fredag 23 oktober 2015

Analys av Chevron

Senast uppdaterad: 14e januari 2016

Allmänt om bolag
Chevron är ett av världens största oljebolag. Företaget är verksamt i hela kedjan, från prospektering och utvinning till raffinaderi och kemikalier. Utdelningen har höjts 27 år på raken. Ingen huvudägare.

Chevron är den enda av oljegiganterna utöver Exxon som får "vallgravsstämpel" av Morningstar: 
"Chevron benefits from skills and expertise developed through years of successful deep-water exploration in its core areas, which it can export to other parts of the world. [...] it increasingly will add value as more resources become available in deep-water locations. [...]  It also holds expertise in sour gas processing and heavy oil recovery, which it has leveraged to secure projects in Kazakhstan and the Middle East.

As part of its deep-water exploration, Chevron is building out LNG infrastructure to capture value in its offshore gas reservoirs, which are capital-intensive and require years to develop. With its size and financial strength, Chevron is able to maintain the capital spending through commodity price cycles necessary for these types of projects. "

Operationella segment
Chevrons verksamhet kan delas upp i två delar; Upstream (utvinning och prospektering) samt Downstream/Chemical (vidareförädling). Över tid har uppåt 90% av vinsten kommit från upstream (>80% av bokförda tillgångar).

Som kuriosa har Chevron en del exotisk verksamhet i form av kolgruvor (!), geotermisk energi (en av världens största producenter) samt sol-, vind- och gaskraft. Andelen utanför olja och gas är dock försvinnande liten, någon enstaka procent av försäljning och capex.

Chevrons lönsamhet inom upstream har de senaste åren slagit de flesta konkurrenter.
Upstream Earnings per barrel
(källa Exxon Investor Presentation 2015)
Upstream cost per barrel
(källa Chevron)


Historik
Sedan 2000 har försäljning och vinst ökat 4 respektive 5% årligen. Tillgångarna har ökat 10% årligen. 
2002 var nära förlust men detta var relaterat till nedskrivning av aktiepost.
Vinst och utdelning per aktie, justerat för nuvarande antal aktier

Det fria kassaflödet har varit svagt i många år och var negativt 2013, 2014 och säkerligen 2015. Chevron förväntar att investeringsbehoven går ner rejält framåt 2017.
 

Värdering (pris 91$)
Direktavkastning:                 4.7%
Utdelningsandel (5y E):        40%
Utdelningsandel (5y FCF):   60%
Utdelningen har kompletterats med aktieåterköp som minskat antal aktier med ca 1% årligen sedan 2006.

EV/EBI (skuldjusterat PE, fem års vinstnitt)     9
EV/EBI (skuldjusterat PE, tio års vinstnitt)      10
P/B ex goodwill:                                           1.1
Det fria kassaflödet har snittat kring 60% av vinsten det sista decenniet.                                 
Baserat på fjorton års genomsnittlig ROE uppgår skuldjusterat PE till 6.


Finansiell ställning
Soliditet ex goodwill:                                 57%
Räntetäckningsgrad (tio års snitt):          >1000
Mycket starka finanser.


Lönsamhet
Chevrons ROA har snittat ca 15% lägre än Exxon. Jag tror att en viktig förklaring är att Chevron har nyare tillgångar än Exxon. Detta får betydelse eftersom oljeresurser värderas till [kost*utvunnen andel] och kostnaderna har gått upp rejält sista decenniet.
ROCE 2010-14
(källa Exxon)


Bedömning
Chevron och Exxon är mina favoriter bland oljegiganterna p.g.a dess starka balansräkningar och lågkostnadspositioner. Råvaror är homogena produkter och det avgörande på lång sikt blir därmed låga kostnader. Konkurrenter med lägre lönsamhet och högre belåning kommer drabbas hårdare av prisnedgångar vilket ger CVX/EXX möjlighet att flytta fram positionerna.

Oljesektorn kan knappast kallas defensiv. Det finns en uppsjö risker såsom strängare miljöregleringar, olyckor a la BP, lägre oljepris, försvagad konjunktur, konkurrens från gynnade statligt ägda konkurrenter och nya energikällor.

Jag anser dock att oljebolag är ett fint komplement i en portfölj (åtminstone om bolagen kan fås till en rimlig prislapp). Dagens världsekonomi skulle stanna utan olja och gas. Stigande oljepriser drabbar nästan alla sektorer av ekonomin; dyrare transporter, dyrare el, dyrare plast osv. Oljekriserna på 70-talet drabbade hela västvärlden hårt. Jag ser oljebolagen som en hedge mot stigande oljepriser. Fram till oljepriset kraschade 2014 hade jag en mycket begränsad andel olja i portföljen (<5%) men jag har sedermera ökat andelen till 15%.

Mr Market är extremt pessimistisk till oljesektorn för närvarande; Chevron och Exxons P/B är på tioårslägsta, ca 40% lägre än tioårssnittet. Baserat på normal lönsamhet värderas Chevron till sex gånger skuldjusterat vinst.

Mitt estimerade värde är 100$ vilket motsvarar sju gånger normaliserad och skuldjusterad vinst. Nuvarande pris är i denna region. 

-------  
Før øvriga inlægg om bolaget, anvænd bloggens søkfunktion på startsidan. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar