lördag 28 juli 2012

Exxon q2

q1q2)
Flytande produktion           -7%
Naturgasproduktion            -4%
Produktionen har alltså minskat sedan ifjol. En förklaring kan vara att Exxon gjort ganska stora avyttringar (6 miljarder dollar, ett par procent av totala tillgångar). Trots den minskade produktionen har försäljningen ökat 5%, gissningsvis p.g.a. högre priser. 

Resultatet är upp tvåsiffrigt men orsaken är ovan nämnda avyttringar (som realiserar dolda värden som vinst). Löpande kassaflöde är oförändrat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar