tisdag 19 april 2011

Telia Q1 - inga överraskningar

Jag tycker nyss att jag spottade ut en massa summeringar av Q4-rapporter men redan nu kommer första Q1. Rapporterande bolag är TeliaSonera.

Omsättning exklusive förvärv:  +2,5% (lokala valutor)
EBITDA före engångsposter exklusive förvärv +5,3% (lokala valutor)
Resultat per aktie (sek)  -1%

Telia reviderar sin utsikt för 2011 något och bedömer nu att tillväxten i lokala valutor under 2011 kommer att bli ca 3%.

VD Lars Nyberg:
Även om vi räknar bort den förbättrade lönsamheten i Spanien, steg EBITDA-marginalen före engångsposter nästan en procentenhet jämfört med motsvarande kvartal förra året. Vissa av de nordiska mobilmarknaderna redovisade lägre tillväxt jämfört med tidigare kvartal till följd av regulatorisk påverkan, lägre hårdvaruförsäljning och något lägre mobilintäkter. I de baltiska länderna väntar vi fortfarande på en ekonomisk återhämtning. I Spanien tar Yoigo ytterligare marknadsandel och redovisade positivt resultat varje enskild månad under kvartalet. [...]

Eurasien fortsätter att vara vår tillväxtmotor och i det första kvartalet passerade vi 30 miljoner abonnemang i våra konsoliderade verksamheter tack vare ett starkt kundintag i Kazakstan, Uzbekistan och Nepal. Inom Bredbandstjänster nåddes en milstolpe i april då vi nu har fler än en miljon tv-abonnemang i Norden och Baltikum. Efterfrågan på högre bandbredd, så man kan använda hdtv, kapacitetskrävande on-demand-tjänster och avancerade onlinespel, är så gott som obegränsad och vi aviserade nyligen att vi kommer att uppgradera 800 000 bredbandsanslutningar i Sverige med VDSL2, vilket medför väsentligt högre hastigheter för våra kunder.

Omsättningsförändring i lokala valutor:
Mobilitetstjänster  +5%
Bredbandstjänster -7%
Eurasien               22%

EBITDA i lokala valutor exklusive förvärv:
Mobilitetstjänster     10%
Bredbandstjänster    -9%
Eurasien                   26%Mobilitetstjänster (bl.a. mobiltelefoni, mobilt bredband)
"Den starka efterfrågan på mobil internetaccess i de nordiska länderna driver intäkter för
mobildata och hårdvaruförsäljning och uppväger alltjämt en minskning i röstintäkter. Billigare
smarttelefoner finns nu på marknaden vilket medför att nya målgrupper kan nås."


En annan viktig förklaring till den ökade försäljningen och lönsamheten är att verksamheten i Spanien förbättrats. Förlusten har vänts till vinst och omsättningen är upp kraftigt. Det kan finnas fortsatt utrymme för förbättringar då marginalen i Spanien är ungefär en tiondel av resterande marknader. Samtidigt verkar inte Spaniens ekonomi vara allt för ljus då det talas om stödpaket...

Bredbandstjänster (bredband, traditionell telefoni, iptv)
Så gott som alla marknader har försämrad försäljning och resultat. Bredbandsabonnemangen ökar 3%, TV-abonnemangen med 21% och fast-telefon/ip-telefoni minskar 6%. Eftersom volymen inte verkar ha minskat så mycket antar jag att det är ökad konkurrens och prissänkningar som frestat på omsättningen.

Eurasien
"Fortsatt stark abonnemangstillväxt, främst i Nepal, Uzbekistan och Kazakstan. Ncell i Nepal har på ett år mer än fördubblat abonnemangsbasen och nådde 5 miljoner abonnemang i april."

Bedömning
Inga större överraskningar i Q1-rapporten. Jag fortsätter att tycka att Telias verksamhet är lite väl spretig. Förstår inte varför bolaget etablerat sig i Spanien. Vidare är jag tveksam till det stora ägandet i turkiska Turkcell och ryska Megafon som svarar för runt en fjärdedel av vinsten. Bolaget har inget bestämmande inflytande över dessa men vill leka investmentbolag. Nu har man tydligen inlett rättsliga åtgärder mot styrelseordförande i Turkcell då han "nekat oss våra lagliga rättigheter som minoritetsägare".


Mina kvalitativa tveksamheter vägs upp av den låga värderingen och konjunkturstabila robusta verksamheten. Telia har det senaste kvartalet gjort ett stort aktieåterköp motsvarande ca 4% av aktierna. Med justering för detta är direktavkastningen 5,8% och PE 10.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar