torsdag 29 december 2011

BAT vs PM

Här kommer en jämförelse av de två tobaksgiganterna British American Tobacco och Philip Morris International.

Nyckeltal
* PM är mycket större än BAT.
* Lönsamhetsmässigt är det utklassning; PMs rörelsemarginal är 45% högre och avkastning på tillgångarna är 58% högre. Jag tror den viktigaste förklaringen är att PM har högre andel premiummärken med flaggskeppet Marlboro som främsta exempel. Som jag tidigare skrivit innebär tobaksskattens utformning att små prisskillnader får stor effekt på resultatet.
*  Båda företagen har skuldsättning upp till skorstenen och saknar eget kapital. Tack vare företagens urstarka lönsamhet blir ändå räntetäckningsraden ganska bra. PMs är högre än BATs.
* BAT har växt mycket snabbare än PM de senaste åren.
* Likvärdig direktavkastning och PE. På basis av fritt kassaflöde är PM billigare. Båda är  ganska högt värderade för tillfället.


Största varumärken
Marlboro är världens överlägset största cigarettvarumärke. BATS storsäljare kan inte mäta sig med Marlboro.

BATS har också större spridning på sina varumärken än PM. De fyra största storsäljarna svarar för 52% av Philip Morris försäljning men bara 29% för BATS. BATS skriver på sin hemsida:
"We have never believed that ‘one size fits all’. Our portfolio of more than 200 brands is based on distinct strategic segments"
Kanske är det här en annan orsak till till Philip Morris högre lönsamhet. Med färre varumärken borde marknadsförings- och utvecklingskostnader bli mindre.


Geografi
Philip Morris har mycket större andel försäljning från väst- och centraleuropa. BATS har istället mer försäljning från de tvenne amerikanska kontinenterna. Tillväxtmarknader är viktigare för BATS och enligt uppgift kommer omkring två tredjedelar av dess vinst från tillväxtmarknader. 

I tabellen nedan listas rörelsemarginal för olika regioner. Vi ser att BATS lönsamhet skiljer sig rejält mellan regionerna.


Och vinnaren är..
Jag utser Philip Morris till vinnare i jämförelsen. Det är utklassningen när det gäller lönsamhet och dess starkare varumärken som avgör. Med högre marginaler har intjäningen starkare motståndskraft. Det som talar för BATS är dess högre tillväxt de senaste åren samt att företaget har större andel försäljning i tillväxtmarknader. Men jag vill se ett rabatterat pris mot PM innan köp kan bli aktuellt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar