värdering (2,2£)
Sainsbury värderas återigen under bokfört eget kapital samtidigt som bolaget har dolda värden i form av gamla fastigheter (fastigheterna är bokförda till ursprunglig investering minus avskrivning. Fastighetspriser brukar dock stiga över tid och ca 40% av Sainsburys butiksinvesteringar är äldre än tjugo år).
P/B     0,8
P/B*   0,6
*fastigheter värderade till ursprunglig investering

P/E      ca 15
P/E*    ca 11
Om Sainsbury värderas som ett fastighetsbolag, dvs med noll fastighetsavskrivningar, sjunker multiplarna till 10 respektive 8.
* ex "engångskostnader" relaterade till förvärv av Argos, omstrukturering mm

Tack vare den låga värderingen av nettotillgångarna behöver bolaget inte visa någon vidare lönsamhet för att motivera värderingen. Det tycker jag är intressant i kombination med OK bolagskvalitet.

---

Jag har under det sista halvåret även ökat i Apetit, Hornbach och MCH. Andelen räntesparande har sjunkit till 10%.