söndag 23 oktober 2011

Analys av Sandvik

Allmänt om bolag
Sandvik är ett högteknologiskt verkstadsbolag. Sandvik tillverkar bland annat verktyg för skärande metallbearbetning samt maskiner och utrustning till gruvor. Största delägare är Industrivärden med omkring 11% av rösterna. Lundbergs äger drygt 2% av aktierna. Bra med aktiva långsiktiga ägare.Operationella segment
Andel av 2010 års försäljning samt årlig förändring sedan 2005 inom parentes:

Mining and Construction        43%   (+11% årligen)

Maskiner, verktyg och service för gruv- och anläggningsindustri. Det kan handla om borrar, lastning och transport samt krossning och sortering.

Tooling                                  29%  (+3%)

Verktyg för skärande metallbearbetning. Många kunder finns inom verkstads- och fordonsindustri.

Materials Technology             21% (+1%)
Avancerade metalliska och keramiska material. Exempel på produkter är speciallegeringar och motståndsmaterial.


Sandvik redovisar vidare försäljning per kundsegment. Det visar sig att en stor del av Sandviks försäljning går till mycket konjunkturkänsliga sektorer. 
Gruvor                  36%
Verkstad                19%
Fordon                  12%
Bygg                     12%
Övrigt                   21%Vinsterna då?
Mining and Construction                 42%
Tooling                                            39%
Materials Technology                      14%
Vi ser att Tooling har bäst lönsamhet med en rörelsemarginal på 18%. Detta kan jämföras med Mining and Construction 13% och Materials Technology 9%


Geografisk spridning
Andel av 2010 års omsättning: 
Övriga världen    45%
Europa                38%
Nordamerika       17%
En stor del av försäljningen sker i tillväxtmarknader. Asien är en stor marknad med 19% av försäljningen. Jag noterar att Australien står för 10% av försäljningen och jag kan gissa att det är landets gruvindustri som driver.


Historik
Stark tillväxt mellan 2003 och 2007 men sedan fallet vinsten och det blev en rejäl förlust år 2009.Även utdelningarna är svajiga.


Tillväxt (bedömning utifrån historik)
Svårt att bedöma tillväxt utifrån Sandviks volatila vinsthistorik. För cykliska bolag kan det vara bättre att kika på försäljning som är mer stabil. Den har ökat 5% årligen sedan 2005.


Värdering (pris 82kr)
På grund av verksamhetens cykliska karaktär baserar jag nyckeltal på fem år.
Direktavkastning (5y):         3,5%
Utdelningsandel (5y):          61%
P/E (5år):                       17
E/P (7y)                         5,7%
P/FCF (5y):                    20


Finansiell ställning
Soliditet exklusive goodwill:   29%
Räntetäckningsgrad: Skiljer sig rejält mellan åren. 2010 ser ut att ha varit lite av ett normalår och då var nyckeltalet strax under 6.
Jag tycker att skuldsättningen är riskabel med tanke på den konjunkturkänsliga verksamheten. Är det Industrivärdens förkärlek för belåning som skiner igenom?

Lönsamhet
ROE (exklusive goodwill) var ifjol 28% vilket är utmärkt.
Jag bedömer att Sandvik har en ganska investeringsintensiv verksamhet då bolagets capex motsvarar 48% av det löpande kassaflödet sedan 2005. Detta är bland de högre siffrorna i min portfölj och i linje med Telia.


q1q2
konstanta valutor:
Försäljning +24%
EPS +73%


Bedömning
Jag tycker att värderingen på Sandvik är för hög (trots att aktien rasat 40% i år). Det är en konjunkturkänslig verksamhet och finanserna är ganska ansträngda. Sedan 2005 har goodwill fördubblats och räntetäckningen minskat från 9 till 6 (trots sjunkande räntenivå). Detta tyder på stora förvärv som rimligtvis speedat tillväxten.

Jag har ingen vidare koll på Sandviks produkter eller dess konkurrenssituation. Ur en lekmans synvikel verkar det vara komplexa kunskapsintensiva produkter. Konkurrens och prispress bör därmed kunna hållas tillbaka. Lönsamheten verkar vara god och det är trevligt med mycket försäljning i tillväxtmarknader.

Sandvik får nobben av mig, främst pga svaga finanser och relativt hög värdering. Jag har trots detta en "ofrivillig" exponering mot bolaget då Sandvik svarar för omkring 13% av Lundbergs intjäning (fem års vinstsnitt). En nackdel med investmentbolag är ju att man inte får plocka russinen ur kakan.

1 kommentar:

  1. Varning för Sandvikens VD!! Denna Olof Faxander hade vi som VD på SSAB för ett par år sen, han gör det största förvärvet i svensk industri-historia, köper upp Ipsco i USA under högkonjunjtur och får en jävligt fin bonus för detta. SSAB:s nettoskuldsättning ökar från 30 % till 65 % och nu går vi på knäna när efterfrågan på våra produkter viker. Lyxfällan nästa? Nej, han gick över till Sandvik, dock ville han inte bo där så då fick dom flytta huvudkontoret till stockholm.

    SvaraRadera