lördag 11 december 2010

Analys av Shell

senast uppdaterad: 20e juni 2011
defensiven: Säljer ShellAllmänt om bolag
Royal Dutch Shell är ett av världens största oljebolag. Företaget har verksamhet i mer än 140 länder. Shell utvinner och raffinerar olja och gas. Man driver även runt 44 000 bensinmackar.
Shells verksamhet (källa årsredovisning 2009)
I bilden ovan (klicka gärna för förstoring) kan vi se att Shell har verksamhet i många olika steg, det är integrerat. När det gäller bensin har Shell exempelvis verksamhet i alla steg:
prospektering -> utvinning -> transportering -> raffinering -> försäljning till slutkund.

Även när det gäller gas och "kemiska produkter" (t.ex. plast, asfalt) har Shell verksamhet i de flesta av stegen (även om det sista steget i utvecklingskedjan sköts av andra).

Precis som Exxon ser Shell en ljus framtid för naturgas. Efterfrågan har enligt IEA ökat med omkring 50% sedan 1990. Jämfört med olja är naturgasen mycket billigare att utvinna och finns i mycket större volym. IEA uppskattar att naturgasen räcker ungefär 250 år med dagens produktionstakt. Enligt Shell släpper ett kraftverk som producerar sin el med naturgas ut 50-70% mindre CO2 än motsvarande koldrivna.

Operationella segment
Shell delar upp sin verksamhet i tre segment men jag ignorerar lilla Corporate som är en stödfunktion till övriga.

Upstream
"searches for and recovers crude oil and natural gas, liquefies and transports gas and operates the upstream and midstream infrastructure necessary to deliver oil and gas to market."

Shell försöker få en mer miljövänlig image genom att på senare år satsa en på del vindkraftsproduktion som ingår i detta segment. Förstår inte riktigt varför Shell och andra oljebolag helt plötsligt ska börja producera el. Men det är av allt att bedöma en mikroskopisk del av Shells verksamhet.

Ungefär hälften av upstreams försäljning sker till Shells egna downstream medan "utomstående" står för andra hälften. 

Downstream
Detta segment delas i sin tur upp i tre delar.
Manufacturing: refining, supply and shipping of crude oil
Marketing: sells a range of products including fuels, lubricants, bitumen and liquefied petroleum gas (LPG) for home, transport and industrial use.
Chemicals: produces and markets petrochemicals for industrial customers, including the raw
materials for plastics, coatings and detergents used in the manufacture of textiles, medical supplies and computers.

Försäljningen svänger mycket mellan åren, nedanstående är tre års snitt.
Upstream       18%
Downstream  82%

Olja och gas verkar stå för ungefär lika stora delar av försäljningen. 2009 stod olika gaser för 46%, olja/diesel för 43% medan övriga produkter (kemiska) stod för 12%. 


Vinsterna då?

 Jag brukar vilja jämföra tillväxt mellan segmenten men det är inte det lättaste när försäljning och vinster svänger så mycket.
Vi kan se att vinsterna från downstream har rasat sen 2007. Ingen aning om detta är representativt för framtiden. Jag tycker mig ändå se en trend i att oljegiganterna säljer ut sin bensinmacksverksamhet för att fokusera på själva produktionen. Statoil har t.ex. knoppat av sin bensinmacksverksamhet medan Shell har sålt sina mackar i Sverige och Finland.

Vinsterna svänger alltså rätt mycket inom segmenten, oftast dominerar upstream men vissa år bidrar downstream nästan lika mycket. Siffrorna nedan är tre års snitt.
* Upstream                77%
* Downstream           23%

Vinsterna visar alltså nästan omvända proportionerna mellan segmenten jämfört med försäljningen. Marginalerna är alltså enormt mycket större inom utvinning/prospektering jämfört med senare förädlingssteg.

Geografisk spridning
Shells olje- och gasreserver (av typen "proved developed" där "Natural gas has been converted to an oil equivalent"):Europa                                    38%
Nordamerika                           24%
Asien                                        23%
Oceanien/Afrika/Sydamerika  13%

Om vi istället tittar på källor som är under utveckling får vi följande fördelning:
Asien                                       49%
Oceanien/Afrika/Sydamerika 22%
Nordamerika                          19%
Europa                                    10%

Jag vet inte hur tillförlitliga dessa siffror är. Måste ju baseras på grova uppskattningar. Men om man tror på dessa uppskattningar ser vi att Europa och Nordamerika kommer bli mindre viktiga i takt med att etablerade källor tar slut. Jag är lite förvånad att nordamerika har så pass liten andel fält i utveckling, har ju läst mycket om Shells satsningar på oljesand i Kanada.

Historik
Jag använder mig genomgående av dollar som valuta och bolagets årsredovisningar som källa. 
Som vi ser var 2009 var ett riktigt dåligt år (men ändå betryggande långt ifrån förlustår).

Shell fick sin nuvarande form år 2005 då "Royal Dutch" samt "Shell transport" förenades. De historiska siffrorna innan 2005 har Shell räknat fram genom att sammanväga de två företagens vinster.

Årlig tillväxt (bedömning utifrån historik)
Vinsttillväxten är negativ sedan 2005 medan försäljningen ökat ca 4% årligen.


Värdering (pris 34 usd)
Direktavkastning: 4,9%
Utdelningsandel:   51%

P/E (3år):                       11
P/E (2010):                    10
Earnings power (6år):   11%
P/B (exklusive goodwill): 1,5

Finansiell ställning
Balanslikviditet: 1,1
Soliditet:              46
Räntetäckningsgrad: 42

Imponerande finanser.

Lönsamhet
De fallande olje- och gaspriserna har gjort att vinstmarginalen minskat från 9% år 2007 till 5% år 2010. Shell har lägst vinstmarginal av de fem oljegiganter jag kikat på.

Shells avkastning på kapital exklusive goodwill har sedan 2005 snittat på 9%. År 2010 hade Shell svagast ROA av de fem oljegiganter jag kikat på.

Det fria kassaflödet är enligt mina beräkningar mycket lägre än den redovisade vinsten. Detta är oroväckande. Det fria kassaflödet täcker mindre än hälften av utdelningen.

Q1 2011
Försäljning: +28%
Resultat: +60%
Produktion -3%

Stigande olje- och gaspriser höjer lönsamheten.

Bedömning
Jag har skrivit om min syn på oljegiganterna i allmänhet i ett par inlägg (se nedan). I dessa inlägg resonerar jag kring framtiden. En mer konkret och närstående trigger kan ligga i att dagens låga gaspriser kanske inte är hållbara. Se t.ex.
The gas glut is unlikely to last
Hedges have slowed the normalization of the gas market

Jag gillar att ha ett par oljebolag i portföljen då det fungerar som en billig hedge/försäkring mot stigande energipriser som skulle drabba de flesta andra bolag negativt. 

Jag gillar dock Exxon och Total bättre eftersom de har högre lönsamhet och starkare kassaflöde. Ett starkt fritt kassaflöde tyder på kapitaldisciplin och att ledningen bara fokuserar på de bästa projekten.

----------------------------------

defensiven:
* Nyckeltal för ett knippe oljebolag

* Säljer Shel
l
* "Oljans ändlighet- ett rörligt mål"

* defensivens syn på oljegiganterna
* oljans framtid

9 kommentarer:

 1. Även i bolagets Investor Presentation framkommer att investeringsfokus ligger på upstream. Ca 80% av de närmaste årens investeringar ska ske inom upstream. Inom downstream är planen att minska antalet raffinaderier men satsa på den kemiska produktionen.

  Mellan 2011 till 2014 planerar Shell att investera 25-30 miljarder dollar per år. Som jämförelse hade Shell ett operating cashflow på ca 24 miljarder år 2009. Så man kan nog förvänta sig fortsatt låg utdelningsandel. Direktavkastningen blir dock fortfarande bra tack vare den låga värderingen.

  SvaraRadera
 2. En annan notering som kan göras är att ROA skiljer sig rätt rejält mellan segmenten. Upstream har under flera år haft betydligt högre ROA än downstream (2009 5 vs 3%, 2007 14 vs 9%).

  Om detta är representativt för framtiden kan det ju verka rimligt att Shell främst investerar i det segment som ger högst avkastning per investerad krona.

  SvaraRadera
 3. på tal om olja;

  Hur är din syn på BP i dagsläget?....

  SvaraRadera
 4. BP är utanför min radar.. Jag känner att Shell och Total är på gränsen för mig när det gäller verksamhetsrisk(även moraliskt). BP skulle innebära ännu mer fokus på value på bekostnad av kvalitet. Nej BP är för extremt för mig.

  Morningstar skriver:
  "BP may have the cash resources and funding options to cover the costs to finish oil spill cleanup and and repair damaged Gulf Coast shorelines. However, the firm must demonstrate it can operate safely to secure new project approvals to drive longer-term production and earnings growth."

  SvaraRadera
 5. Bra analys, intresset är väckt ;-)

  SvaraRadera
 6. Bra analys. Jag är enig med dina slutsatser om värdering och framtidsutsikter. Ligger och lurar på att gå in i Shell vid nästa dipp. Oftast bättre att köpa lågt värderade bolag som blir goda affärer om dagens situation ej förändras väsentligt än att köpa högt värderade bolag som blir bra affärer endast OM dagens situation förändras... läs förhoppningsbolag o tillväxtcase. Mvh

  SvaraRadera
 7. Hej!

  Bra analys. Jag är enig i din slutsatser. Har gjort samma slutsats när jag själv tittat på dessa bolag. Dock har jag ytterligare en poäng som sällan framkommer i analyser av dessa gigantiska bolag:

  Deras starka finanser ger dessa bolag enorma möjligheter även om det sker en förändring mot andra bränslen och energikällor. Den dag då dessa bolag tjänar mer på att producera solkraft eller vindkraft så ska du se att de kommer att vara störst inom detta också.

  Eftersom deras primära mål är att berika aktieägarna så kommer bolagen att ändra inriktningen eller byta verksamhet gradvis.

  Dessa enorma bolag köper upp REC och Vestas och andra alternativa energibolag med kaffekassan.

  Mvh
  Sololja

  SvaraRadera
 8. Jag gjorde ett misstag i värderingen. Är nu korrigerat. Försöker att dubbelkolla men denna gång blev det ändå fel. Ber om ursäkt för detta.

  SvaraRadera