måndag 27 september 2010

Dokumentär om Coca-Cola

Hittade en intressant dokumentär om Coca-Cola av en slump. Särskilt inslaget om Sydafrika (vid pass 19min) var intressant.

Nytt för mig är att bolaget delvis outsourcar produktion och distribution genom att använda sig av fristående bolag. Medan The Coca-Cola Company (KO) står för den avgörande marknadsföringen och tillverkar själva kärnan i produkten, de hemliga ingredienserna i koncentrerad form, så står de fristående bolagen för en ganska stor andel av bolagets buteljering och distribution. Av dessa samarbetspartners kan nämnas Coca-Cola Enterprises (CCE) som leverar ca 16% av coca-colas drycker och är verksam i västeuropa samt Coca-Cola Femsa (KOF) som är av liknande storlek och är verksam i sydamerika. Börsvärdet på dessa buteljerare är ca 15 bil $ jämförelse med KOs 135 bil $.

Intressant att lära sig mer om Coca-Cola men inget som egentligen förändrar min bild av bolaget. Jag ser både fördelar och nackdelar med outsourcingen. Att Coca-Cola outsourcar och fokuserar på den verksamhet de kan bäst (i detta fall byggande av varumärke) verkar rimligt. Enligt dokumentären verkar trenden numera vara den omvända, d.v.s. att Coca Cola köper upp de fristånde buteljerarna i syfte att själv sköta tillverkning och distribution. Förhoppningen är att därigenom bli mer kostnadseffektiva.Svårbedömt..

Det är också bra att påminnas om att även urstabila bolag som Coca-Cola kan drabbas av motgångar.Strax efter andra världskriget hade "Coke" en marknadsandel på 60% men 1983 var denna andel under 24%. Coca-Colas gensvar blev den desperata metoden att ändra flaggskeppet Cokes recept (vilket ledde till en proteststorm och till att den gamla smaken togs tillbaka).

Nu lyckades bolaget vända utvecklingen men Coca-Colas svårigheter på 80-talet påminner oss om att inget bolag är immunt mot motgångar. Det gäller som alltid att diversifiera, välja bolag med sunda finanser samt att betala ett pris motiverat av fundamenta. På morningstar kan vi se att under 2000-2003 var Coca-Colas PE 27 eller högre. Idag är PE mer rimliga 20. Ett annat bolag som kan vara värt att nämna är läkemedelsgiganten J&J som år 2000 och 2001 värderades till över 30 gånger dåtida vinsten. Idag är PE under 15.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar