söndag 6 maj 2012

EXC+NVS q1

Exelon q1
Fusionen med Constellation Energi har slutförts. Jag är som bekant inte överförtjust då det innebär att kärnkraftens andel av elproduktionen minskar (från 80 till 55%). Det är främst naturgas som ökar (efter förvärvet 28%). En annan effekt är att Exelon får en större andel eldistribution (monopol med reglerade priser). Det kan jag acceptera utan större knot, distribution har mycket stabil intjäning och låg risk. Förvisso relativt låg lönsamhet (regleringar sätter ett tak på ROE).
Exelons energislag efter fusionen
(källa Investor Presentation)
Sammangåendet gör i vilket fall att jämförelser med 2011 blir missvisande. Men det "gamla" Exelons distribution redovisas fortfarande separat och där är rörelseresultatet ner 2% sedan ifjol.  Vinsten i kraftsegmentet har rasat men jag är osäker vilken effekt förvärvet haft. För bolag som Exelon där svajande vinster är normalt sätter jag ingen större betydelse på ett enda kvartals vinsttapp. Mer oroande är att det löpande kassaflödet minskat flera år i rad.
En allmänt svag ekonomi i USA bidrar. Men enligt analytikerna är en viktig förklaring det låga priset på naturgas. Elbolag med stor andel naturgas i sin produktion har gynnats medan andra energislag missgynnats (däribland Exelons kärnkraft). Denna hävstång mot naturgas har minskat genom att Exelons energiproduktion numera är mer utsmetad på olika energislag.

Fortfarande trevlig placering tycker jag. PE5 på 10 och direktavkastning på 5.4%. Helt OK finanser, godkänd lönsamhet och bättre fritt kassaflöde än många andra elbolag.


Novartis q1
Försäljning (konstant valuta)       -1%
Rörelseresultat (konstant valuta) -15%

Pharma (receptbelagda piller) och Alcon har ökat försäljningen medan övriga segment minskat. Bland annat har Novartis haft produktionsproblem som gjort att man tillfälligt fått stänga en fabrik, vilket nog inneburit tomma hyllor i apoteken. Positivt är att nya produkter (lanserade 2007 eller senare) ökade sin andel av försäljningen från 24 till 28%.

Novartis tror på en strålande framtid för biosimilars (generiska biologiska läkemedel). De är svårare att kopiera än kemiska vilket nog kan ge högre lönsamhet än "vanliga" generika.
Jag gillar Novartis starka finanser och att de har betydande verksamhet utanför pharma (som kräver ständiga innovationer). Behovet av läkemedel i tillväxtmarknader bör öka i takt med stigande levnadsstandard (det senaste året har Novartis försäljning i tillväxtmarknader ökat 5%).

Värderingen tar höjd för en del patentutgångar då Novartis värderas 12 gånger fritt kassaflöde och ger 4.8% i direktavkastning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar