lördag 6 november 2010

Analys av Boliden : lovande men riskabel

Allmänt om bolag
Boliden är ett metallföretag vars verksamhet omfattar prospektering, gruvor, smältverk och återvinning. Bolaget inriktar sig huvudsakligen mot zink och koppar, men man framställer även bly, guld och silver.

Bolaget har ingen större ägare. 

Metallpriser är som vi ser i grafen nedan extremt volatila. Med konjunkturnedgångar rasar priserna. Kopparpriset gick exempelvis ner från drygt 8000 till 3000 inom några månader hösten 08 (en nedgång på mer än 60%). Sedan dess har priserna återhämtat sig och är idag ungefär som innan finanskrisen.

Koppar (blå) och Zink (grå) prisutveckling (Placera.nu bildkälla)
I aktiespararnas näst senaste tidning (nummer 10, oktober) står det mycket om Boliden. Här kommer några utdrag ur en intervju med VD Lennart Evrell:
"   Hur illa ute var Boliden vintern 2008/2009? Rykten gick om nyemission. Du har själv beskrivit läget som "   ruggigt "   .
- Det gick inte så långt att vi bröt våra lånevillkor. Hade krisen fortsatt kunde det ha blivit riktigt jobbigt.


[..] Vi har gjort upp med idén om att vi ska vara en jämn utdelare; det är inte bra för vårt företag. Vi vill dela ut mycket när det går bra, och vi vill snåla på alla kostnader när det går dåligt. Dåliga tider sammanfaller ofta med de bästa investeringsmöjligheterna, och vi kan då skapa stora värden om vi inte ger stora utdelningar just då.

För skuldsättningsgraden är målet 20 procent vid högkonjunktur för att vi ska ha en robusthet i följande lågkonjunktur och möjligheter till förvärv. [...] Organisk tillväxt är dock viktigast. "
Precis som aktiespararna skriver missar Boliden sitt egna kapitalmål rätt grovt, de har ganska stor skuldsättning (se nedan).

Aktiespararna skriver vidare om Bolidens kris vid milleniumskiftet. De intervjuar Carl Bennet, dåvarande styrelsemedlem:
"   Vi var tre timmar från konkurs, tre timmar ifrån att bankerna hade sagt upp krediterna och Boliden ställt in betalningarna."
Aktiespararna (mycket reklam för dem i detta inlägg:)) gör även en analys av Boliden. Några utdrag:
"   Bolidens lönsamhet beror till stor del på tillväxten i den globala industriproduktionen och prisutvecklingen på basmetaller.

[...] Under de tio senaste åren har framför allt Kina ökat efterfrågan på basmetaller kraftigt, och under 2009 var landets konsumtion av koppar och zink för första gången större än motsvarande förbrukning i Europa och Nordamerika tillsammans. Utvecklingen i Kina kommer att följas av många andra utvecklingsländer, vilket med stor sannolikhet betyder fortsatt hög efterfrågan på basmetaller. [...] Ett rimligt antagande är också att de bästa fyndigheterna redan är exploaterade. "
Aktiespararna om koppar:
"   [...] kineserna står för hela 39% av världskonsumtionen. [...] Precis som med råoljan finns för kopparn en tilltagande oro för huruvida marknaden ska klara att tillgodose världens, och framför allt Kinas, hunger efter metallen."
I Bolidens årsredovisning står:
"  Bolidens huvudmetaller – zink och koppar – används främst inom byggnads- och fordonsindustrierna med tonvikt på infrastruktur. Förbrukningen av dessa metaller har nära nog fördubblats under de senaste 25 åren och tillväxten kommer att fortsätta i takt med att levnadsstandarden i världen förbättras.

[..] Konsumtionen av basmetaller per person (per capita) är hög i mogna ekonomier som dock minskar sin andel av världens förbrukning. Ökat ekonomiskt välstånd i Kina, Indien och övriga Asien medför att förbrukningen av basmetaller i dessa delar av världen ökar per capita och alltmer dominerar världens förbrukning."

Operationella segment
Boliden delar upp sin verksamhet i två delar: Gruvor respektive smältverk. Mycket av gruvornas produktion går till de egna smältverken (över 80% år 2009). År 2009 stod gruvorna för 24% av omsättningen (smältverk resterande 76%) medan gruvorna stod för 60% av vinsten.

Gruvor: prospektering, gruvbrytning och anrikning i Sverige och Irland. 
"   Boliden är en av världens tio största gruvaktörer inom zink. [...] Boliden en mindre gruvaktör globalt sett inom koppar. "

Smältverk: förädlar både metallkoncentrat och sekundärmaterial till högkvalitativa bas- och ädelmetaller
En i mina ögon lovande del i Bolidens verksamhet är återvinning:
"   Datorer, mobiltelefoner och annan elektronik innehåller värdefulla metaller som kan återvinnas. Innehållet av guld, silver och andra metaller innebär att en väl fungerande återvinning är lönsam – både miljömässigt och ekonomiskt."
Kombinationen av ökad efterfrågan på metaller och allt dyrare gruvproduktion (pga att de bästa platserna är exploaterade) bör göra återvinning allt mer intressant.

Geografisk spridning
Boliden har ett gruvområde i Irland och tre i Sverige. Därutöver har bolaget 5 smältverk (zink- koppar- respektive blysmältverk).

96% av 2009 års försäljning skedde inom Europa (men utvecklingsländernas efterfrågan bör höja priserna globalt. )

Historik


Enorm förlust år 2001 (något som inte framgår av grafen ovan är att bolaget hade en ännu större förlust 2000). Därefter skakig vinstutveckling utan tydlig trend. Bara haft utdelningar sen 2005.

Årlig tillväxt (bedömning utifrån historik)  
Vinsterna är ner ca 8% per år sen 2004 enligt mina mått (jag jämför 07/08/09 med 04/05/06). Omsättningen ökade kraftigt mellan 2005 och 2006 för att sedan varit långsamt vikande.

Värdering (baserat på priset 120kr)
Direktavkastning: 2,5% på 2009 års utdelning (dock höjt utdelningen innevarande år)
Utdelningsandel:  33%

P/E (3år):                      13,9
P/E (2009):                  13,1
Earnings power (6år):  8,3%

P/B exklusive goodwill:  2,5

Finansiell ställning (utgången av 2009)
Balanslikviditet:                          1,8
Soliditet (ex goodwill):               39
Räntetäckningsgrad:     ca 14 år 2009 men bara 3 för 2008.

Jag kan tycka att finanserna är ganska svaga för en så extremt volatil bransch.

Q1Q2Q3 2010 vs 2009
Resultat per aktie +33%
Omsättning  +35%

Schysst 2010!

Liknande bolag
Jag har bara tittat på ett annat gruvbolag; amerikanska BHP Billiton, som är det största noterade gruvbolaget i världen. PE på 2009 års vinst är runt 20, alltså betydligt dyrare än Boliden. Dock ser BHP betydligt stabilare ut med vinster och utdelningar sen 2001. Även starkare finanser, räntetäckningen år 2009 är 24.
 
Bedömning 
Jag var på vippen att köpa aktier i Boliden i våras. Spännande bransch som verkar ha framtiden för sig. På den tiden var Bolidens PE ca 10. Jag ville dock se en ännu lägre värdering på grund av bolagets skakiga historik, svaga historiska tillväxt samt relativt svaga finanser. Jag saknar även en långsiktig majoritetsägare hos Boliden. Sedan dess är aktien upp ca 30% och eftersom min inställning inte förändrats fortsätter jag stå utanför.


Om man vill ha exponering mot råvarusektorn tycker jag oljegiganterna ser intressantare ut än Boliden.

------Länkar om Boliden:

3 kommentarer:

 1. Mycket välskriven analys! Trevlig läsning, jag delar dock inte din slutsatts. Jag tror att Boliden kommer bli stora inom återvinning i framtiden och kommer ge höga stabila utdelningar. Innan de riggat upp för den verksamheten kommer de dra in storkovan på stigande metallefterfrågan. Ett mycket spännande företag som utvecklas väl in i framtiden!

  SvaraRadera
 2. Tackar:) Alltid kul när någon kommenterar.

  Jag tycker också bolagets verksamhet är intressant och lovande. Man får dock inte blunda för bolagets stora risker. Jag vill ha en mycket låg värdering pga riskerna i verksamheten.

  Kan mycket väl bli så att jag "står kvar på perrongen" när Boliden far iväg mot en ljusnande framtid.

  Men jag tror aktien kommer få mycket stryk när konjunkturen viker. Jag väntar nog in nästa lågkonjunktur innan jag lägger aktien i shoppingvagnen. Hösten 08 kostade aktien som minst runt 15kr.

  SvaraRadera
 3. Jag har generellt svårt för aktier där värderingen inte kan försvaras av historiken. Vill gärna ha "beprövade" kort.

  SvaraRadera