söndag 12 december 2010

Analys av Total - Lågvärderad oljegigant med stor exponering mot Afrika

Försäljning Total. 
----
Allmänt om bolag
Total är ett av världens största oljebolag. Total utvinner och raffinerar olja och gas. Bolaget har verksamhet i fler än 130 länder och driver runt 16 000 bensinmackar.

Total är verksam inom de flesta steg inom olja och gas: bolaget prospekterar efter nya energikällor, producerar på befintliga energikällor, raffinerar råmaterialet, transporterar och distribuerar. Precis som Shell har Total inte nöjt sig med denna rätt omfattande verksamhet. Man har bland annat satsat på vindkraft, solkraft, kolgruvor och aktier i läkemedelsbolaget Sanofi-Aventis (!). Obegripligt för mig och något som drar ner mitt förtroende för ledningen (vilket innebär att jag vill ha högre säkerhetsmarginal genom lägre värdering).

Operationella segment
Upstream (13% av 2010 års försäljning)
Prospekterar och utvinner olja/gas i fler än 40 länder. Förra året var ca 60% av produktionen olja medan resterande 40% var gas.

Downstream (88% av 2010 års försäljning)
Här ingår raffinering dvs vidareutveckling av råmaterialet från upstream. Producerar bland annat diesel, smörjmedel, jetbränsle samt gasol. Här ingår även distribution till slutkund , t.ex. genom bensinmackar.

Chemicals (12%)
Här är det massa konstiga kemiska namn i årsredovisningen. Men segmentet innehåller bland annat produktion av gödsel och plaster.

Vinsterna då? 
Vinsterna fluktuerar kraftigt så jag använder tre års snitt.
Upstream        78% (-30% sen 2007)
Downstream   18% (-51% sen 2007)
Chemical         4%   (-59% sen 2007)

Precis som hos Shell uppvisar vinsterna nästan omvända proportioner mot försäljningen. Upstream står för majoriteten av vinsten och har uppvisat mindre vinstnedgångar än övriga. Om vi istället tittar på försäljningstillväxt är skillnaderna små. 

Geografisk spridning
Produktionsreserver fördelar sig på följande sätt:
Afrika    45%
Europa  24%
Asien    16%
Övriga   15%
Slående stor exponering mot Afrika.

Historik
Vinsterna är volatila men betryggande långt från förlust. 


Årlig tillväxt (bedömning utifrån historik)
Sedan 2005 har vinsten minskad ca 4% årligen medan försäljningen minskat 2% årligen.

Värdering (pris 38euro)
Direktavkastning:   6,0%
Utdelningsandel:     52%
P/E (5år):                   8
P/FCF  (5y)               21
E/P (7y):                    12,5%
P/B (exklusive goodwill):  1,7

Finansiell ställning
Soliditet (exklusive goodwill):                 40
Räntetäckningsgrad:                                 28
Starka finanser men inte fullt så starka som konkurrenter som Exxon och Chevron.

Lönsamhet 
Fem års vinstmarginal är 9%. År 2010 var vinstmarginalen 8% vilket är i linje med snittet för oljegiganterna. ROA ex goodwill var år 2010 9% vilket är något sämre än Exxons 10%.

Det fria kassaflödet tyngs av stora investeringar. Ungefär hälften så stort som vinsten. Delar alltså ut nästan hela det fria kassaflödet. Viss försiktighet erfordras.


Bedömning
Jag skulle tro att Total har mer exponering mot Afrika än många andra oljebolag. Både när det gäller försäljning (Total är störst) och produktion. En region med stora risker och problem men enorm potential.

En annan notering är att det tack och lov finns en plan att sälja av innehavet i Sanofi-Aventis (dock preliminärt år 2012). Tydligen äger Total ca 7% av aktierna med ett marknadsvärde på runt 8B usd (som jämförelse var kassan ca 17B dollar vid årsskiftet). Förutom Sanofi (läkemedel) har Total även en del aktier i Areva (kärnkraft), Arkema (chemical) och en hel del annat. Total har också förvärvat Sunpower som tillverkar solpaneler.  Om det är sånt här som kassaflödet går till skulle jag mycket hellre se högre utdelningar eller skuldamoteringar.

Total är mycket lågt värderad. Detta kan till viss del motiveras pga något lägre lönsamhet än ledande konkurrenter, svagare finanser och svagare produktionsutveckling. Svagt fritt kassaflöde (som inte räcker till utdelning) och tveksamma förvärv skrämmer iväg mig.
-----------------

defensiven: 
* Nyckeltal för ett knippe oljebolag
* "Oljans ändlighet- ett rörligt mål"

* defensivens syn på oljegiganterna

* oljans framtid

3 kommentarer:

 1. Har gjort om bedömningssektionen en aning.

  SvaraRadera
 2. Hej,
  Total handlas kring P/B 1,10 och Statoil P/B 1,2. Ganska attraktiva värderingar enligt mitt tycke. Hur ser du på oljebolagen idag? Tyckte mig se Skagen Fonder minska i Statoil.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej, jag gillar oljegiganterna. Rimligt prissatta och hedge mot stigande oljepris som skulle drabba många andra branscher hårt. Det var länge sedan jag såg på de europeiska oljegigantera, sätter nämligen Chevron och Exxon högst pga lägst skuldsättning.

   Radera