söndag 11 juni 2017

Analys av Hibbett Sports


Allmänt om bolag
Hibbett Sports (HIBB) är en amerikansk sportkedja som driver små butiker på landsbygden. Fokus ligger på samhällen med 25-75000 invånare. Samhällen av denna storlek har bara plats för en eller ett par sportbutiker vilket gjort att närmare 30% av Hibbs butiker har lokalt monopol (närmsta konkurrent minst 15 minuters bilresa bort) medan ytterligare 20% har lokalt duopol (endast en konkurrent inom 15 minuters bilresa).

HIBB påminner en del om Walmart på 80-talet med tanke på dess fokus på marknader med begränsad konkurrens och dess geografiska koncentration kring hemmamarknaden. Hibbett öppnar normalt inga nya butiker längre än 2h från existerande butik.

Bolaget saknar huvudägare.

Historik
Sedan 2003 har HIBBS försäljning och vinst rusat 9 respektive 15% årligen.
Vinst per aktie, givet konstant antal aktier
HIBB ger ingen utdelning men köper tillbaka stora mängder aktier. Sista femårsperioden har antalet aktier minskat nästan 5% årligen.

Värdering (pris 23$)
Direktavkastning:   0,0%
EV/EBI (skuldjusterat PE, fem års vinstnitt)                       6
EV/EBI (skuldjusterat PE, tio års vinstnitt)                         7
EV/EBI (skuldjusterat PE, återgång till historisk ROA)      5
Fritt kassaflöde har snittat kring 80% av vinsten. 
P/B                          1,5

Finansiell ställning
Stark finansiell ställning; nettokassan motsvarar 16% av tillgångarna och soliditeten är goda 70%. 
Dock betydande operationell hävstång då bolaget hyr samtliga butiker. Enligt HIBB har de flesta hyreskontrakt en klausul som ger bolaget möjlighet att säga upp avtalet om fördefinierad försäljning ej uppnås.


Lönsamhet 
Sedan 2005 har Hibbs ROA snittat 16% vilket är mycket starkt, särskilt med tanke på betydande nettokassa. Med noll nettokassa hade ROE snittat ca 35%. Trots den höga tillväxten är kassaflödet starkt, blygsamma 35% av det löpande kassaflödet har återinvesterats i rörelsen.Bedömning
Om nu Hibbs lönsamhet är så hög, varför lockas inte konkurrenter? Jag tror att en orsak är att  de flesta av Hibbs konkurrenter har betydligt större butiker, butikerna hos marknadsledaren Dick Spoorting Goods är t.ex. 12 gånger större än Hibbs i genomsnitt. Konkurrenternas logistik och produktutbud är inte anpassat för de mindre marknader som Hibbett är specialist på.Vidare innebär Hibbs geografiska fokus lokala stordriftsfördelar. En konkurrent skulle behöva öppna många butiker i samma område för att uppnå samma effektivitet.

Jag ser onlineaktörer som Amazon som ett större hot. Viss motståndskraft bör komma från att ca hälften av Hibbs försäljning kommer från skor, en produkt jag finner omöjlig att köpa online utan att få prova passform först.

Så sent som 2013 värderade Mr Market bolaget till 24 gånger vinsten och 6,1 gånger eget kapital. Dagens värdering prisar inte in någon hög lönsamhet; med 10% ROE (jämfört med 35% historiskt) blir PE 15. Jag ser relativt hög bolagskvalitet till pressad värdering. 

---

Punchcardresearch: Hibbett Sports: A Bricks-and-Mortar Winner in Retail?

onsdag 7 juni 2017

lokala stordriftsfördelar

det har varit långt mellan inläggen på sistone vilket främst beror på att mitt aktieintresse svalnat i takt med stigande värderingar. Det är roligare att gå på skattjakt om det inte är allt för långt mellan fynden. Jag har istället ägnat mig åt flyttbestyr då jag nyligen flyttat hem från Norge. Jag kommer sakna den norska naturen och den norska lönenivån. Tack vare de fem åren i exil har jag byggt upp ett betydande grundkapital.

I helgen läste jag boken Competition Demystified skriven av Bruce Greenwald och Judd Kahn. Det jag tyckte var intressantast är bokens resonemang om lokala konkurrensfördelar. Det har nämligen relevans för ett bolag jag spanar på (mer om detta bolag i senare inlägg).

Citat från boken:
        "In four decades, the Wal-Mart juggernaut rolled out of small towns in Arkansas to become the largest retailer in the world. [...] Wal-Mart began as a small and regionally focused discounter in a part of the country where it had little competition. [...] It expanded incrementally outward from this geographic base, adding new stores and distribution centers at theperiphery of its existing territory. The market that it dominated and in which it first enjoyed competitive advantages was not discount retailing in the United States, but discount retailing within a clearly circumscribed region. As it pushed the boundaries of this region outward, it consolidated its position in the newly entered territory before continuing its expansion. As we shall see, when it moved too far beyond its base, its results deteriorated.

[...] Its margins exceeded Kmart’s starting in 1980, when it was only about one-tenth the size of its older rival. Wal-Mart’s most profitable years, measured by return on sales and on invested capital, ended sometime in the mid 1980s. [...] The years of truly high returns on investment ended in the early 1990s. [...]

Wal-Mart in the 1980s 
In these years Wal-Mart was a regional powerhouse.[...] More than 80 percent of the stores were located in eleven states radiating from its Arkansas headquarters. Wal-Mart serviced them from five warehouses; few of the stores were more than three hundred miles from any distribution center. [...] The system was efficient. The concentration of stores allowed one truck to serve several of them on the same trip, and to pick up new merchandise from vendors while returning to the warehouse.

[...] The same strategy of concentration that served Wal-Mart well by keeping down its inbound logistics costs also worked to contain advertising expenses. [...] For retailers, advertising is local.[...] The television station running a thirty-second spot in Nashville charges the same whether there are three Wal-Mart stores in the area or thirty. The same arithmetic holds true for newspaper ads or circulars sent to all residents in the vicinity. 

[...] The final function in which Wal-Mart had a cost advantage over competitors was managerial oversight and supervision. [...] The concentrated territories meant that the managers had more time to spend in the stores rather than driving between them.[...] The system depended on the density of Wal-Mart stores and their proximity to Bentonville. To supervise the same number of outlets, a Kmart or Target executive had to cover a territory three or four times as large. They could not visit their stores so frequently or spend as much time when they were there. They had to live in the area and needed support from a regional office. 

 

The superior efficiencies in these three functions were due to local economies of scale. The relevant localities are the areas in which Wal-Mart and its competitors had their stores, their warehouses, their advertising campaigns, and their managers. It made no difference that Kmart’s total sales were three times those of Wal-Mart in these years (1984–85). Those were numbers national and international, and thus not relevant. They had little bearing on the physical movement of goods,on advertising designed to reach the customers who shopped in their stores, or on the supervision the company employed to manage its retail operations. For each of these, what mattered in achieving economies of scale were the number of stores and customers within the relevant boundaries. Measured in this way, Wal-Mart was bigger than its competitors. It had more stores and customers in its region than they did, without doubt, and it had a higher density of stores and customers in its region than its competitors had in theirs. So even when it was still relatively small, high geographic concentration meant high profitability for Wal-Mart. "

 

Bloggaren Aktiefokus har också läst boken.