torsdag 22 augusti 2013

Kabe, Ekornes, XOM q2-13

Vy øver Estes Park
Sedan två veckor tillbaka ær jag på besøk i det stora landet i væst (inte Norge). Vistelsen inleddes med jobb i Houston, Texas, och sedan några dagars semester i Klippiga bergen, Colorado. Under tiden har Ekornes, ExxonMobil och Kabe rapporterat.


Ekornes q1q2
Ekornes tuffar på i svag møbelmarknad.
Førsæljning (nok)                      oførændrad
Rørelseresultat (nok)                   +2%
Orderingång (konstant valuta)   oførændrad


ExxonMobil q1q2
Førsæljning (usd)             -14%
En førklaring till tappet ær att oljepriset ær ner ca 4% sedan ifjol. Æven svagt sjunkande volymer bidrar. Exxon har dock fått mycket bættre betalt før sin naturgas dær priset ær upp ca 50% sen ifjol. Fjolårets rørelseresultat boostades av engångseffekter kopplade till avyttringar.

Oljegiganternas intjæning tenderar att følja oljepriset (se graf) då kostnaderna till stor del ær fasta vilket gør att prisændringar får stor effekt på sista raden. Jag vill gærna ha viss exponering mot någon/några oljegiganter som hedge mot stigande oljepris (som drabbar de flesta andra branscher).

Exxon har kommunicerat att strategin de nærmaste åren ær att øka investeringarna rejælt. Aktieåterkøp planeras gøras i mindre skala æn tidigare pga færre avyttringar.


Kabe q1q2
Førsæljning      -11%
"Den instabila konjunkturen har lett till en minskad efterfrågan." 
Nyregistrerade husvagnar i norden har minskat 10% sedan ifjol. Nyregistreringen av husbilar i norden har økat något. Kabes marknadsandel i Sverige ær oførændrad 41% før husvagnar men ner något før husbilar (från 22 till 19%).

Rørelseresultat  -24%
"första halvåret har påverkats av minskade produktionsvolymer och lägre kapacitetsutnyttjande i husvagnsproduktionen. För husbilar har emellertid både omsättning och resultat påverkats positivt av en förändrad produktmix mot dyrare och mer utrustade fordon."


 ----
Jag noterar før øvrigt att Mr Market varit på dåligt humør på sistone. Det viskas om att den amerikanska ekonomin ær såpass stark att stødkøp och nollræntor eventuellt, stegvis, ska tas bort. I den vevan har aktier handlats ner øver hela linjen. Dæribland Philip Morris som numera handlas under 84$. I mina øgon ær kopplingen mellan amerikansk styrrænta och internationell tobakskonsumtion rætt svag.. Jag hoppas att jag hinner øka i PM på denna nivå (får tillgång till mæklaren igen på fredag).

tisdag 6 augusti 2013

inköp juli-13

få har väl undgått att Philip Morris är ett av defensivens favoritbolag. "Tack vare" ett par svaga kvartal har aktien inte handlats upp i takt med övriga börsen (aktien handlas på samma nivå som för ett år sedan medan S&P500 rusat 25%). I juli fortsatte jag att öka till kursen 89$. Philip Morris är fortsatt portföljens största bolag med 27% av börsvärdet.

Värdering (P 89$)
PE baserat på 2012 års försäljning och nio års vinstmarginal:  17
En del kan tycka PE 17 är i överkant för ett högt belånat företag (sett till tillgångar, ej sett till intjäning). En fördel med Philip Morris jämfört med många andra företag är dock dess starka kassaflöde som ger större tilltro till redovisad vinst. Jag vågar påstå att Philip Morris kan dela ut hela vinsten utan problem. Detta motsvarar teoretisk direktavkastning på nästan 6%. I praktiken har PM blandat utdelning med återköp.

Prishöjningsförmåga
Anledningen att jag gillar Philip Morris som investering kan sammanfattas med ett ord: prishöjningsförmåga. Sedan 2007 har Philip Morris höjt priserna med 5-6% årligen i genomsnitt. Priserna har höjts i ungefär samma takt i såväl EU som Asien och andra tillväxtmarknader.

Morningstar skriver angående amerikanska cigarettmarknaden:
"We estimate that demand elasticity in the U.S. has been negative 0.35 since cigarette consumption peaked in 1978. Manufacturers are able to pass through price increases at a rate of between 2.5 times and 3.0 times the rate of volume declines, and that relationship has held firm even through the perfect storm of the large excise tax increase, the recession, and the spread of smoking bans in 2009."
Antal konsumerade cigaretter har minskat 2.5% årligen sedan 1980. En priselasticitet på 2.5 ger årlig prishöjning på 6%. Lorillard hävdar att "normal" prishöjningstakt framöver är 3-5%. Skönheten med prishöjningar är att det till skillnad från annan tillväxt inte kräver några investeringar eller andra kostnader överhuvudtaget. Effekten på rörelseresultatet blir därför större än själva prishöjningen (se tidigare inlägg).

WTO prognostiserar att globala cigarettvolymen kommer öka följande decennier på grund av befolkningstillväxt. Med bakgrund av att efterfrågan på premiumvarumärken ökar i Asien och andra regioner i takt med stigande välstånd anser jag att Philip Morris är välpositionerad tack vare sina starka premiumvarumärken med Marlboro i spetsen. Det är vidare lättare att höja priser på premiummärken (se inlägg).

För att räkna hem investeringen i Philip Morris behövs det inte så mycket tillväxt med tanke på att fria kassaflödet ger närmare 6%. Oförändrad tobaksvolym och prishöjningar på 2% årligen bör kunna ge tvåsiffrig avkastning. 

Vilka risker ser ni läsare? Varningstext/bilder har införts i USA men prishöjningsförmågan verkar bestå. Likformiga paket har införts i Australien med som det verkar begränsad effekt:
"Six months after the implementation of plain packaging, the Australian market is not yet showing any significant changes in overall consumption patterns. Industry volume in the first quarter was essentially stable compared to the same period in 2012. As expected, and partially because of the February price increase, we've seen a modest acceleration in the growth of the lower price segments."