torsdag 8 december 2011

Exxon Mobils framtidsprognos 2040

Exxon Mobil publicerar årligen en framtidsprognos för världens energibehov. Idag kom 2012 års upplaga

Energibehov +30%
Exxon tror att efterfrågan på energi kommer öka med 30% de närmaste trettio åren. Två viktiga faktorer är befolkningstillväxt och ekonomisk tillväxt. Världsbefolkningen bedöms öka med 25% och landar på 9 miljarder. OECD-ländernas BNP fördubblas på 30 år men energibehovet förblir oförändrat tack vare elbilar och tekniska landvinningar.  Länderna utanför OECD antas däremot öka sitt energibehov med nästan 60% (energikonsumtion per capita blir trots denna ökning 60% lägre i länderna utanför OECD).

Elproduktion är en viktig marknad för naturgas. Stigande välstånd i länder som Kina och Indien innebär bland annat utbyggnad av elnät. En femtedel av jordens befolkning saknar tillgång till elektricitet. I takt med stigande välstånd eldar allt färre på egen hand och använder istället elektricitet. Exxon tror att naturgas kommer segla på den här vågen och dessutom öka i betydelse (se stycket nedan). Vind och sol räcker inte till, bland annat för att de är så ojämna i sin produktion. El går inte att lagra och därför måste man "jämna ut" dessa volatila energislag med t.ex. vattenkraft, kärnkraft eller fossila bränslen.

Transportsektorn är en oerhört viktig sektor för oljan. Exxon bedömer att antalet personbilar kommer fördubblas (det finns många kineser) men att energibehovet består tack vare spridning av el- och hybridbilar.  Däremot antas kommersiella transportsektorn öka kraftigt som gensvar på ekonomisk tillväxt. Exxon citerar världsbanken:
Global commercial freight movements have doubled since 1980, to more than 40 trillion ton-miles per year. Most of this freight is moved by ships.

Energikällor
Hur ska då all denna energi produceras? Exxon tror att naturgas kommer växa kraftigt (+60%). Efterfrågan på kol når sin topp 2025 och börjar falla för första gången i modern tid.  Hårdare miljöregleringar gör nämligen att elproducenter går över från kol till naturgas . I USA har strängare miljökrav redan inneburit att en del omoderna kolkraftverk lagts ned. Enligt Exxon ger naturgas upp till 60% mindre koldioxid än kol vid elproduktion. Även kärnkraft och vindkraft växer starkt (den senare tiodubblas i storlek).
Diskussion
Verkar vara ganska försiktiga antaganden överlag. Med det stora undantaget oljevolym. Förstår inte hur oljeproduktionen ska kunna öka trots sinande oljereserver. Men jag har hursomhelst gärna oljebolag i portföljen (om det kan köpas till rimlig prislapp) då det ger en viss "hedge" mot stigande oljepriser. Vårt samhälle är uppbyggt kring olja och med kraftig stigande pris skulle världsekonomin drabbas hårt a la 70-talets oljekriser.

5 kommentarer:

 1. Kul med en rejäl framåtblick!

  Undrar om alger kan få någon effekt på längre sikt?

  Se länkarna:
  http://www.chemicalnet.se/iuware.aspx?pageid=792&ssoid=105421
  http://www.exxonmobil.com/Corporate/energy_vehicle_algae.aspx

  SvaraRadera
 2. Intressant läsning där. Jag tvivlar dock på att Exxon kan vara lika ledande inom alger som de är inom olja/naturgas. Jag tycker det är klokt av Exxon att inte satsa på sol- och vindkraft där deras styrkor inte kommer till sin rätt. Exxon är nog den enda av oljegiganterna som inte gått in i elproduktion. Jag gillar fokuseringen på kärnkompetens:
  "In addition to our continued investments in conventional oil and gas production,ExxonMobil also
  is making significant investments in oil sands, deepwater and Arctic production, and the oil and natural gas supplies found in shale and other rock formations."

  SvaraRadera
 3. Gillar också att de fokuserar helt på kärnverksamheten. Har för mig att de har högre avkastning på eget kapital än de andra oljebolagen, kanske kan det vara därför?

  Algerna är nog en försvinnande liten del (om det blir av), men det lät intressant!

  SvaraRadera
 4. Ja det kan nog vara en anledning till att Exxon har högst lönsamhet av oljegiganterna. Jag tror också att stordriftsfördelar (70% högre marknadsvärde än tvåan) är viktiga i oljebranschen pga stora fasta kostnader. Sedan verkar Exxons ledning besitta god kapitaldisciplin då de investerar betydligt mindre andel av kassaflödet än konkurrenterna.

  Jämförde en del nyckeltal mellan oljegiganter i detta inlägg.
  www.defensiven.com/2011/05/nyckeltal-for-ett-knippe-oljebolag.html

  SvaraRadera
 5. Ah, det var nog den artikeln jag tänkte på:-)

  Har själv Exxon som enda oljebolag i portföljen då har just de bestående konkurrensfördelar som du är inne på. Något låg utdelning, men den är å andra sidan stensäker bland annat på grund av den låga utdelningsandelen.

  SvaraRadera