torsdag 22 december 2011

Kan H&M expandera med bibehållen lönsamhet? (v3)

Det finns ju flera sätt att svara på den frågan, t.ex. genom att jämföra ROE eller vinstmarginal över tid. Men det kan också vara intressant att undersöka om nyöppnade butiker kan uppnå samma försäljning som existerande. Om  försäljning/butik minskar tyder det på lägre vinstmarginal (då butikerna dras med en del fasta kostnader såsom lokalhyra och personalkostnad) och ROE (butiker binder kapital i form av lager, inredning mm). 

Försäljning per butik är på ungefär samma nivå som för tio år sedan. Nyckeltalet har sina brister då den svenska inflationen antagligen varit betydligt lägre än vissa tillväxtmarknaders. Men å andra sidan svarade Europa ifjol för närmare 90% av försäljningen.


Innebär fler butiker i ett land avtagande marginalnytta?
I det här diagrammet jämförs försäljning/butik (Y-axeln) med butikstäthet (X-axeln). Länder till höger har många butiker per invånare (måttet är antal butiker per miljoner invånare). Diagrammet är tänkt att visa om butikstäthet leder till avtagande marginalnytta (den femte butiken i citykärnan kanske inte gör så stor skillnad).

Butikstäthet i ett land verkar inte påverka försäljning/butik i någon större grad.

Försäljningssnitt för hela företaget är ca 60Msek/butik. Japan är ett tydligt positivt extremfall med 180MSEK per butik. Det är svårare att hitta motsvarande bottennapp. Men det finns ett kluster "nya" länder (nere till vänster) som har ganska låg försäljning per butik. Fem av dess har mindre än 40MSEK i försäljning/butik: Ungern, Tjeckien, Slovakien, Polen och Grekland. För att sätta siffran i perspektiv kan jag nämna att en HM-butik med genomsnittliga fasta kostnader måste sälja för ca 30MSEK för att gå runt. Så det är inte katastroflåg försäljning. Hyror och lönekostnader är nog också lägre i dessa länder. En tanke som slår mig är att dessa "underpresterare" väl har ganska låg BNP/capita? Vi ska se...


Är försäljning/butik kopplat till landets välståndsnivå? 
Sambandet mellan BNP/capita och försäljning/butik är mycket svagt.
H&M- konceptet verkar fungera i de flesta länder oberoende av välståndsnivå. Om undersökningen gjorts för något decennium sedan hade nog UK hamnat i botten. 


Fungerar H&M utanför norden? Utanför Europa?
Man skulle kunna tänka sig att H&Ms koncept funkar bäst på hemmamarknaderna och sämre ute i världen.

Då etableringstakten varit så hög sedan 2000 fick alla länder inte plats i det första diagrammet. Det mindre diagrammet kompletterar.

I de länder där H&M etablerade sig innan 1980 är försäljning per butik visserligen lite lägre än senare. Men samtidigt har butiksöppningarna 1980-1998 liknande försäljning/butik som det senaste decenniets färskingar.Sammanfattningsvis verkar det som att H&Ms koncept fungerar i de flesta länder. Företaget har hittills lyckats expandera med bibehållen försäljning/butik, både när det gäller butikstillväxt i "mogna" länder och butiksetableringar i helt nya länder.

8 kommentarer:

 1. Tack!

  Sparar mycket jobb åt mig =)

  SvaraRadera
 2. Tack själv för input i det tidigare inlägget! Får järnvargen inget jullov? Eller är du lika morgonpigg som mig?:)

  SvaraRadera
 3. Jag har lagt till ett diagram över försäljning/butik VS BNP.

  SvaraRadera
 4. v2: har finjusterat språkligt och lagt till någon mening.

  SvaraRadera
 5. Alltid lika trevliga inlägg. Det verkar vara som jag sa, eller rättar sagt som min polare sa. Att butikerna är fulla i Japan :) I alla fall om man kollar försäljningen.

  SvaraRadera
 6. roligt att det uppskattas! Ja Japan verkar gå extremt bra. Det är bra med input från verkliga livet. Det blir nog svårt att hålla den nivån om HM expanderar. Men man kan ju hoppas:)

  SvaraRadera
 7. Ja självklart tror jag inte på den nivån. Men av min erfarenhet av det landet så är japanerna lite "crazy" när det kommer till nya saker. Och H&M är ju nytt sett ur en japans ögon. Ska bli spännande att följa utvecklingen framöver.

  SvaraRadera
 8. v3: x-axeln i diagram 2 relaterar nu antal butiker till befolkning. Bara för att Tyskland har många butiker betyder det ju inte det är tätt mellan HM-butikerna. Olika land är ju olika stora..

  SvaraRadera