torsdag 9 juni 2011

Sålt Fortum

Jag har tjatat en del om att jag är bekymrad över Fortums stora investeringar som gör att pengarna inte räcker till utdelningen (utdelningen överstiger genomsnittligt fritt kassaflöde sedan 2006 med nästan 30%). Jag vill helst ha mogna bolag som genererar ett kassaflöde även efter utdelningen (och därmed inte ökar sin skuld år efter år). Jag har tidigare gjort ett undantag för Fortums då jag gillar dess vatten- och kärnkraft. Efter en närmare koll på Fortums investeringar insåg jag att bara en bråkdel av investeringarna  går till dessa. Det tillkom även en del andra kvalitativa tveksamheter (se nedan). Dessutom börjar aktien se lite dyr ut, upp 20% sedan jag köpte senast. Jag har därför sålt.

Capex Finland+Sverige
Det område där jag tror att Fortum har störst konkurrensfördelar och störst möjlighet att visa god lönsamhet är alltså vatten- och kärnkraft.

2008-2010 har närmare hälften av Capex investerats i Finland och Sverige. Därav:
Heat 53%
Distribution 32%
Power 15%

15% av hälften blir <8%. Man kan ju invända att den nordiska vatten- och kärnkraften redan är utbyggd och att investeringsmöjligheter icke finnes. Gott så, hade gärna sett en lägre tillväxt (som sker utan belåning) och en säkrare intjäning.

Capex Ryssland
Etableringen i Ryssland började på allvar år 2008. Under de tre åren sedan dess har i genomsnitt en tredjedel av Capex gått dit. Vid 2010 års utgång fanns närmare en femtedel av Fortums tillgångar i Ryssland. De ryska tillgångarna har ökat med 30% sedan 2008 (hela företaget +11%).

 

Fortums verksamhet i EU är visserligen väldigt miljövänlig (och därmed mer framtidssäker) men vi ser att Fortum som helhet har en ganska hög  andel fossil kraftproduktion. Verksamheten i Ryssland står för den absoluta merparten av denna (använder endast fossila bränslen).
        
Värmefokus
Fortum fokuserar alltså på värme i norden.  Detta segment är i nuläget betydligt mindre lönsamt än kraften (mindre än halva avkastningen på kapitalet) och i mina ögon mindre "moatigt".

Return on net assets (last two years)
Power 23%
Distribution 10%
Heat    8%

Avkastningen på kapitalet kommer därför sannolikt minska i takt med allt större andel värme. Man kan dock hoppas att den ryska verksamheten börjar visa godkänd vinst i takt med avreglering av elmarknaden.

Fortum är fjärde störst i världen på värme så man bör ha en del stordriftsfördelar. Denna styrka förminskas av Fortums överdrivna geografiska spridning. Varför ha en pytteliten verksamhet i Storbritannien? Även den baltiska och polska verksamheten är småskalig. Tillsammans står de baltiska länderna, UK samt Polen för 1% av elnätsdistributionen (tusentals kunder), 1% av kraftproduktionenen och 9% av värmegenereringen.
Framtiden
Planerade projekt (MW, klumpar ihop kraft och värme):
Ryssland                                    3644
Sverige/Finland                           745
Övriga länder                               358            

Fortum planerar att investera än mer framöver. Genomsnittlig Capex sen 2008 är 1,1 miljarder euro och planerna är att investera 1,6- 1,8M år 2011 och 2012.  

Tredje försäljningen för året? Börjar tappa räkningen..
Min plan har varit att minska omplaceringarna i portföljen men det verkar svårt för mig att sitta still. Inte bra med tanke på skatt och courtage. Men Fortum känns inte bra, inte till dagens värdering på PE16.

3 kommentarer:

 1. Det är lätt att falla in i en hög transaktionstakt :-)

  SvaraRadera
 2. Hej!

  Jag kan hålla med dig i investeringar och fritt kassaflöde och att det inte är bra. Dock tror jag att Fortum kommer gå än bättre nu när Tyskland ska ta bort sin kärnkraft, se bara på vinsterna när detta har hänt tidigare. Glöm inte vem som berättade detta :)
  Mvh Erik

  SvaraRadera
 3. Hej Erik, jag tror också att det gynnar Fortum. Bör bli högre elpriser. En allt mer integrerad europeisk elmarknad kanske kan gynna Fortum också.

  SvaraRadera