måndag 14 november 2011

Hur värderas Europa?

Här kommer ett urval nyckeltal för olika europeiska börser. Det finns ett hav av lättillgänglig statistik för amerikanska börsen men europeisk data är svårare att finna. Det är bloggaren Jacob Wolinsky på Valuewalk.com som tipsat om den utförliga rapporten från Morgan Stanley.

Värdering
Vi ser att flera Europeiska börser handlas med mycket låga multiplar. Europagenomsnitt är tio gånger nuvarande vinst och med 30% premium mot det bokförda värdet. Spontant ser detta billigt ut. Direktavkastningen är goda 4,4%. Notera dock att sedan dokumentet publicerades för en dryg månad sedan har många börser gått upp 10-15%.
Baserat på rullande tolv månader.
Det är lite förvånande att PIGS-länderna har så olika PE. Italien och Spanien värderas mycket lågt på dagens vinster. Marknaden befarar nog att den grekiska tragedin ska sprida sig till dessa länder. Grekland är djupt nere i en recession och där har nog vinsterna redan kraschat (förklarar det höga PE:t). Även Norge har ett riktigt lågt PE men där är nog förklaringen Oslobörsens beroende av cyklisk olja.

Grekland och Italien handlas med rejäl rabatt mot bokfört värde. Om redovisningen stämmer är teoretiskt slaktvärde högre än marknadsvärdet. Nu är det ju svårt att realisera detta värde då nedläggningar är kostsamt. Marknaden tror i vilket fall på mycket låg avkastning på tillgångarna. Men åtminstone när det gäller branscher brukar det vara så att sektorer som underpresterar (på basis av ROE) över tid konvergerar mot snittet medan sektorer med god lönsamhet konvergerar åt andra hållet. Det beror på att nya konkurrenter gärna roffar åt sig kakan i lönsamma sektorer medan nedläggningar och sparsamma investeringar ökar lönsamheten i olönsamma sektorer.

Med undantag av Danmark och Irland är de europeiska börsernas direktavkastning riktigt höga. Som jämförelse ger S&P 500 strax över 2%.

Schillers PE10 är bara 11. Det är riktigt billigt. Under finanskrisen var Amerikanska börsen som lägst nere på 13,3 gånger tioårsvinsten. 


Kvalitet
Irland och Norge värderas lägst på fritt kassaflöde. Portugals företag verkar mycket kapitalintensiva då det nästan inte finns något utrymme för utdelningar.

Redovisade vinster kan vara något optimistiska då det fria kassaflödet i snitt är 25% lägre än redovisad vinst. Europas värderingsmultipel baserat på fritt kassaflöde var 13,7 när rapporten skrevs. Det är inte jättebilligt med tanke på att snittet i min portfölj är 16. Jag sätter en varningsflagga för franska och portugisiska börsen då det fria kassaflödet är mindre än hälften av redovisad vinst.

Avkastning på eget kapital är (åtminstone i teorin) ägarnas avkastning på investerat kapital. Jag tror inte att grekerna är helt nöjda med 3% förräntning.

Precis som sina moderländer så är grekiska, italienska, portugisiska och spanska företag mycket belånade. De norska, svenska och schweiziska företagen har lägst skuldsättning i Europa.

Baseras på prognos för 2011. Det är otydligt i rapporten men jag skulle tro att dessa siffror exkluderar finanssektorn.

Europa vs US
PB och PE är 30 respektive 20% lägre för Europa än USA. Baserat på tio års vinstsnitt värderas de europeiska börserna 40% lägre.
Justerat för kursutveckling sedan rapportdatum
En viss premium tycker jag kan vara motiverat med tanke på att många av världens största och mest framgångsrika företag är noterade i USA. Högre ROE. Men jag kan tycka att premien är för stor idag. Grekland svarar för knappt 2% av EU:s BNP. Om recessionen sprider sig ser läget förvisso värre ut, Italien och Spanien svarade 2010 för 13% respektive 9% av EU:s BNP. Men många noterade företag har stor andel av försäljning utanför det egna landet, ja utanför den egna kontinenten.

Skuldkrisen har gjort att flera  av mina favoritaktier har blivit billigare. Ett exempel är Novartis, global läkemedelsgigant noterad i Schweiz, vars aktie fått ta mycket stryk. Då har jag passat på att öka. Jag är i gott sällskap med Warren Buffett som storköpt aktier under året. Buffett:  
The future is never clear, and you pay a very high price in the stock market for a cheery consensus. Uncertainty is the friend of the buyer of long-term values 
Investors should remember that excitement and expenses are their enemies. And if they insist on trying to time their participation in equities, they should try to be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful.

1 kommentar:

  1. Warren Buffett:
    "The world's always uncertain. The world was uncertain on December 6th, 1941, we just didn't know it. The world was uncertain on October 18th, 1987, you know, we just didn't know it. The world was uncertain on September 10th, 2001, we just didn't know it. The world—there's always uncertainty. Now the question is, what do you do with your money? "

    SvaraRadera