onsdag 26 februari 2014

Buffett om diversifiering

I takt med rusande kurser har säkerhetsmarginalen minskat hos många aktier. Antal aktieslag i min portfölj har minskat från dussinet för ett par år sedan (då jag upplevde det var lätt att hitta köpvärda alternativ) till sju stycken idag (varav två dessutom är säljkandidater). Hur tänker Buffett?
"I believe 98% – 99% who invest should extensively diversify and not trade, so that leads them to an index fund type of decision with very low costs [...] The economy will do fine over time. Make sure you don’t buy at the wrong price or the wrong time. That’s what most people should do, buy a cheap index fund, and slowly dollar cost average into it.
If it’s your game, diversification doesn’t make sense. It’s crazy to put money into your 20th choice rather than your 1st choice. “Lebron James” analogy. If you have Lebron James on your team, don’t take him out of the game just to make room for someone else. If you have a harem of 40 women, you never really get to know any of them well. 
[...] Charlie and I operated mostly with 5 positions. If I were running 50, 100, 200 million, I would have 80% in 5 positions, with 25% for the largest. In 1964 I found a position I was willing to go heavier into, up to 40%. I told investors they could pull their money out. None did. The position was American Express after the Salad Oil Scandal. In 1951 I put the bulk of my net worth into GEICO.
[...] There were various times I would have gone up to 75%, even in the past few years. If it’s your game and you really know your business, you can load up. [...] If you really know businesses, you probably shouldn’t own more than six of them. If you can identify six wonderful businesses, that is all the diversification you need. And I can guarantee that going into a seventh one instead of putting more money into your first one is gotta be a terrible mistake. Very few people have gotten rich on their seventh best idea. But a lot of people have gotten rich with their best idea. So I would say for anyone working with normal capital who really knows the businesses they have gone into, six is plenty"
Källa warrenbuffettoninvestment.com 
Viktigt att betona är att Buffett inte väljer sex mediokra bolag vilka som helst. Han väljer företag med hög kvalitet och låg osäkerhet. Verksamheten ska vara bestående och förståelig (t.ex. Coca-Cola, Wal-Mart), belåningen ska gärna vara låg och företaget ska ha bestående konkurrensfördelar.

Kabe, VIV Q4-13

Kabe
2013 vs 2012
Försäljning       (sek)          -3%
Rörelseresultat (sek)         -28%
"Resultatet har påverkats av minskade produktionsvolymer och lägre kapacitetsutnyttjande i produktionen"

Kabe skriver att bolaget fortsätter ta marknadsandelar inom premiumsegmentet för såväl husbilar som husvagnar. Ser vi till totalmarknaden har antalet nyregistrerade husvagnar i norden minskat 9% medan antalet nyregistrerade husbilar ökat 4%.

Utdelningen sänks från 4,0 till 3,5kr. Investeraren gör nog klokt i att inte övertolka denna sänkning. Familjen Blomqvist brukar låta utdelningen följa vinstens svängningar.


Vivendi
Det är inte det lättaste att få grepp om Vivendi pga alla förvärv och avyttringar som gjorts sista åren.

2013 vs 2012
Försäljning (konstant valuta ,ex förvärv och avyttringar)           -4%
Oförändrad försäljning hos Canal+ och Universal Music (ex förvärv av EMI). Brasilianska GVT ökade försäljningen 13% i konstant valuta medan franska SFR tappade 10%.

EBIT (konstant valuta, ex nedskrivning av goodwill)                -14%
Diskrepansen mellan försäljning och EBIT förklaras primärt av SFR.

Vivendi har uppvärderats kraftigt sista åren och jag går i funderingar om att sälja en del av aktierna (i gott sällskap av ägamintid).

fredag 21 februari 2014

viktväktarna

viktväktarna har ett ikoniskt viktminskningskoncept och välkänt varumärke. Men sista året har företaget hamnat i svårigheter och aktiekursen har halverats. Detta trots att "makrotrenden" med allt fler överviktiga är intakt. Kunder förloras till gratisappar och verksamheten har fått avvecklas i länder som Finland och Kina.

Historiskt har Viktväktarna visat mycket stark lönsamhet och goda kassaflöden. Sedan 1998 har endast 11% av det löpande kassaflödet gått till Capex. Smolket i bägaren är den höga skuldsättningen; skulderna är dubbelt så stora som tillgångarna och räntetäckningsgraden är ca 5. Se Värdebyrån för utförligare bolagsinfo.


Värdering (P 21$)
PE5*        5
* pris / fem års vinstsnitt
Mycket lågt värderad baserat på historisk lönsamhet. Fritt kassaflöde ger ännu lägre värdering.

Men vän av ordning kan invända att värderingen bör ta höjd för skuldsättningen som ökar risken. Nettoskuld per aktie (räntebärande skulder minus kassa) är ca 39$.
EV (Pris på skuldfri basis)                                   = 21 + 39 =   60$
EBI5 (Intjäning skuldfri basis, antar 38% skatt)    =                     5$
EV/EBI5                                                                                    12

Värderingen blir alltså en helt annan när vi justerar för skuldsättning.

onsdag 19 februari 2014

Ekornes q4-13

2013vs2012
Försäljning         -6%
Rörelseresultat -25%
"The main reason for the decline in profits is a lower level of order receipts and higher costs associated with the previously announced restructuring process in the mattress (Svane®) product area.
Furthermore, the company implemented a comprehensive restructuring of its computer systems in December. This transition has had a major impact on the company’s operations, including order registration and, to some extent, invoicing."

Ekornes är i färd med att förvärva norska möbelproducenten IMG. Matchningen känns inte ultimat då IMG verkar i lägre prisklasser och har produktion i Asien. Men Ekornes VD är förstås positiv: 
"Ekornes has identified a significant potential to expand IMG's distribution in markets where Ekornes currently has a strong market position.
Ekornes and IMG complete each other very well with regards to products and markets. Following the acquisition, we have identified substantial synergies in revenues, in addition to economies of scale in purchasing and logistics"
Utdelningen lämnas oförändrad på 5,5 NOK per aktie.

söndag 9 februari 2014

XOM, PM Q4-13

XOM
2013 vs 2012)
Försäljning                                    -9%
Resultat (ex avyttringseffekter)    -10%

Exxons resultat har historiskt varit nära kopplad oljepriset. Men årets resultatförsämring beror primärt på försämrade marginaler inom "Downstream".  Antal utestående aktier har under året minskat med närmare 4% vilket är i linje med tidigare år. Exxon kombinerar relativt låg utdelning med kontinuerliga återköp. 

Under 2013 påbörjade Berkshire en position i Exxon. Det är ett intressant val då Buffett antagligen är extra försiktig inom denna sektor efter den misslyckad investeringen i Conoco innan finanskrisen.

Till aktiekursen 91$ handlas Exxon till tolv gånger tio års vinstsnitt vilket jag tycker är prisvärt med tanke på bolagets konkurrensfördelar och starka balansräkning. Jag ser även min position i XOM som en hedge mot stigande oljepriser (ref 70-talets oljekriser). Jag håller min position relativt liten då bolagets verksamhet är utanför min "cirkle of competence". 


PM
2013 vs 2012)
Volym (antal cigaretter)                 -5%
Försäljning (konstant valuta)        +2%
Rörelseresultat (konstant valuta)   +2%
Rörelseresultat (USD)                    -3%
Värt att notera är alltså att mycket av resultatförsämringen beror på valutakurssvängningar.

Halva volymnedgången beror på Filippinerna där Philip Morris andel av marknaden har rasat 17% sista året. Enligt PM är orsaken aggressiva prissänkningar från huvudkonkurrenten, prissänkningar som möjliggjorts genom skattebedrägeri. PM uppskattar att huvudkonkurrenten endast betalar skatt för halva sin produktion. Flera av konkurrentens varumärken handlas lägre än summan av moms och tobaksskatt.

Philip Morris prishöjningsförmåga fortsätter imponera på mig. Priserna har i genomsnitt höjts 7% ,  från 5% i EU till 8% i Asien samt Östeuropa/Mellanöstern/Afrika.

Antal aktier har minskat med 4%. Med befintlig utdelning gav fria kassaflödet utrymme för ca 2% , återstoden har betalats med hjälp av lån. Belåningen sett till tillgångar är helt extrem. Lånen överstiger tillgångarna med 50% och soliditet ex goodwill är -50% (!). Belåningen sett till intjäning är däremot ganska moderat, räntetäckningsgraden uppgick ifjol till 14.
 
Till aktiekursen 80$ handlas PM till 15 gånger tre års vinstsnitt. Det tycker jag är prisvärt för ett bolag med starka konkurrensfördelar och urstark lönsamhet. Jag tror att vallgraven kommer breddas i takt med volymbaserade skattehöjningar.