tisdag 26 april 2011

Tele2 vs Telia

Dags för en liten duell mellan Sveriges telekomjättar Tele2 och Telia.

Tele2 ut ur glömskan
Anledningen att jag ignorerat Tele2 tidigare är att bolaget hade stora förlustår 2006 och 2007. Dessutom har man bara haft utdelningar sedan 2003. Sett till kassaflöde från kvarstående verksamhet var förluståren inte lika katastrofala. Poster som bidrog till förlusten var nedskrivning av goodwill samt förluster från avyttrad verksamhet. Ändå helt klart ett plump i protokollet men kanske kan värdering eller kvalitativa aspekter kompensera?
lågprisalternativet Tele2 (bildkälla)
Kort om bolagen
Telia har ca 70% av omsättningen i norden och knappa 10% i Eurasien respektive baltikum. Tele2 har knappt 40% i Norden, ca 25% i Ryssland ,knappa 10% i baltikum och dryga 20% i västeuropa. Jag gillar Telias geografiska mix bättre.

Bolagen bedriver liknande verksamhet och erbjuder bredband, fast telefoni och olika typer av mobiltelefoni. Tele2 är mer av ett lågprisalternativ, åtminstone här i norden. Något som motsäger detta är att Tele2 har investerat större andel av kassaflödet än Telia under många år (64 vs 44% sedan 2005).

Värdering

PE
       Tele2
         10,5
        Telia
         10,2
P/CF from operations 8,2 7,1
P/S 1,7 2,0
POE 3y 17 14
POE 5y 23 13
P/EBITDA cont 6,5 5,5

Tele2 har en högre värdering baserat på PE, operativt kassaflöde, ebitda från kvarvarande verksamhet och POE (inkluderar samtliga investeringar i materiella och immateriella tillgångar). P/S är dock lägre för Tele2 (lägre marginaler förklarar diskrepansen).

Lönsamhet

Tele2     Telia
EBITDA margin 26 35
ROE 24 18

Telia har högre marginaler men Tele2 har bättre avkastning på det egna kapitalet.

Tillväxt sedan 2006

Tele2        Telia
Sales 4% 17%
EBITDA 66% 21%

Telias försäljning har växt med 17% sedan 2006, klart mer än Tele2. Tele2 har dock förbättrat sin lönsamhet rejält.

Finanser vid 2010 års utgång

Tele2 Telia
Sol ex goodw 62 32
Räntetäckning 2010 14 12

Förvånande att skillnaden i räntetäckningsgrad är så liten med tanke på att Tele2 har dubbla soliditeten och starkare ROE. En förklaring ligger i Tele2s räntenivå som 2010 uppgick till hela 10% (!). Telia hade i jämförelse en mer rimlig räntenivå på 3-4%.

Tele2 skriver "The high interest rate is a result of low level of loan in combination with high share of commitment fees." (A lender charges a borrower a commitment fee to keep a line of credit open, or to guarantee a loan at a certain future date even though the credit is not being used at that particular time.)
 

Sammanfattningsvis ser jag Telia som ett stabilare alternativ med lägre värdering.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar