tisdag 2 november 2010

defensivens syn på oljegiganterna

Här är en lista från Morningstar över världens största oljebolag.
1) Exxonmobil
2) PetroChina (endast Kina)
3) Royal dutch Shell
4) Chevron
5) Petroleo Brasileiro (endast Brasilien)
6) Gazprom
7) BP
8) Total
9) Eni spa
10) ConocoPhillips
11) China petroleum
12) Statoil

Det är inte ofta jag gör en analys av en hel sektor. Tror mer på bottom-up men just oljebolag har jag svårt att skilja på (se nedan).

Några av riskerna:
* Miljökatastrofer, typ BP. Leder till enorma kostnader, även katastrofalt för bolagets image. BPs bensinmackar har nog fått se en minskad tillströmning.
* Beroende av en sektor av ekonomin. Mycket av oljeefterfrågan kommer från transport, har sett siffran 70% för USA. Nya uppfinningar inom transport kan minska efterfrågan rejält och samtidigt minska värdet på oljetillgångar (oljefält & oljeriggar).
* Regleringar: Jag ser detta som ett mindre hot då de flesta giganterna har oljeoperationer över hela världen. Kan drabba bolag som huvudsakligen är baserade i ett land, t.ex. norska Statoil.


Några av de positiva aspekterna:
* Förutsatt att inte världsmedborgarna drastiskt förändrar sina livsstilar eller att det kommer nya bränslen/uppfinningar borde efterfrågan på olja öka kraftigt. Kraftigt växande ekonomier som Kina och Indien häller i sig olja i ökande takt. I Kina har oljekonsumtionen ökat med 8% årligen sen 2002.
* Dagens samhälle är beroende av olja för att fungera. Detta är inte fallet för exempelvis kolproducenter som trots detta värderas i linje med oljebolag.
* Värderingarna, sett till valfritt nyckeltal, är låga.
* Finanserna är superstarka.
* Trots de volatila oljepriserna var 2009 ett OK år för många oljebolag (finns ett par undantag). Med dagens värderingar ser många oljebolag attraktiva ut till och med på 2009 års vinst. Dessutom har vi sett stora vinstökningar (i flera fall uppemot 100%) i år.
Indier gillar fordon (Bildkälla)
Osäker betydelse: Peak oil
* Oljekällor börjar ta slut. I Norge minskar t.ex. utvinningen med ett par procent per år, Statoil har börjat expandera stort utanför Norge. Med stor säkerhet kommer inte oljebolagen kunna producera samma mängder i framtiden, "peak oil".

Men jag tror att efterfrågan är relativt oelastisk, man kommer att fortsätta köpa olja även till dubbla priser från idag. Vad jag förstår kommer inte Oljan ta helt slut än på några hundra år men oljeutvinningen i framtiden kommer minska rejält och den kommer att behöva utvinnas på dyrare sätt. Exempelvis oljesand eller djuphavsborrning. Så länge alla oljebolag har liknande problem med att producera ser jag inget problem som investerare.

Moraliskt
Helt klart moraliskt tvivelaktigt att investera i oljebolag. Samtidigt är olja något som mänskligheten behöver. Utan olja bryter världsekonomin ihop. I jämförelse skulle jag aldrig kunna investera i ett elbolag som producerar med hjälp av kol eftersom det finns mer miljövänliga alternativ. Soros brukar skilja på sin investerarroll och sin privata roll. Som privatperson förbrukar jag ytterst lite olja. Jag åker sällan bil och flyger aldrig. Jag ser det som dubbelmoral när folk köper bränsleslukande bilar (t.ex. jeepar) men samtidigt tycker det är förkastligt att investera i oljebolag.

Shell är antagligen mer moraliskt förkastligt än Total eftersom bolaget förstör natur i Afrika. Lokalinvånarna går till oljeledningarna och tappar ur olja. Ur dessa hål sipprar sen olja ut. Men jag vet inte vilket oljebolag som är "snällast". Statoil brukar marknadsföra sig som det hållbara alternativet men de satsar mycket på oljesand som får mycket kritik för sin miljöförstörelse.

Stockpicking i oljesektorn
Jag har endast kollat på de största oljebolagen eftersom dessa i regel är mer säkra än mindre versioner.Artikel från 1999 i affärsvärlden:
"   De megastora oljebolag som har befintlig infrastruktur i form av fartyg, terminaler, raffinaderier och distribution har formidabla konkurrensfördelar. Kartellbildningar är ett naturligt beteende i den här branschen. Bolagen tjänar på att vara stora. Utbudskurvan är normalt mycket oelastisk, det vill säga marginalkostnaden för ytterligare produktion är i regel mycket mindre än den totala produktionskostnaden. Stordriftsfördelarna syns i produktiviteten (vinsten per anställd), som är väsentligt högre hos de större bolagen än de mindre och medelstora."
Från mitt perspektiv har oljegiganterna liknande verksamhet, liknande tillväxt och liknande finanser. Jag har valt två oljebolag som klarade av 2009 bättre än många branschkollegor. De har även något lägre värderingar än snittet samt större utdelningar. Dividendmonk nämner några skillnader mellan oljegiganterna:
"  Oil companies have more similarities than differences, but there are some differences. Some of them are more diverse than others (upstream/downstreams, oil/gas, etc.) while others are more focused. Chevron, for example, is highly focused on upstream compared to other supermajors. There are also differences in balance sheet. COP and TOT have lower valuations and not-quite-as-good balance sheets.And of course there are big dividend yield differences. Plus there is the more subjective assessment of management quality."
Helt klart behövs närmare undersökningar på varje bolag. Jag har inte heller skrivit något om naturgas fast jag tror nog att liknande resonemang som ovan kan vara aktuellt. Men jag tycker att flera av olje-/gasbolagen har potential att bli en bra ingrediens i en långsiktig portfölj till dagens värderingar. Risk/rewarden ser attraktiv ut. Det finns positiva såväl som negativa scenarier för framtiden men jag har intrycket att marknaden fokuserar för mycket på det negativa när det gäller denna bransch.

----
Två andra inlägg på defensiven om olja:

Oljans ändlighet
Oljans framtid

2 kommentarer:

  1. I own Chevron, and Exxon is my next purchase. I wrote an analysis of Exxon over a month ago, but I haven't published it. I think I'll be publishing it in about two weeks.

    I kind of view the ethical situation as you do. I drive a car and am willing to purchase gasoline for it, so I'm willing to be a shareholder. But I wouldn't put my oil investments high up on my ethical list in my portfolio. The only industries I strictly avoid due to ethical reasons are tobacco and meat preparation.

    I like Chevron better than Exxon, but I'm opening a smaller position in Exxon to get some diversity within the industry. Chevron has a larger focus towards alternative energy and Exxon has some other ethical issues I view as undesirable.

    SvaraRadera
  2. Will be interesting to read about Exxon since I am thinking about broadening my oil-exposure.

    SvaraRadera