lördag 26 november 2011

novembers inköp: HM + Lundbergs

H&M
Få har nog missat min dyrkan av HM. Otrolig lönsamhet. Företaget har under året haft problem med lönsamheten och aktien har gått ner 16% på ett år. Jag är övertygad om att lönsamhetsproblemen är tillfälliga.
* Bomullspriser verkar ha toppat och har backat en del. Inget konstigt då det är en bransch utan inträdeshinder där årets höga priser med tiden inneburit större bomullsodlingar.
* Kapacitetsbrist i textilfabriker. Samma story med utbud-efterfrågan bör gälla här.
* Valutaeffekter. Svänger som alltid fram och tillbaka.
* En mer allvarlig faktor är att försäljningen viker för klädmarknaden som helhet (i Sverige 4% på årstakt har jag för mig att jag läst). HM har dock tagit en del marknadsandelar tack vare att företaget inte kompenserat kostnadsökningar med högre konsumentpriser. 

HM fortsätter sina butiksetableringar och kanske är det enklare att  hitta de bästa lokalerna i hårda tider. Försäljning i lokal valuta har ökat 9% under 2011. Medan Kapp-Ahl och JC har stora problem (nyemission på gång för den förra?) rullar HM vidare. H&M kan unna sig att agera långsiktigt och enligt plan. Skuldfriheten ger svängrum.

Stefan Persson har fortsatt köpa H&M under våren (ofta till kurser runt 230-240kr). Familjen äger ca 70% av rösterna. Som styrelseordförande ger nog den gamle räven Stefan (son till grundaren Erling Persson) goda råd till "färskingen" Karl-Johan Persson.

Värderingsmultiplar där jag yxar till "normal" intjäning:
P/E          18
P/FCF     22

HM brukar dela ut nästan hela vinsten och jag tror att detta mönster kommer fortsätta. Sedan börsnoteringen 1973 har HM ökat antal butiker med 9% årligen. En vinsttillväxt på dryga 5% räcker för att ge tvåsiffrig totalavkastning. Detta för ett SKULDFRITT företag med en majoritetsägare tillika ledning som alla borde vilja dela båt med.

HM uppgår nu till 26% av portföljen.
Två företag ägda och ledda av familjer
Lundbergs
Lundbergs aktie har följt den allmänna börsoron och gått ner 13% det senaste året trots stigande vinst. 

Även Lundbergs har en mycket förtroendeingivande ägare tillika ledning. Familjen Lundberg äger 90% av rösterna. Sedan börsnoteringen 1983 har Fredrik Lundberg stått vid rodret. Jag tror att han känner till innehaven in i minsta detalj. Han har t.ex. suttit i Holmens styrelse sedan 1988 och varit Hufvudstadens styrelseordförande sedan 1998. Fredrik är 60bast och han har börjat lära upp tvenne döttrar. Louise Lindh är troligast som arvtagare och hon är Vice VD i Fastighets AB Lundberg samt styrelseledamot i Lundbergs, Hufvudstaden och Holmen. Jag hoppas att Fredrik kan vara aktiv i Lundbergs i många år till såsom Warren Buffett. Även om Fredrik trappar ner så småningom tror jag att han kommer ha svårt att inte bidra med goda råd:)

Lundbergs har som helhet en ganska låg belåning. Själva förvaltningsbolag har starka finanser. Även Lundbergs dotterbolag (de tvenne fastighetsbolagen och Holmen) kännetecknas av låg belåning, betydligt lägre än respektive branschsnitt. Däremot har Industrivärden, Indutrade och Sandvik ganska hög belåning.

Jag är inte stormförtjust i alla innehav men substansrabatt över 20% kompenserar en hel del. Dessutom är merparten av utdelningarna från innehaven skattefria för Lundbergs. Jag gillar därför att Lundberg har en låg utdelning. Om jag själv skulle återinvestera skulle jag ju drabbas av 30% skatt. Inköp av aktier innebär rimligtvis ingen avtagande marginalnytta. Många "normala" investeringar inom företag blir allt mindre genomtänkta desto mer cash ledningen har att investera. Det kan t.ex. handla om dyra förvärv eller projekt med låg avkastning.

Lundbergs är lite gubbigt då man får mycket exponering mot fastigheter och skog. Handelsbanken är också en viktig kugge.  Värderingen är helt OK och jag passar på att öka i en aktie som jag gärna behåller i decennier. Största nackdelen med Lundbergs (och alla investmentbolag) tycker jag är bristande insyn. Det är svårt att få grepp om alla delar. Det blir tidskrävande att exempelvis undersöka samtliga innehavens fria kassaflöde. Jag får inte heller "plocka russinen ur kakan" utan får godta "ofrivillig" exponering mot t.ex. Indutrade och Sandvik.

PE baserat på fem års vinstsnitt:  13

Lundbergs svarar nu för ca 1% av portföljen. Jag har tyckt att värderingen varit för hög. Men nu har aktien gått ner i pris samtidigt som vinsten ökat tvåsiffrigt. Jag ökar gärna positionen till uppemot 10% av portföljen om värderingen består.

1 kommentar:

  1. Tre månader i efterhand kommer här ett passande citat från Grahams The Intelligent Investor:
    "On the whole, prices respond vigorously to any significant change in either current earnings or short-term earnings prospects. It appears to be an axiom of the market that stocks should and do sell much higher when the "situation is favorable" than when it is unfavorable. The fact that both favorable and unfavorable situations are part of any normal longterm picture- and as a consequence both should be accepted without undue excitement- is evidently not part of the stock market´s philosophy."

    SvaraRadera