söndag 10 juli 2011

Totalavkastning för Hudson och SHB (guesstimates)

En av mina favoritböcker inom investeringar är The Ultimate Dividend Playbook som är skriven av Josh Peters på Morningstar. Peters erbjuder en formel för att bedöma ett företags tillväxtpotential:

Sustainable growth rate = (1- payout ratio) * Return on Equity


Logiken bakom formeln är att de vinster som återinvesteras i företaget höjer vinsten. Vi kan tänka oss ett företag med 10% avkastning på kapitalet och en vinst på 100kr. Om halva vinsten återinvesteras ökar tillgångarna med 50kr. Med bibehållen ROE bör nästa års vinst öka 5kr (50*10%).


Inputs för Hudson och SHB
För både Hudson och SHB har utdelningsandelen fluktuerat kring 50% i åratal. ROE är mer volatil:Hudson har ökat sin belåning under perioden vilket höjt ROE. SHBs ROE var mycket hög innan finanskrisen. Jag väljer ett treårssnitt (2008-2010) för ROE.

Beräkningar
 P/E)
Om ROE för åren 2008 och 2010 är representativ bör bankernas nuvarande tillgångar ge följande PE-tal:
                       Tre års ROE             PB            P/E
Hudson                  10                      0,9             9
SHB                       14                      1,4            10

SGR)
Hudson    (1-0,5) * 10= 5%
SHB         (1-0,5) * 14= 7%

Totalavkastning)
                Yield             SGR           Totalavkastning
Hudson           3,9              4,8                    9%
SHB               4,7              7,0                     12%


Konklusion
På basis av 2008-2010 kan Hudsons totalavkastning komma att uppgå mellan 9 och 11% medan SHB ger 10 till 12%. Vän av ordning kan invända att 2008-2010 inte är den mest representativa perioden. SHB kanske kan återgå till ROE-nivån innan finanskrisen (något som kan försvåra är strängare kapitalregler). Hudsons ROE kommer vara lägre än det historiska snittet åtminstone i år (q1 var underliggande vinst ner kring 40%). Jag inser allt mer att det var ett misstag att köpa Hudson till ett pris 40% högre än idag (historisk ROE borde avskräckt, även utan vetskap om kommande försämring 2011).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar