fredag 17 december 2010

Felaktiga uppgifter i ett av mina inlägg

Jag har upptäckt att det tyvärr blivit fel i ett av mina inlägg. Inlägget det gäller är "Bloggtempo och cykliska bolag" där jag skriver om några industribolags finanser. För balanslikviditet använde jag mig av placera.nu som källa (som jag noterar i inlägget). Det skulle jag inte gjort..

Jag har aldrig sett någon annan definition på balanslikviditet än 
Balanslikviditet= Totala Omsättningstillgångar/ Totala Kortfristiga skulder
Men placera.nu verkar använda sig av något annat. Vi kan ta exemplet Atlas Copco:

Placera.nu
(bildkälla)
Siffrorna i balansräkningen överensstämmer med årsredovisningen. Med ovanstående formel borde balanslikviditeten vara 2,2 (40,6/18,2). Detta fel återkommer för samtliga bolag i min lilla undersökning. De korrekta nyckeltalen (uppgifterna för soliditet var korrekta): 

                             Balanslikviditet (källa årsredovisning 2009)
AssaAbloy                1,0
Volvo                         1,2
SSAB                         2,0
Sandvik                     1,9
 Electrolux                1,3
Alfalaval:                  1,3
AtlasCopco              2,2
ABB                          1,7
 
Jag ber om ursäkt för missen. Jag borde ha dubbelkollat bättre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar