söndag 9 februari 2014

XOM, PM Q4-13

XOM
2013 vs 2012)
Försäljning                                    -9%
Resultat (ex avyttringseffekter)    -10%

Exxons resultat har historiskt varit nära kopplad oljepriset. Men årets resultatförsämring beror primärt på försämrade marginaler inom "Downstream".  Antal utestående aktier har under året minskat med närmare 4% vilket är i linje med tidigare år. Exxon kombinerar relativt låg utdelning med kontinuerliga återköp. 

Under 2013 påbörjade Berkshire en position i Exxon. Det är ett intressant val då Buffett antagligen är extra försiktig inom denna sektor efter den misslyckad investeringen i Conoco innan finanskrisen.

Till aktiekursen 91$ handlas Exxon till tolv gånger tio års vinstsnitt vilket jag tycker är prisvärt med tanke på bolagets konkurrensfördelar och starka balansräkning. Jag ser även min position i XOM som en hedge mot stigande oljepriser (ref 70-talets oljekriser). Jag håller min position relativt liten då bolagets verksamhet är utanför min "cirkle of competence". 


PM
2013 vs 2012)
Volym (antal cigaretter)                 -5%
Försäljning (konstant valuta)        +2%
Rörelseresultat (konstant valuta)   +2%
Rörelseresultat (USD)                    -3%
Värt att notera är alltså att mycket av resultatförsämringen beror på valutakurssvängningar.

Halva volymnedgången beror på Filippinerna där Philip Morris andel av marknaden har rasat 17% sista året. Enligt PM är orsaken aggressiva prissänkningar från huvudkonkurrenten, prissänkningar som möjliggjorts genom skattebedrägeri. PM uppskattar att huvudkonkurrenten endast betalar skatt för halva sin produktion. Flera av konkurrentens varumärken handlas lägre än summan av moms och tobaksskatt.

Philip Morris prishöjningsförmåga fortsätter imponera på mig. Priserna har i genomsnitt höjts 7% ,  från 5% i EU till 8% i Asien samt Östeuropa/Mellanöstern/Afrika.

Antal aktier har minskat med 4%. Med befintlig utdelning gav fria kassaflödet utrymme för ca 2% , återstoden har betalats med hjälp av lån. Belåningen sett till tillgångar är helt extrem. Lånen överstiger tillgångarna med 50% och soliditet ex goodwill är -50% (!). Belåningen sett till intjäning är däremot ganska moderat, räntetäckningsgraden uppgick ifjol till 14.
 
Till aktiekursen 80$ handlas PM till 15 gånger tre års vinstsnitt. Det tycker jag är prisvärt för ett bolag med starka konkurrensfördelar och urstark lönsamhet. Jag tror att vallgraven kommer breddas i takt med volymbaserade skattehöjningar.

2 kommentarer:

 1. Ja PM är en kassako av rang, de har ökat det fria kassaflödet mellan helåren 2012 och 2013 med +6,8% eller +11,8% om man inte tar hänsyn till valutaproblemen. Mitt enda orosmoment är hållbarheten på tillväxten om de inte får bukt med de svikande volymerna, dock brukar valutaproblem ha en tendens att gå åt båda hållen och ta ut varandra långsiktigt, men en brytpunkt lär nås när priserna på cigaretter inte går att höja mer. PE 15 för ett bolag med bra moat med ett urstarkt varumärke och beroendeframkallande produkt är inte fy skam.

  Henrik

  SvaraRadera
  Svar
  1. den brytpunkten tror jag ligger många decennier framåt. Tobaksbolagen i USA har höjt priserna sedan flera decennier och Morningstar skriver
   "We estimate that demand elasticity in the U.S. has been negative 0.35 since cigarette consumption peaked in 1978. Manufacturers are able to pass through price increases at a rate of between 2.5 times and 3.0 times the rate of volume declines, and that relationship has held firm even through the perfect storm of the large excise tax increase, the recession, and the spread of smoking bans in 2009."

   Radera