lördag 2 juli 2016

HM på tioårslägsta

riktig cliffhanger-rubrik men H&Ms försäljning värderas faktiskt rekordlågt; justerat för skuldsättning värderas försäljningen ca 20% lägre än under finanskrisen. Stefan Persson har nyligen passat på att öka med två miljoner aktier vilket är småpotatis för honom men signalerar ändå att han ser bolaget som köpvärt. 
Källa Börsdata.se

Den lägre värderingen förklaras nog främst av lägre lönsamhet; ifjol var vinstmarginalen ca 20% lägre än femtonårssnittet. Sedan 2010 har försäljningen rusat 11% årligen medan vinsten ökat knappa 2% årligen.
Källa Börsdata.se

Värdering (250SEK)
Med återgång till historisk rörelsemarginal blir skuldjusterat PE ca 17 (jag antar 30% skatt). Nyckeltalet blir ca 19 baserat på historisk ROA (som jag ser som ett mer robust nyckeltal än vinstmarginal). Då jag inte är bekväm med att prisa in för mycket tillväxt ser jag dagens värdering som ganska rimlig. Jag vill se 10-20% lägre pris innan jag ser betydande säkerhetsmarginal till mitt estimerade värde.
Avkastning givet återgång till historisk ROA
(Klicka för förstoring)