lördag 1 september 2012

Har storleken betydelse?

Ett av Grahams investeringskriterier är att företaget ska vara tillräckligt stort. En anledning till detta kriterium kan vara att Graham under depressionen observerade att mindre bolag gick i konkurs i större utsträckning än större.
Förvaltaren Bill Nygren på Oakmark räknar upp fördelar och nackdelar med storlek. Bland fördelarna nämner han stordriftsfördelar, överlägsen tillgång till kapital, diversifierad verksamhet samt möjlighet att växa internationellt. Myntet har dock en baksida då större företag tenderar att vara trögrörliga och ofokuserade. 

Charlie Munger, Buffetts affärskompanjon sedan decennier, skriver:

Advantages
"one great advantage of scale taught in all of the business schools of the world is cost reductions along the so-called experience curve. Just doing something complicated in more and more volume enables human beings, who are trying to improve and are motivated by the incentives of capitalism, to do it more and more efficiently.
[...] scale allow greater specialization within the firm. Therefore, each person can be better at what he does. 

[...] When TV advertising first arrived, when talking color pictures first came into our living rooms, it was an unbelievably powerful thing. And in the early days, we had three networks that had whatever it was say 90% of the audience. Well, if you were Proctor & Gamble, you could afford to use this new method of advertising. You could afford the very expensive cost of network television because you were selling so many cans and bottles. Some little guy couldn't. And there was no way of buying it in part. Therefore, he couldn't use it. In effect, if you didn't have a big volume, you couldn't use network TV advertising which was the most effective technique.

[...] And your advantage of scale can be an informational advantage. If I go to some remote place, I may see Wrigley chewing gum alongside Glotz's chewing gum. Well, I know that Wrigley is a satisfactory product, whereas I don't know anything about Glotz's. So if one is 40 cents and the other is 30 cents, am I going to take something I don't know and put it in my mouth which is a pretty personal place, after all for a lousy dime?"

Disadvantages
"And there are also disadvantages of scale. [...] we had trade publications there that got murdered where our competitors beat us. And the way they beat us was by going to a narrower specialization. [...] occasionally, scaling down and intensifying gives you the big advantage. Bigger is not always better.


[...] The constant curse of scale is that it leads to big, dumb bureaucracy ‑ which, of course, reaches its highest and worst form in government where the incentives are really awful. Sears had layers and layers of people it didn't need. It was very bureaucratic. It was slow to think. And there was an established way of thinking. If you poked your head up with a new thought, the system kind of turned against you."

Jag föredrar i regel större bolag då små bolag brukar ha större investeringsmöjligheter (dvs lägre fritt kassaflöde och utdelning) samt kortare historik. 

3 kommentarer:

 1. Jag är kluven.

  Små bolag är trevliga eftersom de ofta har en tydlig affärsidé och möjligheter för att växa. Dessutom brukar de ofta ha en lägre värdering vilket ger en rejäl hävstång under deras fortsatta tillväxt.

  Däremot måste man ha ett bättre grepp om verksamheten i mindre bolag eftersom genomlysningen är sämre. Som svensk innebär det här att jag får ett väldigt stort fokus på bolag som i huvudsak är beroende av den svenska konjunkturen även om de verkar i vitt spridda branscher.

  Så för att få någon form av riskdiversifiering måste jag i princip antingen ge mig ut på den internationella marknaden eller investera i lite större svenska bolag med stor export. I dagsläget är det Beijer Alma och H&M som står för det men du och Gustav levererar en hel del intressanta uppslag för utländska bolag som jag bör sätta mig in i.

  SvaraRadera
 2. Nu blev det lite för mycket uppskattning och lite för lite relevans...

  Det jag egentligen var ute för att säga är att jag som investerare har en mentalitet som driver mig mot svenska bolag med en tydlig affärsidé och stort utrymme för expansion. Däremot inser jag att det är olämpligt att ensidigt investera i den typen av bolag eftersom jag får en kraftig exponering mot företag vars lönsamhet är direkt kopplad till den svenska konjunkturen (ett IT-bolag som säljer till tillverkningsindustrin och ett industribolag lär båda tappa i försäljning samtidigt även om investeringarna innebär en bransch-diversifiering).

  Därför anser jag att även om man föredrar små bolag så bör man i praktiken se till att en ansenlig del av portföljen bör bestå av lite större bolag.

  SvaraRadera