söndag 24 februari 2013

Maroc Telecom q4-12 , PMI Investor Presentation

Maroc Telecom
I väntan på Vivendis q4 kan vi spana in Maroc Telecoms q4. Maroc Telecom ägs till 53% av Vivendi och till 30% av Marockanska staten (resterande är börsnoterat). Det är ett ganska viktigt innehav då det svarar för ca 20% av konglomeratets vinst.

Telekombolaget har en stark ställning i hemlandet. Marknadsandel:
Mobil                    47%
Bredband              53% (varav >99% inom ADSL)
Fast Telefoni        74%

MT's investeringar ser blygsamma ut i jämförelse med många andra telekombolag (betydligt lägre än exempelvis SFR). Det får vi hålla i åtanke när vi bedömer tillväxten. Tack vare låga investeringar kan Maroc Telecom ge en generös utdelning till ägarna. Styrelsen föreslår att 100% av vinsten delas ut.

2012 vs 2011)
Försäljning        -3%
Försäljningen faller i Marocko medan den ökar tvåsiffrigt utanför hemlandet. Marocko står för tre fjärdedelar av försäljningen medan Mauretanien, Burkina Faso, Gabon och Mali står för resterande. Mobil marknadsandel var i förfjol 59% i Mauretanien, 41% i Burkina Faso, 21% i Gabon och 40% i Mali.

EBIT               -12% (före "omstrukturering" -4%)
Trots lägre vinst är lönsamheten fortfarande mycket god för att vara telekombolag. ROA (net income ex goodwill) var 2012 16%. Stark marknadsställning och snåla investeringar som avspeglas?


Philip Morris Investor Presentation
Philip Morris prishöjningsförmåga är fortsatt stark. 2012 höjdes priserna 6% och sedan 2008 har prishöjningarna varit 5-8% årligen (relaterat till försäljning exklusive tobaksskatter).

En förklaring kan vara att skattesystemet i EU , enligt Philip Morris beräkningar, blivit mer inriktat på specifik tobaksskatt (i motsats till Ad Valorem). Exempel på specifik tobaksskatt är "X kr per cigarett" (i motsats till Ad Valorem där skatten sätts som procent av priset). Om Philip Morris beräkningar stämmer så är det klart positivt med tanke på att dess fokus är på premiummärken (se inlägg om tobaksskatt). Detta för mig osökt in på premiummärken..

Philip Morris har en stark position inom premiumcigaretter. Bland annat tack vare skattesystemens utformning har premiumsegmentet mycket god lönsamhet (PMIs lönsamhet är ca 50% högre än BAT och en viktig förklaring är högre andel premiummärken). Andel av premiummarknad:
Indonesien 96%
Egypten     94%
Turkiet       93%
Mexiko      90%
Argentina  74%


Vivendi substansrabatt
Till sist en liten bonus till de läsare som hängt med hela inlägget. En fingervisning om rimligt pris på Vivendi kan fås genom att titta på innehavens marknadsvärde. Vivendis aktier i Maroc Telecom och Activision Blizzard är lätta att marknadsvärdera då de är noterade. Tillsammans motiverar dessa innehav 60% av Vivendis nuvarande börsvärde. Baserat på de rykten som är ute om GVT kan det tänkas att Vivendi lyckas sälja GVT för 20-40% av konglomeratets nuvarande börsvärde (håller tummarna!). 

Det mesta av Vivendis börsvärde kan motiveras på basis av dessa tre innehav. Men då exkluderar vi 60% av EBIT i form av SFR, Canal+ och Universal Music. Sedan är förstås frågan om trions börsvärde är rimligt..

1 kommentar:

  1. EU har föreslagit hårdare tobaksregleringar, bland annat förbud av smaktillsatser såsom mentol samt krav på att 75% av paketet täcks av avskräckande bilder. Faktiskt införande kräver godkännande från EU-parlamentet och EU:s medlemsländer.
    www.foxnews.com/health/2012/12/19/eu-seeks-end-to-attractive-tobacco-branding

    I Australien och Nya Zeeland har staten infört ännu hårdare regleringar; alla paket måste följa samma standardmall.

    SvaraRadera