måndag 25 oktober 2010

"Handelsbanken säkrast i världen"

Dagens industri skriver:
"Handelsbanken är världens säkraste bank. I alla fall att döma av priset för att skydda sig mot att banken ställer in betalningarna.[...]
Ett exempel på bankens försiktighet är att vd Pär Boman i samband med den senaste kvartalsrapporten gjorde klart att han vill avvakta hur marknaden tolkar de nya kapitaltäckningsreglerna för banker, som Handelsbanken uppfyller med råge, innan han gör några utfästelser om ökad utdelning till aktieägarna.

Sådant gillar skuldinvesterare. Den försiktiga profilen gjorde att Handelsbanken i mars 2009 blev första europeiska bank att emittera obligationer på euromarknaden för företagsobligationer efter finanskrisens mest akuta fas. Handelsbanken har länge haft en låg CDS-spread, det vill säga att kostnaden varit låg för att försäkra sig mot att banken ställer in betalningarna. Periodvis under finanskrisen, när oron för Baltikum var som värst, var den till och med lägre än för svenska staten."
Banken klarar sina egna kapitalmål hur lätt som helst så många förväntar sig extrautdelningar. Boman vill dock inte förhasta sig. Det gör han rätt i. Det är som att marknaden har glömt finanskrisen och att tre av fyra storbanker behövde nyemission. Marknaden önskar sig större utdelningar men en trygg finansiering och rimlig riskexponering är det viktigaste för en bank.

Defensiven likes.

2 kommentarer:

  1. Jag tycker dock det är dags för Handelsbanken att dela ut en lite större del av vinsten. Banken kommer ändå ha enorma möjligheter när en massa andra banker går på knä om ett antal år. Fast det kanske är precis det dom sparar till?

    SvaraRadera
  2. Jao du har en poäng, banken ska ju inte sitta med större säkerhetsmarginal och större kassa än den behöver. Jag har ingen stenkoll på bankfinanser så jag vet inte riktigt hur pass stort utrymmet för extrautdelningar är.

    Jag tycker det är bra att banken inte förhastar sig. SHB väntar in införandet av nya bankregler så att spelplanen är känd innan nästa drag görs. Jag skrev i ett annat inlägg för någon vecka sen att banken rustar sig för ny turbulens på kapitalmarknaderna. De vill till varje pris undvika brist på kapital.

    Jag tar gärna lite lägre utdelning (utdelningen är ju ändå 50% av vinsten vilket är helt OK) mot en större trygghet och större motståndskraft mot eventuell ny oro.

    SvaraRadera