måndag 4 september 2017

Tesco Compensation Scheme

Då jag länge varit delägare och skrivit om bolaget på bloggen tänkte jag tipsa om att Tesco erbjuder ersättning till de investerare som nettoköpte aktier mellan 29e augusti och 19e september 2014. Bakgrunden är att Tesco publicerade en felaktig vinstprognos vid det tidigare datumet som blev korrigerad vid det senare datumet.

Ersättningen ligger på 24,5pence per vanlig aktie plus 4% årlig ränta vilket motsvarar ungefär 13% av dåvarande aktiekurs. Ersättningen utgår endast för aktier noterade på londonbörsen, ej för amerikansk ADR.

Tesco har varit ett riktigt sänke på min portfölj. Jag trodde inte Tescos lönsamhet skulle falla så snabbt och så djupt som den har gjort. Skuldjusterat PE är kring 20 med dagens lönsamhet och ca 8 baserat på historisk ROA. Jag behåller Tesco då bolaget värderas kring mitt estimerade tillgångsvärde samtidigt som jag ser stordriftsfördelar, stark ställning inom online samt värdefull utländsk verksamhet.