söndag 27 augusti 2017

Hibbett Sports- butikshyror och försäljningstillväxt

Butikshyror
Hibbett Sports balansräkning är på ytan väldigt stark med nettokassa och soliditet kring 70%. Men balansräkningen exkluderar framtida hyresåtaganden som är betydande då bolaget hyr samtliga butiker.

Butikshyrorna ger i likhet med banklån en fast kostnad och därmed en hävstång på kärnverksamheten. Hibbetts årliga butikshyra är ca 60m$ vilket konsumerat 30-40% av rörelseresultat ex hyreskostnad sista åren (motsvarande en täckningsgrad kring 3). Som illustration av hävstången skulle 20% lägre rörelseresultat ex hyreskostnad resultera i ca 30% lägre vinst på grund av den fasta hyran.

Hibbett uppger att totala leasingåtaganden är 255m$. Om vi antar att värdet av tillgång till de hyrda butikerna är identiskt med butikshyrorna blir eget kapital oförändrat medan soliditeten minskar från 70 till 45%. Om Hibbett bestämmer sig för att stänga samtliga butiker imorgon och inte lyckas hitta några nya hyresgäster oavsett hyresnivå så minskar EK med ca 80%. Trots kursslakten på Hibbett gillar jag mina andra innehav betydligt bättre ur aspekten tillgångsvärde. Mina andra innehav har nämligen betydande fastighetsvärden vars värde jag är mer säker på än Hibbetts tillgångar.

Något som ger viss flexibilitet är att Hibbett hyr sina butiker på korta kontrakt, av nämnda leasingåtaganden förfaller över 80% inom fem år och hyresavtalen förnyas enligt uppgift i genomsnitt vart tredje år. Vidare ger de flesta hyreskontrakt möjlighet till tidigarelagd kancellering om avtalad försäljningsnivå inte uppnås. Så hyreskostnaden är inte fast på några års sikt. Om onlinehandel växer på bekostnad av fysisk handel går butikshyrorna rimligen ner.


Försäljningstillväxt
Läsaren Breaking Bucks ställde följande frågor häromdagen;
Hur kan försäljningen gå ner så pass mycket undrar jag? Vad är det som driver det? Och, är det inte lite risky att öka upp så pass mycket när bolaget har börjat gå med förlust?
Bra frågor som jag tänkte försöka svara lite utförligare på. Sista halvåret har Hibbetts försäljning rasat ca 8% och bolaget förväntar att resten av året fortsätter i samma stil. Bolaget är ganska sparsmakade med bakgrund till försäljningsutvecklingen , de har primärt hänvisat till ökad priskonkurrens inom branschen och behov av REA för att bli av med föråldrat lager.  

Historiskt har Hibbetts försäljning pendlat friskt, försäljningstillväxten har snittat kring 3% men bara 4 av 14 år har legat mellan 1 och 5%. Så historiken talar för att verksamheten är cyklisk. Men faktum är att innevarande år är  rekordsvagt och betydligt längre från snittet än något tidigare år.

För att bedöma om det är en branschgemensam utveckling kan vi jämföra utvecklingen med bolagets konkurrenter.  Ungefär hälften av Hibbetts försäljning består av skor. Konkurrenten FootLocker fokuserar på just sportiga skor (ca 80% av försäljningen) och deras försäljning är ner närmare 3% sista halvåret från att tidigare ha växt tvåsiffrigt. 


Konkurrenterna Dicks och Big5 har lägre andel skoförsäljning (20 respektive 30%) och motsvarande högre andel utrustning. Duons försäljningshistorik är också ganska svajig men har starkare utveckling sista 2,5 åren.

Så vad jag kan bedöma har Hibbetts försäljningsutveckling varit svagare än konkurrenterna i flera år.  Men jag gillar ändå bolaget då jag ser kvalitativa konkurrensfördelar kombinerat med mycket pressad värdering.
Säsongsbetonad lönsamhet
Hibbett Sports gick med förlust i årets andra kvartal. Risken att bolaget ska fortsätta gå med förlust i Q3, Q4 eller Q1 ser jag som betydligt mindre. Orsaken är att
Q2 är ett säsongsmässigt svagt kvartal för Hibb (sedan 2012 har Q2 svarat för ca 10% av vinsten, Q1 ca 40% , Q3 och Q4 ca 25% vardera). 

5 kommentarer:

 1. Intressant resonemang angående leasingen. Har du hittat något som talar för omsättningsbaserade hyror?

  Blir även intressant framåt att se hur onlinedelen tar sig. Knäckfrågan lär bli om det bara är Amazon som tar andelar eller om även andra aktörer gör det. Om inte Amazon är totalt dominanta bör Hibbets butikslägen kunna ge dem en värdefull edge i Omnisystemet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det kommer från Hibbetts årsredovisning (s58):
   "We lease the majority of our stores under operating leases. The leases typically provide for terms of five to ten years with options to extend at our discretion. [...]
   Most of our store leases contain provisions that allow for early termination of the lease if certain predetermined annual sales levels are not met. Generally, these provisions allow the lease to be terminated between the third and fifth year of the lease."

   I senaste Earnings Call sa CFO att närmare en tredjedel av hyresavtalen förnyas per år.

   Radera
  2. Tänkte mer på den typen av avtal som ofta finns i Sverige där hyran sätts direkt baserat på omsättningen. Hur som haver, fint grävt med klausulerna!

   Radera
  3. aha då är jag med, vad jag förstår är Hibbs hyror inte omsättningsbaserade

   Radera
 2. lästips
  www.barelkarsan.com/2017/09/hibbett-sports.html

  SvaraRadera