måndag 25 oktober 2010

TeliaSonera : Q3 och intressebolag

Idag kom Telias Q3. Känns som att man blivit översvämmad av kvartalsrapporter senaste veckorna:)

Kvartal 3) 
Omsättning               -1%
Nettoresultat           +14%

Telia har under kvartalet investerat nästan 3 miljarder kronor i infrastruktur. Bolaget verkar ju i en mycket kapitalintensiv verksamhet. Stora investeringar är nödvändiga.

Antalet abonnemang har ökat med ca 3%: 
"Antalet abonnemang ökade under kvartalet med 4,2 miljoner varav 2,0 miljoner
nya abonnemang i de konsoliderade verksamheterna och 2,2 miljoner i intressebolagen,
till totalt 156,6 miljoner."
Vi ser att intressebolagen är viktiga. Nedan skriver jag lite mer om detta.

VD Lars Nyberg i rapporten:
"Efterfrågan på smartphones i Norden lyfter våra intäkter från mobildata och hårdvaruförsäljning. Idag köper sju av tio kunder i Sverige en smartphone vilket ger högre användande och genomsnittlig intäkt per användare.[...]

I Uzbekistan och Nepal i Eurasien har vi, sedan vi förvärvade verksamheterna 2007 och
2008, investerat ansenliga summor för att bygga mobilnät med hög kvalitet och vi kan nu se resultatet av dessa satsningar. Både Ucell och Ncell rapporterar rekordhög abonnemangstillväxt och gapet till marknadsledaren i respektive land krymper.
Nyberg fortsätter (för TT):
"Titta på tillväxten. Det blir bättre för varje kvartal. I lokala valutor ökade vi med 4,3 procent. Och vi gör det bästa resultatet någonsin, historiskt sett. 
Vi är beroende av konjunkturen. Det är en stark korrelation mellan BNP och tillväxt i vår omsättning. Jag önskar att jag visste hur den [konjunkturen] skulle gå, men vi är försiktiga."
Nyberg fortsätter (för e24): 
"Tillväxten kommer till stor del från Centralasien och den organiska tillväxten där uppgick 18 jämfört med för ett år sedan.Någon risk med tillväxtens geografiska fördelning ser Lars Nyberg samtidigt inte och betonar att den i de här länderna drivs av att fler och fler människor använder mobiltelefoner, vilket med största sannolikhet även framöver kommer att vara trenden.
– Jag tror att vi kommer att se den utveckling vi sett i Sverige de senaste 25 åren där också, bara att den kommer att gå mycket fortare, säger Lars Nyberg. 
För att belysa  omfattningen av tillväxten tar han Uzbekistan och Nepal som exempel.
Till Uzekistan kom Telia Sonera 2007 och på tre år har penetrationen stigit från 54 procent till 84 procent av befolkningen. På tre år Telia Soneras användare växt till 6 miljoner. I Nepal har marknaden sedan 2008 växt från 45 procents penetration till 73 procent samtidigt som Telia Sonera gått från 1,7 till 3,4 miljoner användare."

e24 har en mer kritisk syn
"Det är många företag som sparat sig till större vinster och det är först när tillväxten tar rejäl fart som man får utväxling på besparingarna. Men så länge alla sparar måste man fråga sig om tillväxt kan komma ur tomma intet.

Telia Sonera investerade ”bara” 2,9 miljarder kronor under det gångna kvartalet, vilket var 1 miljard mindre än prognoserna. Dessutom sänks prognosen för investeringarna i förhållande till nettoomsättningen från 14-15 procent till 13,5 procent. Lägre investeringar betyder, åtminstone i det längre perspektivet, lägre tillväxt."
Q1Q2Q3)
Omsättning         -2%
Nettoresultat      +12%

Defensivens syn på Q3

Rapporten slår analytikernas förväntningar och aktien är upp ca 1% efter en halvtimmes handel. Rapporten gör varken till eller från för min syn på bolaget. Intressebolag
Telia har ägarandelar i en rad intressebolag. Under Q3 stod intressebolagen för ca 24% av "rörelseresultat före engångsposter". Andelen har inte förändrats nämnvärt sen Q3 2009.

De två viktigaste intressebolagen är ryska Megafon och turkiska Turkcell:
"En betydande del av TeliaSoneras resultat genereras av MegaFon och
Turkcell, över vilka TeliaSonera inte har ett bestämmande inflytande och vilka är verksamma på tillväxtmarknader men också i en omgivning som politiskt, ekonomiskt och legalt är mer instabil. Resultatsvängningar i dessa intressebolag påverkar TeliaSoneras resultat även i det korta perspektivet."
* Megafon (Telia äger 44%)
Rysk teleoperatör. Tredje största mobiloperatören i Ryssland. 57 miljoner abonnemang.

* Turkcell (Telia äger 38%)
Turkiets största mobiltelefonoperatör. 34 miljoner abonnenter vilket gör det till tredje största telekombolaget i Europa. Det verkar gå mindre bra i Turkiet. Under jan-sep 2010 är Turkcells resultat ner nästan 30%. 
Joker i öst (Bildkälla)

Defensivens syn på intressebolagen
Intressebolagen känns högrisk och mer som en joker som kan gå hur som helst än den stabila verksamhet jag letar efter. Det är en massa turer kring ägandet och labyrinter av korsägande. Ryska oligarker som går till domstolar för att upplösa avtal osv. Mitt förtroende för ryska domstolar är inte det bästa... 

Jag antar att Telia vill äga andelar i dessa bolag för att få större exponering mot marknader som annars är svåra att nå. Jag hade hellre sett att bolaget fokuserar på sin egen verksamhet och slutar leka investmentbolag.

1 kommentar: