onsdag 27 februari 2013

Vivendi Q4-12

Vivendi levererade ett hyfsat 2012 i mina ögon. Som väntat var fransk telekom ett rejält sänke. Redovisat resultat minskade 94% men underliggande resultat förändrades inte så mycket. Ifjol bokfördes nämligen en rättegångsvinst på 1255 miljoner EURO medan 2012 sänktes av en rättegångskostnad på 945m€. Exklusive dessa rättegångsposter samt nedskrivning av goodwill minskade EBIT 10%.

Utvikning om nedskrivning av goodwill
Jag är lite kluven till hur nedskrivning av goodwill ska hanteras. Nedskrivningen innebär att man fått erkänna att tidigare förvärv gjorts till omotiverat höga priser (en kostnad). Om man tror att överprisade förvärv kommer fortsätta bör man ta höjd för fortsatta kostnader av denna typ. Men ledning och styrelse har å andra sidan ofta förändrats sedan förvärvet gjordes.

Jag aktar mig hursomhelst för serieförvärvare som gör nya förvärv år efter år. Förvärvstakten kan följas genom kassaflödet. Bilden nedan är från J&Js årsredovisning för 2007. Under "Cash flows from investing activities" ser vi att J&J gjorde ett stort förvärv under 2006 (storleken på förvärvet 18023m$ kan jämföras med 2006 års "vanliga" investeringar på 2666 m$). Om detta mönster upprepas kan det finnas skäl för oro. Det är snarare regel än undantag att förvärv görs till överdrivna priser (säljaren har fullständig kunskap om vad företaget är värt och det är inte sannolikt att denne säljer till ett lägre pris). Serieförvärv kan indikera att VD och styrelse ägnar sig åt imperiebyggande (lön är nära korrelerat till storlek) och inte bryr sig så mycket om aktieägarnas öde. 
J&J Kassaflödesrapport 2007
Det som alltid är viktigt när det gäller kassaflöden är att undersöka många år. Tabellen nedan visar storleken på "vanliga" investeringar jämfört med totala investeringar (inklusive förvärv) det senaste decenniet. Vi ser att J&J och Novartis satsat 2-3 gånger mer på förvärv än på befintlig verksamhet.  Exxon har tvärtom gjort en del avyttringar. Vivendi är varken bäst eller sämst i klassen.


Tillbaka till Vivendi..
Vivendis försäljning minskade under 2012 med 1% i konstant valuta.
Utfallet skiljer sig förstås mellan Vivendis olika innehav:
Activision Blizzard                 +2%
Universal Music                      +3% (varav förvärvet av EMI i q4 bidrar med ca 1 procentenhet)
SFR                                          -7%
Maroc Telecom                        -3%
GVT                                        +28%
Canal+                                     +3%
SFR nämner förstärkt konkurrens (fjärde telekomaktör har etablerat sig) samt sänkning av nätavgiften (avgifter operatörer betalar när de använder andras nät) som förklaringar.

Musikbolagens intresseorganisation IFPI uppger att global musikförsäljning ökat för första gången sedan 1999 (källa). Jag ser Universal Music som ett av de starkaste innehaven p.g.a. dess storlek, dess värdefulla musikkatalog och deras mycket låga kapitalbehov.

EBITA (konstant valuta)        -11%
Activision Blizzard                +7%
Universal Music                     +1
SFR                                         -30
Maroc Telecom                      -11
GVT                                       +34
Canal+                                    -5
Vivendi prognostiserar ytterligare försämring hos SFR nästa år (EBITDA -12%).

Värdering
Aktien har stigit en del och passerat 16€. Vinsten har svängt ganska mycket över åren så det är ganska svårt att höfta en normal intjäning. P/E på tio års vinstsnitt (exklusive nedskrivning av goodwill) är 8.

4 kommentarer:

 1. Finns inte så mycket att säga om Vivendi förutom tack för informationen.

  Däremot tänkte jag kommentera lite om vad jag tycker om serieförvävare. Jag tycker om vissa serieförvärvare men det krävs att företagen ligger inom rätt nischer och har rätt affärskultur för att det ska bli bra.

  När affärstransaktionerna bli för stora verkar praxis vara att köpen blir kostsamma för ägarna. Nuon (Vattenfalls), ABN Amro (Royal Bank of Scotland) och IPSCO (SSAB) är bra exempel där lednignen har fått hybris och trott att man kan räkna hem köpen via massiva vinstökningar skapade av ett visionärt ledarskap och imaginära skalfördelar.

  Bland mindre företag tror jag däremot ofta att uppköp kan vara en bra lösning. I min portfölj har jag både Vitec och Beijer Alma som kontinuerligt köper upp mindre bolag och för in dem i koncernen.

  I båda fallen handlar det delvis om att man köper så små bolag att man kan skapa skalfördelar*. Men i båda fallen finns det även branschspecifika fördelar. Beijer Alma köper bolag i nischer där bolag är regionala aktörer med nära kundkontakt. När Beijer Alma köper upp bolag så ökar både det regionala marknadsområdet samtidigt som man får möjlighet till korsförsäljning av produkter till befintliga kunder. Dessutom blir företagen mer attraktiva för kunderna eftersom deras motpartsrisk minskar.

  För Vitec är det ännu elegantare eftersom man finansierar en del av köpet med egna aktier. I princip köper man en entreprenör genom att låta denne byta aktier i ett riskfyllt nischbolag mot att äga en del av ett större bolagskonglomerat med spridda risker och en summa pengar.

  *Skalfördelar är också intressant. Personligen ser jag det som ett område där byråkratin väldigt tidigt kan öka kostnaderna mer än skalfördelar minskar den.

  SvaraRadera
  Svar
  1. tack før intressant kommentar. Framgång hos uppkøp har vel också mycket med timing att gøra, svårare att gøra en bra deal under høgkonjunktur.

   Radera
 2. När du skriver att P/E-talet är exklusive amorteringar och nedskrivning av goodwill antar jag att du menar EBDA? Och inte amortering av lån? Amoritization är som bekant inte amorteringar utan nedskrivning på goodwill.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack før rettelse, slarvigt skrivet av mig. Jag exkluderar "planenlig" avskrivning och nedskrivning av goodwill. Inkluderar dock øvriga avskrivningar

   Radera