tisdag 18 oktober 2011

Kan Mr Market förutse framtiden? (del 2)

Svenska börsen har rasat omkring 20% sedan årsskiftet. Flera företag ser billiga ut på fjolårets vinst. En del analytiker invänder att börsen är framåtblickande och att kursraset är ett tecken på kommande konjunkturnedgång (som skulle minska vinster och göra värderingarna mindre attraktiva). Men hur framgångsrik har börsen varit historiskt på att förutse konjunkturväxlingar? 

Här kommer en fortsättning på inlägget om börs- och vinsthistorik 1970 till 2010.  Denna gång blir det några rader om 1920-1970. Ordningsföljden på inläggen blev inte så pedagogisk tyvärr.. men även Star Wars skapades i omvänd kronologisk ordning.

Data kommer från Robert Schillers bok Irrational Exuberance. Löpande uppdaterad data finns på denna hemsida. Historiken syftar på amerikanska S&P 500. Jag fokuserar på inflationsjusterad data. 

20-tal
Det glada 20-talet har man ju hört om. Stark optimism, allting verkade möjligt. Precis som under 90-talets börsbubbla var det en period med omvälvande ny teknik såsom bilar och radio. Många trodde att börsens starka uppgångar skulle fortsätta i evighet. Att handla på marginal, dvs med belåning, blev populärt även hos vanligt folk.

Grafens skala räcker inte till för att visa börstoppen på 4,0. Vid decenniets slut (efter kraftig korrigering från 4 till 3) hade börsen ökat 10% årligen. Även vinsterna ökade kraftigt.
Inflationsjusterad data
Börsindex= blå, Vinstsnitt= röd

(källa Schiller)

30-tal
Tjugotalets obotliga optimism och framtidstro förbyttes inom några år till bottenlös pessimism. Under 30-talet led USA av en mycket djup depression. Arbetslösheten var tidvis över 20%. Företagens vinster rasade. Börsen kraschade över 70% på två år (!). Då hade ändå börsen vid decenniets början redan tappat 25% sedan toppen i september 1929.

Vinster och börs gick ner närmare 4% årligen. Mr Market lyckades tima vinstbotten 1936 och vinsttoppen 1938.
Inflationsjusterad data
Börsindex= blå, Vinstsnitt= röd

(källa Schiller)


40-tal
Många menar att det som slutligen fick slut på depressionen var upprustning inför och under världskriget. Arbetslösheten normaliserades först i början av 40-talet (källa wikipedia).

Som vi har sett blev börsen ganska blåslagen under 30-talet. I takt med Hitlers initiala framgångar fortsatte nedgången 40% ytterligare. Vinsterna höll till en början emot relativt väl (tack vare krigsrustning?). 1945 är ett intressant år då börsen stiger ganska kraftigt (glädje över krigets slut?) medan vinsterna går ner rejält. Under decenniets sista år sjunker börsen medan vinsterna stiger kraftigt.

Vid decenniets slut hade vinsterna realt ökat 4% per år medan börsen tappat drygt 2% årligen.

Inflationsjusterad data
Börsindex= blå, Vinstsnitt= röd

(källa Schiller)


50-tal
Och så var vi tillbaka där vi började återblicken.. börsrusning. Under 50-talet tickade vinsterna på så sakteliga medan Mr Market festar som om det vore 1928.

Under decenniet stiger börsen nästan 11% årligen medan vinsterna ökade knappa 2% årligen.
Inflationsjusterad data
Börsindex= blå, Vinstsnitt= röd

(källa Schiller)


60-tal
Ett decennium där börsen följer vinsterna nära. Vinsterna ökade 3% årligen medan börsen steg 2%.
Inflationsjusterad data
Börsindex= blå, Vinstsnitt= röd

(källa Schiller)


Sammandrag
Mr Markets känsloregister verkar varken ha ökat eller minskat med tiden. Det är tydligt att börsen med jämna mellanrum får fnatt och lika tydligt är att börsen så småningom reverserar tillbaka.

Börsuppgångarna har varit större än nedgångarna. De bästa börsdecennierna steg börsen 11-12% årligen. Under de sämsta decennierna sjönk börsen 4-5% årligen. Förklaringen är antagligen att börsen "borde" stiga över tid i takt med stigande vinster. Mellan 1920 och 2010 snittade den reala vinsttillväxten ca 2% årligen.

Som vi ser i diagrammet nedan har vinstutvecklingen varit relativt jämn mellan decennierna.
Vinsterna har bara fallit realt under två decennier. Vi ser också att börsen har haft sitt eget liv- Upp och ner, upp och ner. Under fyra av nio decennier har börsen och vinsterna inte ens följt samma riktning.
Blå= Real vinstutveckling under olika decennier
Röd= real börsutveckling
Procentsatserna syftar på årlig tillväxt sedan 1920.
Blå= real vinst
orange= real utdelning

PE10 som indikator för framtida kursutveckling?
I de tvenne tabellerna nedan listas kursutveckling under de tre mest optimistiska respektive mest pessimistiska årtiondena för börsen. Vidare listas börsens värdering relativt en av Grahams tumregler som tar hänsyn till räntenivå (motiverat PE10= 1/(2*företagsränta AAA).

Jag tycker mig utläsa att hög värdering vid decenniets början talar för en svag börsutveckling och vice versa. Min teori stämmer dock inte på 90-talet som "borde" varit ett dåligt börsdecennium.

Tre decennier med stigande börs:

Börsutveckling (realt) Faktiskt PE10/ Motiverat PE10
vid decenniets början
1920-29 11% 60%
1950-59 11% 50%
1990-99 12% 280%


Tre decennier med fallande börs:

Börsutveckling (realt) Faktiskt PE10/ Motiverat PE10
vid decenniets början
1930-39 -4% 150%
1970-79 -5% 170%
2000-2010 -4% 583%


Värderingarna då?
Börsen har svängt fram och tillbaka kring Grahams motiverade värde. Enligt Grahams tumregel var börsen attraktivt prissatt mellan 1941 och 1954 medan den var övervärderad 1955 och framåt. Mr Market har lidit av ett manodepressivt känsloliv åtminstone sedan 1920. Vissa år skuttar Mr Market runt och köper företag till vilket pris som helst. Andra år ser inte Mr Market något ljus i mörkret och säljer företag till vrakpriser. 

Grön= faktiskt PE10 vid tidpunkten
Grå= Motiverat PE10 (utifrån Grahams tumregel P/E10=1/(2*ränta)
Jag kan avsluta med några ord från Peter Lynch:
"Far more money has been lost by investors preparing for corrections, or trying to anticipate corrections, than has been lost in corrections themselves"
Börsen är ett bra sätt att få ta del av företagens vinster och tillväxt. Jag tror det är viktigt att inte dras med i flockens rusningar från optimism till pessimism.

1 kommentar:

  1. Tjena 4020. Bra graf om än lite plottrig för min smak. Slängde in ett nytt diagram i mitt inlägg där utdelningar får vara med också:)

    SvaraRadera