torsdag 25 oktober 2012

Q3-12 för FT+Nov+PG

FT
FT sänker "minsta" utdelning från 1.2 till 0.8 EURO.
"As in 2012, the Group will face a more difficult environment in 2013 than initially expected, with a deteriorating macro-economic outlook, strong competition in the French mobile market and continued regulatory pressure. "
Katastrof? Det beror på vad pengarna används till istället. Om de används till dyra förvärv (a la Microsoft) hade jag förstås hellre sett utdelning. Om det används till att minska skulderna är det mer OK. Lånemarknaden verkar ha förtroende för FT och det förtroendet lär bara öka efter utdelningssänkningen.
q1q2q3)
Försäljning (konstant valuta exklusive förvärv/avyttringar)  -3%
EBITDA (ex avyttringseffekter)                                           -10% 
För Q1 och Q3 stannar FT på EBITDA nivå. Men Capex är på samma nivå som ifjol så avskrivningarna är gissningsvis oförändrade. Räntekostnaden är gissningsvis ner på basis av att den var 20% lägre q1q2 2012 jämfört med dito 2011.

France Telecom kommer antagligen visa ett par svaga år men värderingen prisar in betydligt större problem än vad vi sett hittills. Efter dagens prisfall a 5% gillar jag aktien desto mer. Tyvärr har jag ju redan gjort månadens inköp..


Novartis
q1q2q3)
Försäljning (konstant valuta)        -1%
Rörelseresultat (konstant valuta) -4%

Kärnverksamheten med patenterade läkemedel verkar gå bra. Däremot har rörelseresultatet från generiska läkemedel (Sandoz) respektive Consumer (icke receptbelagda produkter) rasat med 22 respektive 87%. För generiska läkemedel nämns intensiv priskonkurrens som en faktor. För Consumer är förklaringen fortsatta kvalitetsproblem inom produktion:
"mainly due to the continuing absence of shipments from the US manufacturing facility in Lincoln, Nebraska, which supplies products to both Consumer Health businesses. While Consumer Health continues to make progress in the remediation of quality issues at the Lincoln facility, the restart of commercial production is taking longer than originally anticipated."PG
PG har ett brutet räkenskapsår och betecknar det senaste kvartalet som dess första.
q1)
Försäljning (konstant valuta exklusive förvärv/avyttringar):   2%
Resultat från kvarvarande verksamhet                                     -5%
PG har problem med att visa tillväxt. Resultatet är kvar på samma nivå som för fem år sedan (i rättvisans namn har dock PG gjort en del avyttringar som förbättrat finanserna). Buffett har fortsatt sälja PG på sistone:
"the company's earnings have been disappointing for some time [...] anyone's guess what will happen at P&G"
Det var länge sedan jag ökade i PG och positionen svarar bara för 2% av portföljen. En del förbättringar är inprisat då PE3 är 18. 
 
Imorgon kommer Svedbergs med q3.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar