fredag 27 april 2012

kvartalsrapport från XOM och PG

Exxon
Q1)
Försäljning (usd)     +9%
Resultat (usd)         -11%           

Citat:
"Oil-equivalent production was down over 5% from 2011. Excluding the impact of higher prices on entitlement volumes, OPEC quota effects and divestments, production was down 1%."
Men högre priser på olja och naturgas har kompenserat den minskade volymen. Främsta förklaringarna till den minskade vinsten är "higher operating expenses and the absence of gains on asset sales"

Exxon höjer utdelningen 21%. Direktavkastningen är 2.6% och trots höjningen delar Exxon bara ut en tredjedel av fyra års snittvinst. Trevligt innehav att ha som hedge mot stigande oljepriser.


PG
PG har brutet räkenskapsår och kallar därför januari-mars för q3.
q3)
Försäljning (konstant valuta):  3%
Rörelseresultat (usd):              -11%
Justerat för "omstruktureringskostnader" steg rörelseresultatet 2%.
PG skriver "The benefits from sales growth and cost savings were offset by higher commodity costs."

q1q2q3)
Försäljning (konstant valuta):  4%
Rörelseresultat (usd):              -17%
Värt att notera är att PG under denna period haft en goodwillnedskrivning. Exklusive denna post skulle rörelseresultatet "bara" minskat 4%.

Försäljningen av Pringles verkar vara på god väg då parterna är överens. Jag tycker det verkar klokt att avyttra Pringles som ligger lite utanför företagets övriga verksamhet. PG höjer utdelningen 7% (direktavkastningen landar därmed på 3.4%).

Jag är kanske inte överförtjust i aktien till dagens pris, lite dyr sett till vad man får. Men jag har ju sagt att jag ska minska frekvensen omplaceringarna.. Får trösta mig med att PG ses som den fula ankungen i sektorn och värderas klart lägst av konsumentgiganterna jag spanar på (KO+Colgate+UL).


Övrigt
Bland övriga nyheter kan nämnas att J&J höjt utdelningen 7% (direktavkastningen uppgår för närvarande till 3.8%).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar