söndag 18 oktober 2015

PM's valutatrubbel

Philip Morris har i flera år haft kraftig motvind från valutasvängningar. Orsaken till motvinden är att dollarn stärkts mot de flesta valutor. PM rapporterar i USD och när dollarn stärks så blir vinster från utlandet mindre värda mätt i USD. Majoriteten av PMs intjäning är inte valutasäkrad då bolaget hävdar att tillväxtmarknader är för dyra att valutasäkra.

Effekt på försäljning
I tabellen nedan har jag splittat försäljningsvolym per valuta. Av elva undersökta valutor har samtliga försvagats mot dollarn sedan 2012. I genomsnitt har dollarn stärkts 30% mot denna valutakorg (PM's volymer korrelerar ganska nära med försäljning, viktat efter försäljning får EU större andel men viktat snitt blir fortfarande kring 28%).

Tabellen nedan täcker 75% av volymen, resterande 25% relaterar  primärt till Afrika/Östeuropa/Mellanöstern. Valutorna i Nordafrika och Mellanöstern har rimligen också försvagats kraftigt sista åren.Effekt på resultat 
Effekten av valutasvängningar förstärks av att PM's kostnadsstruktur inte följer försäljningen; över hälften av PMs kostnader är i CHF/EUR/USD medan dess andel av försäljning är under 30%. Effekten är att de senaste årens valutarörelser inte sänkt kostnader i samma grad som försäljning. Jag uppskattar att effekten på sista raden varit dubbelt så hög som försäljningseffekten. Allting lika hade jag därför förväntat 50-60% lägre resultat (mätt i USD) jämfört med 2012. PM's rörelseresultat har dock "endast" minskat 20%. Jag bedömmer att den viktigaste orsaken är att PM klarat genomföra stora prishöjningar med begränsad volymeffekt.

6 kommentarer:

 1. Kanon genomgång, tack!

  Utifrån dina resonemang borde då senaste tidens dollarförsvagning vara till PMs fördel.

  SvaraRadera
 2. Jag köper mkt hellre ett bolag i valutamotvind än ett valutadopat resultat. Helt klart. Vad händer egentligen med återköpen, är dom helt stoppade?

  SvaraRadera
  Svar
  1. ja återköpen är helt stoppade under 2015, utdelningsandelen är uppe i 90%

   Radera
 3. Bra analys! Tack för valutagenomgången. Behövdes för att klara ut minskande kassaflöde och vinst. Valutor vänder tillbaka någongång så bolaget får absolut stanna i portföljen.

  SvaraRadera
 4. Mycket bra analys. Jag behåller PM i min portefölj, ingen tvekan om saken!

  SvaraRadera
 5. starkt av PM att försvara rörelsemarginalen trots 20% lägre försäljning. Det säger en del om hur lite fasta kostnader PM har.

  SvaraRadera