torsdag 28 juli 2011

Sammanställning av Q2s

Tillbaka från fjällen! Håller på och sätter mig in i de kvartalsrapporter som släppts under frånvaron.

Coca-Cola
Volym +6%. KO växer som vanligt lite segare i Europa och Nordamerika med 5 respektive 4% volymtillväxt vilket kan  jämföras med tillväxtmarknader såsom Eurasien/Afrika som växt 7% volymmässigt.  Glädjande att volymen är upp även i mogna regioner. Ett land med strålande tillväxt är Kina där Coca-Cola växt volymen 21% på ett år. Läskedrycker har ökat 5% medan stilla drycker (såsom juice, energidricka) ökade 7%. 

Försäljningen är upp 46% där förklaringen främst är förvärvet av nordamerikanska buteljerare. Underliggande försäljning verkar ha ökat 6% i lokala valutor. Jämförbar EPS +10%.

Coca-Cola presterar strålande över hela linjen (geografiskt såväl som funktionsmässigt). Kvalitetsbolag med en av de bredaste moats man kan finna. Värderingen är dock hög. PE ca 23 på 2010 års vinst (exklusive engångseffekter). Jag kommer inte öka med denna värdering.

Exelon
Omsättning +4%
EPS exklusive engångseffekt +6%

Trygg verksamhet. PE11 och direktavkastning 4,7%. Tillväxten är förvisso låg. Finns en joker i energiproduktionen som främst sker via kärnkraft. Schysst ingrediens i en portfölj tycker jag.

Exxon Mobil
Produktion +10%
Försäljning +36%
EPS +36%

Högre olje- och gaspriser viktigaste förklaringen till lönsamhetsförbättringen. Min favorit bland oljebolagen kvalitetsmässigt. PE på 2010 års vinst är låga 13.

Direktavkastningen bara 2,3% men kompenseras med stora aktieåterköp. Dessa kräver att värderingen inte far iväg för att få god effekt. Hade gärna sett större utdelning istället för återköpen. 
 
Handelsbanken

Stark rapport. K/I är ner, ROE är upp. Resultat +22%.

Jag kommer avveckla positionen framöver då jag inte vill ha aktier inom finans längre. Känns lite motigt då värderingen är låg och det verkar vara en kvalitetsbank. Men jag vill ha tryggheten i att förstå balansräkning och kassaflöde. Finans är även för benäget till boom-n-bust för min smak.

J&J
Försäljning +3% exklusive valutakursförändringar. Det verkar framförallt vara consumer verksamheten i USA som går knackigt med många kostsamma produktåterkallningar.

I lokala valutor:
Consumer: -2% (exklusive USA +3%)
Pharma:     +7% (exklusive USA +11%)
Medical     +1% (exklusive USA +2%)

Rapporterad EPS -19%
Justerad EPS:   +6%   (exkluderar omstruktureringskostnad, rättstvistkostnader, kostnader för produktåterkallningar och effekter kopplade till förvärvet av Synthes).

Ett rättvisande EPS ligger nog däremellan. Lite rättegångskostnader och en del omstruktureringar kan nog anses normalt för ett bolag i J&Js storlek. J&J prognostiserar en vinst (exklusive specialeffekter) på 5 usd för helåret (5% högre än 2010). Detta skulle ge ett PE på 13. Billigt för ett sånt här kvalitetsbolag tycker jag. Tror att nuvarande svårigheter är tillfälliga och att vallgravens bredd består. Köpt en del J&J under våren och det kan nog bli mer.

Novartis
Lokala valutor: 
Försäljning +19%. Speedas av förvärvet av Alcon.

Sandoz (generiska läkemedel)      +16%
Consumer  +5%
Pharma      +2%
Vaccines & Diagnostics -50% (förklaringen är stor försäljning av fågelinfluensavaccin förra året)

EPS           +12%
Imponerande siffror. Novartis har i mina ögon en stark pipeline då nya läkemedel tar över allt mer av försäljningen (se min bolagsanalys). PE på 2010 års vinst är blygsamma 14.


Philip Morris
I lokala valutor: 

Omsättning +10%
EPS +14%
Bäst går Asien där försäljningen växer 28% i lokala valutor. EU oförändrad försäljning.

Volymen är oförändrad så det mesta av försäljningstillväxten förklaras av prishöjningar (14% beror på ökad andel premiumförsäljning).

PE på PMIs egen vinstprognos för 2011 är ganska låga 15.

Telia
Konstanta valutor: 
Försäljning exklusive förvärv: +3%
EBITDA exklusive engångsposter och förvärv +7%

EPS (sek) -24%
"The decline in earnings per share can be explained by currency movements and weaker results from our associated companies."

En tredje förklaring är bredbandssegmentet som minskar försäljningen 7% i konstant valuta. En förklaring är att fast telefoni fortsätter att minska kraftigt (detta kvartal tvåsiffrigt) i Sverige och Finland.

Glädjande är att utvecklingen i Baltikum börjar se ljusare ut där kvartalsförsäljningen ökar för första gången sedan början av 2008. 

Telia står kvar vid sin prognos om 3% försäljningsökning under året (lokala valutor). Mer behövs inte då PE är 10 på förra årets vinst och direktavkastningen 6%. Jag skulle kanske inte rekommendera att ha en stor del av portföljen i Telia pga en del kvalitativa tveksamheter men värderingen är helt klart attraktiv.

1 kommentar: