lördag 15 december 2012

Hur mycket elände är inprisat för FT?

Dow Jones skriver:
"Revenues in Europe's telecoms industry contracted for the third straight year, with income from broadband not enough to offset the loss of voice telephony for operators"
Ett av telekombolagen som haft det tufft är France Telecom; försäljningen är ner ca 4% och vinsten ca 6% (jag exkluderar då nedskrivning av goodwill samt realisationseffekter av såld verksamhet). France Telecom menar att fyra femtedelar av försäljningstappet beror på hårdare regleringar. Franska staten har till exempel sänkt den reglerade ersättningen telekombolag får när konkurrenter använder dess nät.

De senaste månaderna har aktien fortsatt falla medan jag fortsatt köpa. För att bedöma värderingens rimlighet kan vi räkna på ett pessimistiskt scenario: 10% årlig försämring av resultatet fram till och med 2017 (-47% totalt). Startpunkten är fem års snittvinst. Jag tänker mig oförändrat aktiepris, oförändrad utdelning samt att FT lägger pengarna antingen på återköp (scenario 1) eller amorteringar (scenario 2). Scenario 2 har varit FT:s val historiskt.

Scenario 1) Återköp
Alla bibehållna vinstmedel (efter att utdelningen betalats) läggs på aktieåterköp. Med mina antaganden ökar vinst per aktie ca 1.2% årligen trots kraftigt fallande totalvinst. Med tanke på att direktavkastningen är över 9% är detta helt OK. PE vid periodens slut blir 4.3. 

Scenario 2) Amorteringar
Här antar jag istället att bibehållna vinstmedel används till att betala av skulder. Jag antar att vinsten minskar 10% årligen trots lägre skulder. I detta scenario kan FT amortera över 12% av totala skulder inom fem år. PE vid periodens slut (med oförändrad räntekostnad) skulle bli 8.6. Med oförändrade tillgångar skulle PB vara 2.2 och soliditeten 15% (<3% idag). Utdelningsandelen skulle dock uppgå till 80%.


Går det att lita på FT's redovisade vinst?
Jag tror det. France Telecoms fria kassaflöde har historiskt varit mycket högre än den redovisade vinsten. En förklaring är att skattebetalningarna varit låga i många år. Men om vi drar till med en skattesats på 30% och räknar alla förvärv som underhållsinvesteringar är nio års FCF fortfarande 10% högre än redovisad vinst.

Jag ser FT som mitt kvalitativt svagaste innehav. Men avkastningen bör kunna bli helt OK även med kraftigt fallande vinster.

5 kommentarer:

 1. Tolkar jag dig rätt, är en del av ditt investerings case i FT att de fortsätter med återköp? Om ledningen är aktieägarvänlig borde dock återköpsprogrammet fortsätta såvida inte kursen går upp nämnvärt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. jag ser en betydande potential och hoppas att FT lägger mer av kassaflödet på återköp. Men det mer sannolika baserat på historik är att FT prioriterar amorteringar.

   Radera
  2. historiskt har återköpen varit marginella så det kanske är att hoppas på för mycket.

   Radera
 2. inlägget blev nog lite virrigt.. kan räcka med att konstatera att värderingen prisar in 50% vinsttapp och sedan nolltillväxt. Om detta vinsttapp sker stegvis finns dessutom betydande utrymme för återköp eller amorteringar utöver utdelningen.

  SvaraRadera
 3. OK. Rent spontant, utan att egentligen ha tittat på FT, är att vikande vinst kombinerat med väldigt svag soliditet gör en investering tveksam. Oavsett, all lycka till. Vid överdriven krisvärdering bör givetvis stor uppsida finnas, potentiellt.

  SvaraRadera