lördag 20 november 2010

Peak everything

Ni som har besökt defensiven förut vet att jag är tveksam till rusningen till råvaruinstrument. Man ska alltid vara lite försiktig med nya heta instrument som påstås ge "säker" och ofrånkomlig stark värdestegring. Man får aldrig glömma att råvaror är döda ting som inte skapar löpande avkastning. De går därför inte att värdera utifrån vanliga parametrar som vinst, kassaflöde eller tillgångsvärden.

En säck mjöl
Att gå in i råvaror blir som att köpa en säck mjöl och stoppa säcken i skafferiet i väntan på prisuppgång. Priset kan vara 50kr eller 500, du har svårt att bedöma vad som är rimligt utan du köper i princip i blindo. Sen kan priset gå upp (beroende på missväxt i Ukraina t.ex.), eller så kan det gå ned (exempelvis pga förbättrade jordbrukstekniker i Afrika, se nedan) . Själva vetesäcken ligger där oproduktiv (i värsta fall får du dessutom betala en avgift, som i en del råvarufonder).

Peak everything
Många befarar att jorden inte kan föda den ständigt ökande befolkningen. Som svar på detta scenario kan man tänkas köpa på sig råvarucertifikat i ris eller vete alternativt köpa in sig i råvaruföretag (exempelvis gödseltillverkaren Yara).

Jag skulle avråda från att spekulera mot människans uppfinningsrikedom. Här är ett utdrag ur en artikel i DN:
"Helt utan konstgödning har forskare lyckats tredubbla majsskördarna på småjordbruk i Zambia och Malawi i södra Afrika. Hemligheten är enkel: en speciell sorts gödande träd har planterats ut på åkrarna."
Oppfinnar-Jocke (Bildkälla)
Låt mig återigen ta med några utdrag ur min lärobok (Macroeconomics skriven av Mankiw & Taylor). Malthus teori om befolkningstillväxt från 1798:
[Malthus] offered what may be history´s most chilling forecast. Malthus argued that an ever-increasing population would continually strain society's ability to provide for itself. Mankind, he prediced, would forever live in poverty. [...] The power of population is infinitely greater than the power in the earth to produce subsistence for man. "
Malthus fick dock inte rätt:
""   The world population has increased about sixfold over the past two centuries, but average living standards are much higher. [...] Malthus failed to see that growth in mankind´s ingenuity would more than offset the effects of a larger population. Pesticides, fertilizers, mechanized farm equipment, new crop varietes and other technological advances that Malthus never imagined have allowed each farmer to feed ever greater numbers of people. [...] Many advanced nations, such as those in Western Europe, are now experiencing fertility below replacement rates. [...] There is now little reason to think that an ever-expanding population will overwhelm food production and doom manking to poverty."
Det jag vill säga med detta inlägg är att inget framtidsscenario är hugget i sten. Människan har klarat av svårigheter förut och kommer göra det igen. Jag tror att Homo Sapiens kommer fortsätta sin produktivitetsutveckling i många hundra år till.

Det talas om Peak-oil men redan idag är nya utvinningsmetoder som oljesand på gång. Även om oljebolagen inte klarar av att producera olja i tillräcklig mängd så kommer det höjda priset göra att ansträngningarna (och resurserna) mångdubblas kring forskningen inom transport. Desto mer priset ökar desto mer ökar incitamenten att göra uppfinningar som går runt problemet.

Oljekriser
Jag antar att det avgörande för samhället är hur snabb en eventuell prisuppgång blir på olja (eller annan viktig råvara). På 70-talet hade vi oljekriserna med stagflation som följd. Västvärldens ekonomier drabbades hårt av att OPEC kunde höja oljepriserna rejält på kort tid (upp nästan 70% år 1974 t.ex.)

Som direkt reaktion började Sverige minska sitt oljeberoende. Svenskt näringsliv skriver:
"   Att oljepriserna sköt i höjden innebar att länder runt om i världen snabbt försökte minska sitt oljeberoende, det vill säga förbränna mindre olja. [...]För svensk del fanns dock ett nytt alternativ; ett alternativ som visserligen inte var utan kontrovers, men som samtidigt inte förde med sig några koldioxidsläpp – kärnkraften. "
Enligt wikipedia är Danmark ett annat land som arbetat aktivt med att minska sitt oljeberoende från 70-talet och framåt:
"   I Danmark infördes en hög skatt på bilar, subventioner på energisnål teknik, utbyggnad av vindkraft och återvinning av spillvärme. Danmark har sedan dessa åtgärder infördes inte ökat sin konsumtion av olja trots ökad befolkning och produktion.

Länder som har valt att införa liknande åtgärder är bl.a. Sverige som senast år 2020 förväntas ha brutit sitt oljeberoende."
Jag ser ingen anledning till att människan inte kommer fortsätta anpassa sig till nya förhållanden (även om ekonomin kan drabbas på kort sikt om prisökningarna blir kraftiga).

There is no sign that human creativity is about to peak
Reason magazine
skriver i artikeln "Peak everything?" om tre metaller som befaras vara på väg att ta slut. Artikeln tar upp ett antal ersättningsmaterial samt en uppsjö nya uppfinningar som gör den "utrotningshotade" metallen oviktig. 
"   The above examples show that while the production of physical supplies of resources may peak, there is no sign that human creativity is about to peak. "
Artikeln fortsätter med ett citat av "Stanford university economist" Paul Romer:
Every generation has perceived the limits to growth that finite resources and undesirable side effects would pose if no new recipes or ideas were discovered. And every generation has underestimated the potential for finding new recipes and ideas. We consistently fail to grasp how many ideas remain to be discovered. The difficulty is the same one we have with compounding: possibilities do not merely add up; they multiply.”

2 kommentarer:

  1. Jag har lagt till en liten utläggning om oljekriserna.

    SvaraRadera
  2. samt en googlad artikel som har samma resonemang som mig. Då måste den ju vara bra!

    SvaraRadera