söndag 19 september 2010

Analys av H&M - börsens kronjuvel

Senast uppdaterad: 25e maj 2013

Allmänt om bolag
H&M erbjuder "mode och kvalitet till bästa pris". Eller med andra ord försäljning av kläder och kosmetik till konsument. Det låga priset uppnås genom "få mellanhänder, köpa stora volymer, köpa rätt vara från rätt marknad, vara kostnadsmedveten i alla led samt ha en effektiv distribution." Mätt i antal butiker är H&M världens tredje största butikskedja för kläder.


Hennes & Mauritz ser jag som börsens kronjuvel. Eller vad sägs om dessa egenskaper; urstarka finanser, enorm lönsamhet, små kapitalbehov och konjunkturstabilt. 

En annan styrka med bolaget tycker jag är en tydlig majoritetsägare i familjen Persson (70% av rösterna). Stefan Persson har jobbat inom H&M sedan 70-talet. År 1982 tog Stefan över VD-rollen efter sin far Erling Persson som grundade H&M. Numera är Stefan styrelseordförande medan sonen Karl-Johan blivit VD. Familjen Persson borgar för långsiktighet. H&M är familjeägt och familjedrivet i tredje generation.
En av H&Ms marknadsföringskanaler är affischering
Geografisk spridning
Andel av 2011 års försäljning
Europa                     66%        
Nordamerika           11%
Övriga världen        23%  

I det här inlägget listas H&Ms försäljning per capita i olika länder. Det visar sig att Skandinavien och Schweiz är H&Ms mognaste marknader. Här uppgår nettoomsättningen till över 700kr per person och år. Tyskland, H&Ms störst marknad, ligger långt efter då den genomsnittlige tysken handlar på H&M för 300kr.

I tillväxtmarknader som Turkiet, Kina, Sydkorea och Ryssland är potentialen enorm. Men H&M har även en låg marknadspenetration i en del utvecklade ekonomier såsom USA, Frankrike och Storbritannien. Under januari till september 2011 växte försäljningen med 91% i Ryssland och 55% i Kina (lokal valuta).

Historik
HM har växt stark historiskt. Sista par åren har tillväxten stannat av men jag tror det är en tillfällig svacka. Vi kan se att utdelningarna under lång tid varit nästan lika stora som vinsterna. Tyder på stark lönsamhet och låga kapitalkrav.

Kassaflödet visar liknande utveckling: 

Årlig tillväxt (bedömning utifrån historik)
Sedan 2000 har försäljning och vinst växt 12 respektive 17% årligen. H&M har växt starkt i decennier vilket är imponerande.
Mode och kvalitet till bästa pris har fungerat i ett halvsekel
(bildkälla årsredovisning 2010)

Värdering (baserat på priset 234kr)
Direktavkastning:                   4,1%
Utdelningsandel (3y EPS):     92% 
Utdelningsandel (3y FCF):     111%
P/E (3år):                     23
P/FCF (3y)                  27

Kan vara klokt att följa majoritetsägaren Stefan Perssons inköp. Ofta bra läge när han ökar. Vem vet bättre än han vad HM är värt? Stefan Perssons senaste större köp enligt Avanza:
2011-05-03: 2.5 miljoner stycken, ca 220kr
2011-05-05: 1.5 m , ca 227kr
2011-06-27: 5 m , ca 216kr
2011-06-29: 2 m , ca 218kr 

Finansiell ställning
Räntetäckning:  >3000 (finansiella intäkter större än finansiella kostnader!)
Soliditet:            73%
Starkare finanser får man leta efter. 

Lönsamhet
Två av H&Ms viktigaste konkurrenter är Inditex (som äger Zara) och Gap.
               ROA (ex goodwill), reducerat 30%
H&M         29%
GAP          20%
Inditex       17%

H&Ms lönsamhet är fantastisk och bättre än konkurrenternas. Den höga avkastningen på det egna kapitalet (över 40%) innebär att verksamheten binder lite kapital och att H&M kan dela ut större delen av vinsten och ändå växa. Lönsamheten är mycket starkt, särskilt med tanke på nettokassan. H&M har det senaste decenniet återinvesterat ca 25% av det löpande kassaflödet. Det är en låg siffra, särskilt med tanke på den goda tillväxten.

Lönsamheten är högre idag än vid decenniets början. Det är ett styrketecken. Konkurrenterna har inte lyckas roffa åt sig H&Ms vinster. 

Bedömning
Av de bolag jag sett är H&M utan tvekan det bolag som är närmast drömmen. Urstarka finanser, uthållig tillväxt, hög utdelning, familjeägt och konjunkturstabil verksamhet. Priset brukar tyvärr bli därefter.

Jag tror att H&M kan fortsätta växa tvåsiffrigt, bolaget har knappt hunnit expandera utanför Europa så det finns stora marknader kvar att erövra. Man ska dock alltid vara lite försiktig med tillväxtbolag, många investerare överbetalar för tillväxthopp som inte infrias. Fallhöjden är stor för högt värderade bolag. 

Det fina med H&Ms expansion är att den kräver ganska små investeringar. Det mesta av vinsten delas ut vilket innebär att direktavkastningen uppgår till goda 4% medan vi väntar. Tycker aktien är lite dyr för tillfället. Jag börjar köpa H&M igen vid ungefär 220kr. 

-------
Andra inlägg om H&M:

4 kommentarer:

 1. Det var skumt, såg ut som att kommentaren kom fram igår kväll men nu är den borta.. Jag försöker igen! :)

  SvaraRadera
 2. Det verkar inte som att din blogg vill acceptera mina kommentarer. Den tycker nog att kvaliteten är för låg:p Kan skriva det här iaf:

  "
  Jag är nog inte ensam om att rata EON pga två faktorer: svag och smal energimix samt svaga finanser.

  Fortum har en tredjedel vardera av i kärnkraft respektive vattenkraft och bara 29% fossila bränslen. EON har i stället 72% fossila. Skumt att vi hittat olika siffror över EON, jag tog infon från
  http://www.eon.com/en/businessareas/35252.jsp

  Fortum har en soliditet exklusive goodwill på 44 och balanslikviditet på 1,8.
  EONs soliditet är under 20 (då man exkluderar goodwill) och balanslikviditet under 1.

  Fördelen med EON är den låga värderingen baserat på vinster. Tre års PE är bara 7 jämfört med 12 för Fortum. Samtidigt är EONS P/B-tal faktiskt högre än Fortums (2,4 jämfört med 2,1).

  Fortum har inte haft några dåliga år medan EON hade ett katastrofalt 2008.

  Energiproduktion med hjälp av kol/gas/olja känns inte direkt som en framtidsbransch. Då tycker jag att oljebolag som t.ex. Shell eller Total är intressantare. Jag tror att transportsektorn kommer ha svårare att klara sig utan oljan än energiproduktionen i framtiden. Värderingarna för oljebolagen är i linje med EON eller lägre samtidigt som finanserna hos många oljebolag är urstarka. Eftersom produktionen ofta är över hela världen har man inte samma regleringsrisk som hos Eon.

  SvaraRadera
 3. PB kan verka väldigt högt men det är ju en verksamhet som inte behöver så stora tillgångar. Det svaga beroende av kapital kan ses som en stor fördel. Kanske är även tillgångarna alldeles för lågt värderade. Riskminimeraren skriver:
  "Balansräkningen är väldigt konservativt beräknad som vi såg ovan."
  (http://riskminimeraren.blogspot.com/2010/02/h-balansrakning-lika-stark-som.html)

  SvaraRadera
 4. Adderat en länk till ett inlägg av Finanstankar om H&M.

  SvaraRadera